Ουρανοξύστης στο Ντουμπάι

Ο απόλυτος οδηγός για διασυνοριακές αποστολές

Ο απόλυτος οδηγός για διασυνοριακές αποστολές

Σημείωση: Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο δεν αποτελούν νομικές, φορολογικές, οικονομικές, λογιστικές ή εμπορικές συμβουλές, αλλά είναι σχεδιασμένες ως πληροφορίες γενικού περιεχομένου σχετικά με την επιχειρηματικότητα και το εμπόριο. Το εν λόγω περιεχόμενο, οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις συμβουλές ενός ειδικευμένου επαγγελματία, όπως για παράδειγμα ενός δικηγόρου, μιας δικηγορικής εταιρείας, ενός λογιστή ή ενός οικονομικού συμβούλου.

Το τοπίο του ηλεκτρονικού εμπορίου αναπτύσσεται πιο γρήγορα από ποτέ, παρέχοντας ευκαιρίες στις επιχειρήσεις να προσεγγίσουν διαδικτυακούς πελάτες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επιπλέον, ανακαλύπτουν πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να βελτιώσουν την ολοκλήρωση των αποστολών τους, με τις διασυνοριακές αποστολές να είναι ένας από αυτούς τους τρόπους.

Τι είναι οι διασυνοριακές αποστολές;

Διασυνοριακή αποστολή υπάρχει όταν διατηρείτε όλα τα αποθέματά σας στη χώρα σας αντί για αποθήκες στις διαφορετικές χώρες όπου πραγματοποιείτε αποστολές. Επομένως, όταν λαμβάνετε μια παραγγελία από έναν διεθνή αγοραστή, την αποστέλλετε σε αυτόν διασυνοριακά από τον τόπο όπου εδρεύει η επιχείρησή σας.

Στα οφέλη αυτού του τρόπου αποστολής περιλαμβάνονται τα εξής: 

Τιμές

Οικονομική αποδοτικότητα: η σύσταση επιχειρήσεων και η διατήρηση αποθεμάτων σε άλλες χώρες μπορεί να είναι δαπανηρή.

Δολάριο Η.Π.Α.

Ταχύτεροι χρόνοι αντίδρασης: εάν προκύψουν θέματα στην αλυσίδα προμηθειών, μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε πιο γρήγορα γνωρίζοντας ότι συμβαίνουν σε ένα μέρος.

Τοποθεσίες

Αποτελεσματικότερη διαχείριση: όταν τα αποθέματα, το προσωπικό και οι υποδομές είναι σε ένα μέρος, η διαχείρισή τους είναι πιο εύκολη σε σχέση με το να είναι σε ξεχωριστές τοποθεσίες.

Επιπλέον, οι διασυνοριακές αποστολές παρουσιάζουν εξαιρετικά σημάδια ανάπτυξης:

Καλάθι αγορών

Το παγκόσμιο διασυνοριακό εμπόριο αναμένεται να ανέλθει σε 1 τρισ. δολάρια το 20201

Ομάδες χρηστών

Αναμένεται να υπάρχουν 943 εκατ. διασυνοριακοί αγοραστές το 2020, περισσότεροι συγκριτικά με τα 361 εκατ. το 20151

Τοποθεσίες

Το 67% των παγκόσμιων αγοραστών συνεισφέρουν τουλάχιστον το 10% των μηνιαίων διαδικτυακών εξόδων τους στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο1

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μερικές βασικές προκλήσεις σε σχέση με το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.2 Στη συνέχεια, θα δούμε πώς μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε.


συσκευασία

Διαχείριση τελωνειακής συμμόρφωσης

Κάθε χώρα έχει τις δικές τις διαδικασίες εκτελωνισμού και η συμμόρφωση με αυτές έχει καθοριστική σημασία. Αν υπάρχουν παρατυπίες στην αποστολή σας, όπως εσφαλμένες πληροφορίες προϊόντος ή ελλιπή στοιχεία παραλήπτη, αυτό μπορεί να επηρεάσει το εάν θα φτάσει εγκαίρως στον προορισμό της.

