Alapvető tudnivalók a vámdokumentumokról exportőrök számára

Alapvető tudnivalók a vámdokumentumokról exportőrök számára

Alapvető tudnivalók a vámdokumentumokról exportőrök számára
 
 

Alapvető tudnivalók a vámdokumentumokról exportőrök számára

Exportőrként Ön felel a vámügyi dokumentáció előkészítéséért.

A szükséges dokumentumok típusa függ az exportált áruk típusától, azok kereskedelmi értékétől és a rendeltetési hely országától/területétől.

A leggyakrabban kért exportdokumentumok a nemzetközi fuvarlevél (minden küldeményhez szükséges) és a kereskedelmi számla (a legtöbb kereskedelmi értékű és az Európai Unión kívüli rendeltetési hellyel rendelkező küldeményhez szükséges).

Szakértői tipp: a dokumentáció helyes kitöltésével elkerülheti a vámkezelési késedelmeket.

Az Ön szerepe a nemzetközi fuvarozási folyamatban, lépésről lépésre

Az exportőr szerepe

1. lépés
alternatív
Első lépés: a feladó előkészíti a vámkezeléshez szükséges dokumentációt

Amennyiben ez az első alkalom, hogy nemzetközi viszonylatban fuvaroz a FedEx-szel, ellenőrizze, hogy engedélyezte-e az Electronic Trade Documents® (ETD) szolgáltatást a dokumentumok elektronikus feltöltéséhez. Ne felejtse el elküldeni nekünk meghatalmazását (POA), amely felhatalmaz minket, hogy vámkezelést végezzünk az Ön nevében.

Amennyiben ez az első alkalom, hogy ilyen típusú árukat fuvaroz: győződjön meg arról, hogy az Ön által küldött áru engedélyezett-e a rendeltetési hely országában/területén. Határozza meg a rendeltetési hely országa/területe és a fuvarozandó áru típusa alapján szükséges vámdokumentációt.

2. lépés
2. lépés: a feladó előkészíti a légi fuvarlevelet, ütemezi a csomagfelvételt és feltölti a vámdokumentációt

A küldemény előkészítésekor a fuvarlevél egy példányát és a kereskedelmi számla három példányát a csomagra kell helyeznie.

Szakértői tipp: Időt és papírt takaríthat meg, ha a FedEx Ship Manager® segítségével tölti fel vámdokumentumait.

A dokumentumok elektronikus feltöltésének és továbbításának (és a nyomtatás elkerülésének) érdekében egyszerűen engedélyezze az ETD-t a FedEx Ship Manager szolgáltatásunkban.

alternatív
3. lépés
3. lépés: a feladó kinyomtatja a fuvarlevelet és a vámdokumentumokat, majd felragasztja a küldeményre

Időzítse a csomagfelvételt az Önnek legkényelmesebb időpontra.


A FedEx szerepe

4. lépés
alternatív
4. lépés: mi gondoskodunk az exportvámkezelésről

Küldeményét átvezetjük az exportvámkezelésen. Csak hiányzó vagy nem pontosan kitöltött dokumentumok esetén lépünk kapcsolatba Önnel.

Érdemes tudni: ritkán fordul elő késedelem az exportvám esetében.

5. lépés
5. lépés: mi gondoskodunk a tranzitban lévő küldeményéről

Mi gondoskodunk a tranzitban lévő küldeményéről.

6. lépés
6. lépés: mi gondoskodunk az importvámkezelésről

Küldeményét átvezetjük az importvámkezelésen.

Csak a címzettel fogjuk felvenni a kapcsolatot a vámok és adók megfizetésével, valamint hiányzó információkkal (EORI-szám, meghatalmazás, hiányos termékinformációk stb.) kapcsolatos problémák esetén.

Szakértői tipp: A címzettnek gyorsan kell reagálnia az importálással kapcsolatos problémákra, így tudja biztosítani a küldemény időben történő kézbesítését.


