Τάμπλετ

Ειδοποιήσεις για κανονισμούς

Ειδοποιήσεις για κανονισμούς

Μάθετε περισσότερα για τις τελευταίες ενημερώσεις στους διεθνείς κανονισμούς εμπορίου και πώς ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

Μάθετε περισσότερα για τις τελευταίες ενημερώσεις στους διεθνείς κανονισμούς εμπορίου και πώς ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

Οι τελευταίες ενημερώσεις για κανονισμούς

Τι συνέβη;

Συνάφθηκε η Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου (FTA) μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ στη 1 Αυγούστου 2020. Θα αντικαταστήσει το καθεστώς του Γενικευμένου συστήματος δασμολογικών προτιμήσεων (GSP) της ΕΕ για το Βιετνάμ.

Ποιοι επηρεάζονται;

Όσοι εισάγουν ή εξάγουν μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ, με αγαθά που έχουν προέλευση από Βιετνάμ ή ΕΕ.

Τι θα αλλάξει;

Η συμφωνία FTA ΕΕ-Βιετνάμ:

  • Θα καταργήσει τους περισσότερους τελωνειακούς δασμούς άμεσα
  • Θα καταργήσει σταδιακά τους δασμούς για τα υπόλοιπα αγαθά, καλύπτοντας έως και το 99% όλου του εμπορίου έως το 2030
  • Θα απλοποιήσει και θα εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες εκτελωνισμού και κανόνων προέλευσης, μειώνοντας τη γραφειοκρατεία και τα έξοδα για τις επιχειρήσεις
  • Θα απλοποιήσει τα τεχνικά και μη δασμολογικά εμπόδια για το εμπόριο, τα οποία περιορίζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες χωρίς να είναι απαραίτητο
  • Θα καθιερώσει ένα νομικό πλαίσιο για εμπορικές δραστηριότητες μέσω της Συμφωνίας για την Προστασία των Επενδύσεων (IPA) μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ, η οποία θα παρέχει εγγύηση για τα δικαιώματα των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, και για τις δύο πλευρές. Αυτή η συμφωνία θα συναφθεί στο μέλλον.

Συνολικά, σκοπός των συμφωνιών είναι να προαχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και για τις δύο πλευρές, για καλύτερη προστασία της εργασίας, του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Τι θα πρέπει να κάνετε τώρα;

Το Βιετνάμ αυτήν τη στιγμή συμμετέχει στο καθεστώς GSP της ΕΕ, πράγμα που θα συνεχίσει να ισχύει για έως και δύο χρόνια ακόμη. Μπορείτε να αποφασίσετε αν προτιμάτε να χρησιμοποιείτε το καθεστώς GSP ή τη συμφωνία FTA για αυτήν τη χρονική περίοδο, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι προϋποθέσεις για το GSP ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές της FTA.

Για να πληρούν τις προϋποθέσεις για την FTA, οι εξαγωγείς από ΕΕ πρέπει να συμπληρώσουν μια δήλωση προέλευσης που θα επισυναφθεί στο εμπορικό τιμολόγιο. Για αποστολές αξίας πάνω από 6.000 €, οι εξαγωγείς από ΕΕ θα πρέπει επίσης να καταχωρίζονται στο σύστημα REX.

Για να πληρούν τις προϋποθέσεις για την FTA, οι εξαγωγείς από Βιετνάμ πρέπει να συμπληρώσουν μια δήλωση καταγωγής που θα επισυναφθεί στο εμπορικό τιμολόγιο. Για αποστολές αξίας πάνω από 6.000 €, οι εξαγωγείς από Βιετνάμ θα χρειαστούν επίσης ένα πιστοποιητικό καταγωγής.

Για να μάθετε περισσότερα για τη Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου (FTA) ΕΕ-Βιετνάμ, μπορείτε να διαβάσετε αυτόν τον αναλυτικό οδηγό, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για τους κανόνες απαιτήσεων προέλευσης της συμφωνίας FTA διατίθενται στο έγγραφο οδηγιών της ΕΕ.