Τα παρακάτω βήματα μπορούν να σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα σας θα περάσουν εύκολα από το τελωνείο:

Έρευνα σχετικά με τις τελωνειακές απαιτήσεις

Μελετήστε τις τελωνειακές (και οποιεσδήποτε άλλες νομικές) απαιτήσεις στη χώρα προορισμού της αποστολής σας. Υπάρχουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εξαγωγές από την ΕΕ στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.

Συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων

Προκειμένου να εκτελωνιστούν γρήγορα τα εμπορεύματα από χώρες της ΕΕ σε διεθνείς αγορές, πρέπει να συμπληρωθούν ορισμένα έγγραφα.

Τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν εξαρτώνται από τα προϊόντα της αποστολής, αλλά μερικά από τα πιο συχνά έγγραφα που απαιτούνται είναι:

 • Εμπορικό τιμολόγιο: Είναι το αρχείο της συναλλαγής μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό δασμών, διεθνών εμπορικών όρων και χρησιμοποιείται συνήθως για τελωνειακούς σκοπούς. Μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα εδώ.
   
 • Φορτωτική αερομεταφοράς: Συνοδεύει εμπορεύματα που αποστέλλονται αεροπορικώς και περιλαμβάνουν γραμμωτό κώδικα που διασφαλίζει ότι μπορούν να εντοπιστούν εύκολα.
   
 • Άδεια εξαγωγής: Σας επιτρέπει να αποστείλετε αγαθά τα οποία διαφορετικά ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς.
   

Για βοήθεια στην υποβολή των τελωνειακών εγγράφων, δείτε το εργαλείο υποβολής ηλεκτρονικών τελωνειακών εγγράφων FedEx® Electronic Trade Documents. Σας παρέχει βοήθεια με τον προ-εκτελωνισμό και σας επιτρέπει να ανεβάζετε τα δικά σας έγγραφα ηλεκτρονικά ή να συμπληρώνετε τα εμπορικά έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από τη FedEx.

Ακριβής περιγραφή των προϊόντων

Το κλειδί για την ομαλή αποστολή είναι η παροχή πληροφοριών στα έγγραφά σας με σαφήνεια και ακρίβεια. Αυτό περιλαμβάνει τη σαφή δήλωση του είδους, του αριθμού, του υλικού κατασκευής και της προβλεπόμενης χρήσης των προϊόντων.

Οι σαφείς περιγραφές παρέχουν στις τελωνειακές αρχές τα στοιχεία που χρειάζονται για να έχουν πρόσβαση σε φόρους και δασμούς, καθώς και για να ελέγχουν εάν τα εμπορεύματα επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα.

Βεβαιωθείτε ότι έχουν καταβληθεί οι δασμοί και ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

Οι αποστολές μπορούν να παραδοθούν μόνο εάν έχουν καταβληθεί οι σχετικοί δασμοί και ο ΦΠΑ. Μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δασμός κατά την εισαγωγή: ο φόρος που συλλέγεται από μια κυβέρνηση για εμπορεύματα που φτάνουν από άλλες χώρες. Βασίζεται στην αξία των εισαγόμενων αγαθών.
   
 • ΦΠΑ: επιβάλλεται στα περισσότερα εισαγόμενα εμπορεύματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις καταβάλλεται από τον αποστολέα, αλλά τις περισσότερες φορές πρέπει να καταβάλλεται από τον παραλήπτη. Δείξτε διαφάνεια απέναντι στους πελάτες σας κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας, εάν αναμένετε από αυτούς να καταβάλλουν τον ΦΠΑ κατά την άφιξη.
   

Συμπεριλάβετε τυχόν σχετικές πληροφορίες για αυτά τα έξοδα στους όρους και τις προϋποθέσεις σας, για να βεβαιωθείτε ότι ο παραλήπτης σας γνωρίζει ποιος είναι υπεύθυνος για την πληρωμή δασμών και φόρων.

Για να μην χρειαστεί οι πελάτες σας να καταβάλλουν μη αναμενόμενες χρεώσεις, συμπεριλάβετε τους φόρους και τους δασμούς στην τιμή των προϊόντων σας για τις περισσότερες χώρες. Μπορείτε, επίσης, να διευκολύνετε τόσο εσάς όσο και τους πελάτες σας επιλέγοντας τον εαυτό σας ως υπεύθυνο για την πληρωμή φόρων και δασμών όταν ετοιμάζετε την ετικέτα αποστολής.