Az importőr szerepe

7. lépés
7. lépés: Ön átveszi a küldeményt

A címzett megkapja a küldeményt a fuvarlevélen feltüntetett címre.

8. lépés
8. lépés: a szükséges vámok és az adók kifizetése

Amennyiben nem állapodtak meg másképp, a címzettnek meg kell fizetnie a FedEx által megelőlegezett vámokat és adókat.

Érdemes tudni: a küldemény értékétől függően előfordulhat, hogy az importőrnek vámokat és adókat kell fizetnie mielőtt átvehetné a szállítmányt.


Hasznos vámkezeléssel kapcsolatos tippek

A dokumentáció kitöltése és a küldemény előkészítése közben:

 • Győződjön meg arról, hogy az exportőr és az importőr EORI-száma (vagy a regisztrációs szám/adószám nem EU-s székhelyű vállalatok esetében, illetve az azonosító szám magánszemélyek esetében) egyértelműen szerepel a kereskedelmi számlán
 • Tüntessen fel a kereskedelmi számlán egy részletes áruleírást angolul
 • Tüntesse fel az importőr és az exportőr elérhetőségeit is
 • Ellenőrizze, hogy a kereskedelmi számlában és a fuvarlevélben szereplő adatok megegyeznek-e
 • Tegye a csomagra a kereskedelmi számla három példányát (az eredetit és két másolatot)

Online FedEx fuvarozási eszközeink segítik Önt végigvezetni a nemzetközi fuvarozási folyamaton, emellett lehetővé teszik Önnek a vámdokumentációk feltöltését és ezek elektronikus úton történő továbbítását.

Mi az a kereskedelmi számla és miért van erre szükség?

A kereskedelmi számla egy olyan elsődleges dokumentum, amelyet a legtöbb külföldi vámügynökség importellenőrzéshez, értékbecsléshez vagy a vámérték meghatározásához használ.

Ez az első és legfontosabb nemzetközi fuvarozási dokumentum, amelyet el kell készíteni, mert minden más kereskedelmi dokumentum ez alapján kerül kiállításra. A nemzetközi fuvarozási dokumentumokon megadott adatoknak - beleértve a fuvarlevelet és fuvarozási címkét is - egyezniük kell a kereskedelmi számla adataival.

A kereskedelmi számlát az exportőr állítja ki, és az importőrnek szüksége van rá a tulajdonjoga igazolásához, illetve a vám- és adóterhek megfizetéséhez.

Mikor van erre szükség?

Kereskedelmi számla szükséges minden termék- és árucikk-küldeményhez (nem dokumentum) nemzetközi kereskedelemben.

Hogyan kell kitölteni és feltölteni a kereskedelmi számlát?

Amikor a FedEx Ship ManagertTM használja a fedex.com webhelyen, végigvezetjük Önt a vámdokumentáció kitöltési folyamatán. Feltöltheti saját dokumentumait, vagy automatikusan létrehozhatja azokat a folyamat során.

Mi az az EORI-szám?

Az EORI-szám a vámhatóság által meghatározott, az Európai Unión belüli gazdasági szereplők azonosítására szolgáló egyedi hivatkozás. Minden vállalat, valamint minden típusú export- és importküldemény esetében szükséges. 2009. július 1. óta az Európai Unió jogszabályai előírják, hogy minden tagállamnak be kell vezetnie az EORI-rendszert. (EORI=gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító száma)

Miért van szüksége EORI-számra?

Az EORI-szám jogi követelmény, és minden, az EU-n kívüli országokba/területekre történő exporthoz, illetve az ide történő importhoz szükséges vámnyilatkozaton szerepelnie kell. A vámhatóságok megtagadják az EORI-szám nélküli áruk behozatalát.

Hogyan igényelhet EORI-számot?

Az EORI-számot az Ön vagy vállalkozása székhelye szerinti ország/terület vámhatóságának kell megadnia.

EORI-szám igénylése Magyarországon

Fontos megjegyzés: az EORI-számot kötelező egy adószámhoz kapcsolni.

Hol kell megadnom az EORI-számomat?

EORI-számát a kereskedelmi számlán és az online szállítási eszközeinken kell megadnia, a feladó adatainak megadásával egyidejűleg.

Kihez fordulhatok adataim frissítésével kapcsolatban?

További információért hívja a helyi vámkezelést a 06 29 551-931-es telefonszámon.

Mi az a meghatalmazás?

A meghatalmazás (POA) egy írásbeli engedély arra, hogy a meghatalmazott képviselje a meghatalmazót vagy eljárjon a nevében személyes, üzleti vagy egyéb jogi ügyekben.

Ebben az esetben a meghatalmazás az importőr vagy az exportőr felhatalmazása arra, hogy a FedEx vámkezelést végezzen a nevükben.

Miért van rá szükség?

A meghatalmazás megléte törvényi követelmény, a vámhatóságok mindig kérhetik, hogy mutassa be a meghatalmazást.

Hogyan tudom biztosítani a meghatalmazást a FedEx részére?

További információért hívja a helyi vámkezelést a 06 29 551-931-es telefonszámon

Itt található a FedEx hálózatban tiltott áruk listája.

Az adott országot/területet érintő tilalmakkal kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

 • Emberi holttestek, emberi szervek vagy testrészek, emberi vagy állati embriók, hamvasztott vagy kihantolt emberi maradványok.
 • Robbanószer *
 • Lőfegyverek, fegyverek és alkatrészeik (megengedett az Egyesült Államok és Puerto Rico között).
 • Romlandó élelmiszerek, valamint hűtést vagy más környezeti ellenőrzést igénylő ételek és italok.
 • Élő állatok, beleértve a rovarokat.
 • Növények és növényi anyagok, beleértve a vágott virágokat (a vágott virágok szállítása megengedett az Egyesült Államokból Kanada bizonyos részeire, valamint Kolumbiából, Ecuadorból és Hollandiából az Egyesült Államokba).
 • Lottószelvények és szerencsejáték-eszközök, ahol azt a helyi, állami, tartományi vagy nemzeti jogszabályok tiltják.
 • Pénz (érmék, készpénz, valuta, papírpénz, készpénzzel egyenértékű átruházható eszközök, mint például zsirált értékpapírok, kötvények és értéklevelek).
 • Pornográf, illetve obszcén anyagok.
 • Olyan küldemények**, amelyek az alábbiak segítségével kerültek feldolgozásra:
  • Vámvisszatérítési igények, kivéve, ha előzetes intézkedés történt.
  • Ideiglenes import kötvények - a FedEx International vámbrókerválasztási lehetőség alapján, csak az első importhoz elfogadhatók.
  • Az USA Külügyminisztériumának engedélye.
  • Ideiglenes vámokmányok
  • Az USA-beli Drug Enforcement Administration exportengedélye.
  • Hitellevél. A hitellevél hatálya alá tartozó küldemények általánosan tiltottak, kivéve az olyan Hitellevél hatálya alá eső küldeményeket, amely szerint a UCP 600, 25 cikkében meghatározott „futár átvételi elismervény” szükséges és amelyeket a FedEx Expanded Service Nemzetközi Légi Fuvarlevél használatával szállítanak.
  • A küldemények Regisztrációs tanúsítványa (CF4455).
 • Veszélyes hulladékok, többek között a használt injekciós tűk, illetve fecskendők vagy egyéb egészségügyi hulladékok.
 • Olyan küldemények, amelyek kárt okozhatnak a berendezésekben, az alkalmazottakban vagy más küldeményekben, vagy ezek késését okozhatják.
 • Olyan küldemények, amelyek szállításához, importálásához vagy exportálásához a FedEx-nek valamilyen különleges engedélyt szükséges beszereznie.
 • Olyan küldemények vagy árucikkek, amelyek szállítását, importálását vagy exportálását bármilyen törvény, jogszabály vagy rendelet tiltja.
 • Marihuána, beleértve a rekreációs vagy gyógyászati célra használt marihuánát, valamint a szintetikus kannabinoidokat.
 • Olyan küldemények, amelyek vámkezeléshez bevallott értéke meghaladja az adott rendeltetési helyen megengedett felső határösszeget.
 • Veszélyes áruk, kivéve azok, amelyek a Federal Express Fuvarozási Feltételek Veszélyes áruk fejezetében megengedettként vannak feltüntetve.
 • Feldolgozott vagy feldolgozatlan elhullott állatok, beleértve a rovarokat és háziállatokat. Kitömött vadásztrófeák, egész állatok vagy az állatok szerveinek teljesen feldolgozott (szárított) részei megengedettek az Egyesült Államokba történő szállításra.
 • Nedves, szivárgó vagy olyan csomagok, amelyek bármilyen szagot árasztanak.
 • Olyan vadon élő állati eredetű árucikkek, amelyhez az Egyesült Államokból való kivitel előtt az Amerikai Egyesült Államok Hal- és Vadvédelmi Szolgálatának exportengedélye szükséges.
 • Külkereskedelmi zónába vagy vámraktárba rendelt, vagy onnan visszavont vámfelügyelet alá eső küldemények, kivéve, ha a FedEx International vámbrókerválasztási lehetőség van kiválasztva az Egyesült Államok importküldeményeihez, vagy a FedEx International Controlled Export szolgáltatás opció van kiválasztva az egyesült államokbeli exportküldeményekhez.
 • APO/FPO/DPO címek.
 • utánvétes küldemény / COD küldemény.
   