Αξιοποίηση της δυνατότητας απαλλαγής από δασμούς

Η ΕΕ έχει εμπορικές συμφωνίες με πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες μπορεί να προσφέρουν πλήρη ή μερική ελάφρυνση από δασμούς για τα εμπορεύματά σας. Για να επωφεληθείτε από την απαλλαγή δασμών, θα πρέπει να αποδείξετε ότι τα εμπορεύματά σας προέρχονται από την ΕΕ ή τη χώρα προορισμού σας. Ο τρόπος που μπορεί να γίνει αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συμφωνία που έχει η ΕΕ με κάποια χώρα, εφόσον υπάρχει.

Για να δείτε εάν η ΕΕ έχει εμπορική συμφωνία με τη χώρα προορισμού σας και για τον τρόπο συμπλήρωσης των εγγράφων προέλευσης, επισκεφτείτε το Γραφείο υποστήριξης για το εμπόριο της ΕΕ εδώ.

Παροχή πληρεξουσίου (κατά περίπτωση)

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να παρέχετε ένα πληρεξούσιο, δηλαδή μια έγγραφη εξουσιοδότηση που επιτρέπει στην προσδιοριζόμενη εταιρεία (π.χ. την FedEx) να ενεργήσει εκ μέρους σας αναφορικά με εργασίες που σχετίζονται με τον εκτελωνισμό. Σε αυτή την περίπτωση, συμπεριλάβετε το πληρεξούσιο μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφά σας.


Παρακολούθηση διασυνοριακών αποστολών

Όταν έχετε πολλές αποστολές που πηγαίνουν σε διαφορετικούς προορισμούς, η παρακολούθηση της τοποθεσίας τους μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε χαμένα ή καθυστερημένα πακέτα και να καθησυχάσετε τους πελάτες σας.

Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις έχουν μείνει πίσω όσον αφορά την προσφορά δυνατοτήτων παρακολούθησης για τους παραλήπτες.

Μόνο το 30% των διαδικτυακών καταναλωτών δηλώνουν ότι τους προσφέρεται «πάντα» η δυνατότητα παρακολούθησης, ενώ το 47% αναφέρουν ότι προσφέρεται «τις περισσότερες φορές» και το16% αναφέρουν ότι προσφέρεται «μερικές φορές».3

Συνεχής ενημέρωση των πελατών σε κάθε βήμα

Όταν πραγματοποιείτε αποστολές με τη FedEx αποκτάτε πρόσβαση στα εργαλεία εντοπισμού που διαθέτουμε και σας προσφέρουν:

 • Δυνατότητα εντοπισμού σχεδόν σε πραγματικό χρόνο
   
 • Λειτουργίες εξατομίκευσης
   
 • Ενημερώσεις εν κινήσει
   
 • Σημαντικές πληροφορίες

άνοιγμα πακέτου

Ικανοποίηση – και υπέρβαση – των προσδοκιών παράδοσης

Οι διεθνείς αγοραστές μπορεί να έχουν τις ίδιες υψηλές προσδοκίες εξυπηρέτησης όπως και οι πελάτες στη χώρα σας. Εδώ θα βρείτε μερικούς τρόπους για να διασφαλίσετε ότι θα ανταποκριθείτε στις προσδοκίες τους ή και να τις υπερβείτε.3

Μην δίνετε μεγάλες υποσχέσεις για τους χρόνους μεταφοράς

Να είστε ρεαλιστές ως προς τους χρόνους παράδοσης. Έρευνα της IPC έδειξε ότι το 18% των πελατών έλαβαν την τελευταία διασυνοριακή παράδοση εντός 3 ημερών, ενώ το 48% την έλαβαν εντός μιας εβδομάδας.3

Εάν έχετε τη δυνατότητα να ξεπεράσετε αυτόν τον μέσο όρο της αγοράς, τότε αυτό θα μπορούσε να κάνει την επιχείρησή σας να ξεχωρίσει. Επιταχύνετε τις παραδόσεις σας επιλέγοντας ταχείες και ευέλικτες διεθνείς υπηρεσίες από τη FedEx, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης την επόμενη ημέρα σε επιλεγμένους προορισμούς παγκοσμίως.