* Az 1.4 osztályba tartozó robbanóanyagok Kanadába, Németországba, Franciaországba, Japánba, az Egyesült Arab Emírségekbe és az Egyesült Királyságba szállíthatók. Megjegyzés: Az Egyesült Arab Emírségek csak az 1.4. osztályú robbanóanyagok szállítását engedélyezi a dubaji FedEx Express-létesítménybe a „Megőrzés csomagfelvétel céljából” szolgáltatással.

** Ezeket a tételeket a FedEx International Controlled Export, a FedEx International Premium, a FedEx International Express Freight (IXF) vagy a FedEx International Airport-To-Airport (ATA) szolgáltatásaink segítségével tudja szállítani. A FedEx International Controlled Exporttal kapcsolatos további információért hívja a nemzetközi ügyfélszolgálatot az 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339-es telefonszámon (a telefonba mondja be a következőt: "international services" (nemzetközi szolgáltatások). A többi felsorolt szolgáltatással kapcsolatos információért hívja fel a FedEx Express Freight ügyfélszolgálatát az 1.800.332.0807-es telefonszámon.

Összetett vámkezelési igények? Megvannak a válaszaink!

Szükséges kijelölni egy egyéni vámbrókert?

Vámbrókerválasztási lehetőségünk lehetővé teszi egy egyéni vámbróker kijelölését. A küldemény online előkészítésekor egyszerűen válassza ki a FedEx nemzetközi vámbrókerválasztás® lehetőséget, és adja meg a bróker címét és telefonszámát a
FedEx® nemzetközi fuvarlevélen.

Amennyiben többet szeretne megtudni, fedezze fel Kiegészítő vámkezelési szolgáltatásainkat, vagy lépjen kapcsolatba a FedEx-es értékesítési képviselőjével.
 

Személyre szabott megoldásra van szüksége?

Bízhat vámkezelésben jártas munkatársaink szakértelmében, akik segítik Önt a legösszetettebb vámügyi igényeinek megfelelő megoldások kidolgozásában.


Kapcsolódó szolgáltatások