Προσφέρετε ανταγωνιστικές τιμές

Εάν μπορείτε, κάντε την παράδοση δωρεάν για τους πελάτες συμπεριλαμβάνοντάς τη στο κόστος σας. Ωστόσο, εάν αυτό δεν είναι εφικτό σε μόνιμη βάση, παρέχετε περιστασιακά τη δωρεάν αποστολή ως προωθητική ενέργεια.

Μπορείτε, επίσης, να προσφέρετε δωρεάν παράδοση σε πελάτες που παραγγέλνουν πολλά προϊόντα ή που δαπανούν ένα συγκεκριμένο ποσό, καθώς συχνά οι αγοραστές επιθυμούν να αγοράσουν περισσότερα προϊόντα όταν υπάρχει η προοπτική μειωμένων εξόδων αποστολής. Ο δημοφιλής διαδικτυακός χώρος αγορών Etsy ανέφερε πρόσφατα ότι οι πελάτες της ξοδεύουν περισσότερα και έχουν 20% περισσότερες πιθανότητες να ολοκληρώσουν μια αγορά όταν προσφέρεται δωρεάν αποστολή.4

Κάντε τις παραδόσεις πιο εύκολες

Μια μελέτη της Oracle διαπίστωσε ότι το 85% των πελατών συμφωνούν ότι οι πωλητές λιανικής πρέπει να τους προσφέρουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο παράδοσης κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή σε ποσοστό 47% νιώθουν ότι η επιλογή που επιθυμούν είναι διαθέσιμη μόνο «μερικές φορές, σπάνια ή ποτέ».5

Έτσι επισημαίνεται η ευκαιρία για προσφορά πιο ευέλικτων παραδόσεων. Το εργαλείο FedEx® Delivery Manager σάς επιτρέπει να κάνετε ακριβώς αυτό, με δυνατότητες που περιλαμβάνουν την αποστολή των εμπορευμάτων σε άλλη διεύθυνση, σε έναν γείτονα ή σε ένα σημείο παραλαβής της FedEx.


Διαχείριση της διασυνοριακής εφοδιαστικής αλυσίδας

Όταν δεν μπορείτε να φυλάξετε αποθέματα σε αποθήκες στη χώρα προορισμού σας, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίσετε τυχόν αύξηση των παραγγελιών στις χώρες αυτές ή τυχόν απροσδόκητα αιτήματα για γρήγορους χρόνους παράδοσης. Ωστόσο, μπορείτε να είστε προετοιμασμένοι.

Για παράδειγμα:

 • Εφαρμόστε σταθερές εσωτερικές διαδικασίες: βεβαιωθείτε ότι η ομάδα σας είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο με ένα σαφές σχέδιο σε περίπτωση ραγδαίας αύξησης της ζήτησης.
   
 • Πραγματοποιήστε πωλήσεις μέσω ενός διαδικτυακού χώρου αγορών: αναθέστε ένα κομμάτι της εφοδιαστικής σε έναν αξιόπιστο διαδικτυακό χώρο αγορών, για να έχετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο και να προσεγγίσετε μια μεγαλύτερη ομάδα αγοραστών.
   
 • Συνεργαστείτε με έναν αξιόπιστο πάροχο εφοδιαστικής αλυσίδας: ενώστε τις δυνάμεις σας με έναν πάροχο, όπως είναι η FedEx, με εμπειρία δεκαετιών στη διασυνοριακή μεταφορά εμπορευμάτων.
   

Για να απλοποιήσετε τη διασυνοριακή σας εφοδιαστική αλυσίδα και να αξιοποιήσετε την τεχνογνωσία ενός πραγματικού τελωνειακού εμπειρογνώμονα, πραγματοποιήστε αποστολές σε νέες αγορές με τη FedEx. Πέρα από τον συνήθη εκτελωνισμό, προσφέρουμε επίσης μια ολοκληρωμένη σειρά λύσεων προστιθέμενης αξίας για αποστολές με συγκεκριμένες τελωνειακές απαιτήσεις.