Alapvető tudnivalók a vámdokumentumokról exportőrök számára

Alapvető tudnivalók a vámdokumentumokról exportőrök számára

Alapvető tudnivalók a vámdokumentumokról exportőrök számára
 
 

Alapvető tudnivalók a vámellenőrzési dokumentumokról importőrök számára

Importőrként általában nem szükséges semmilyen vámdokumentumot elkészítenie, kivéve, ha először importőr; ebben az esetben ki kell töltenie egy meghatalmazást, amely felhatalmazza a FedEx-et, hogy vámkezelést végezzen az Ön nevében.

Küldeménye kézbesítése közben átnézzük a dokumentumokat és előkészítjük a vámkezelést. Csak akkor keressük Önt további szükséges információval kapcsolatban, ha valamilyen adat hiányzik, vagy helytelenül van megadva. Ilyen esetben az Ön azonnali válasza elősegíti küldeményének időben történő vámkezelését és kézbesítését.

Érdemes tudni: minden vámdokumentációt az exportőrnek kell elkészítenie a származási helyen, és nagyon fontos, hogy az exportőr helyesen töltse ki a vámdokumentációt az időben történő és pontos vámkezelés biztosítása érdekében.

Az Ön szerepe a nemzetközi fuvarozási folyamatban, lépésről lépésre

Az exportőr szerepe

1. lépés
alternatív
Első lépés: a feladó előkészíti a vámkezeléshez szükséges dokumentációt

Amennyiben ez az első alkalom, hogy nemzetközi viszonylatban fuvaroz a FedEx-szel, ellenőrizze, hogy engedélyezte-e az Electronic Trade Documents® (ETD) szolgáltatást a dokumentumok elektronikus feltöltéséhez. Ne felejtse el elküldeni nekünk meghatalmazását (POA), amely felhatalmaz minket, hogy vámkezelést végezzünk az Ön nevében.

Amennyiben ez az első alkalom, hogy ilyen típusú árukat fuvaroz: győződjön meg arról, hogy az Ön által küldött áru engedélyezett-e a rendeltetési hely országában/területén. Határozza meg a rendeltetési hely országa/területe és a fuvarozandó áru típusa alapján szükséges vámdokumentációt.

2. lépés
2. lépés: a feladó előkészíti a fuvarlevelet, ütemezi a csomagfelvételt és feltölti a vámdokumentációt

A küldemény előkészítésekor a fuvarlevél egy példányát és a kereskedelmi számla három példányát a csomagra kell helyeznie.

Szakértői tipp: Időt és papírt takaríthat meg, ha a FedEx Ship Manager® segítségével tölti fel vámdokumentumait.

A dokumentumok elektronikus feltöltésének és továbbításának (és a nyomtatás elkerülésének) érdekében egyszerűen engedélyezze az ETD-t a FedEx Ship Manager szolgáltatásunkban.

alternatív
3. lépés
3. lépés: a feladó kinyomtatja a fuvarlevelet és a vámdokumentumokat, majd felragasztja a küldeményre

Időzítse a csomagfelvételt az Önnek legkényelmesebb időpontra.


A FedEx szerepe

4. lépés
alternatív
4. lépés: mi gondoskodunk az exportvámkezelésről

Küldeményét átvezetjük az exportvámkezelésen. Csak hiányzó vagy nem pontosan kitöltött dokumentumok esetén lépünk kapcsolatba Önnel.

Érdemes tudni: ritkán fordul elő késedelem az exportvám esetében.

5. lépés
5. lépés: mi gondoskodunk a tranzitban lévő küldeményéről

Mi gondoskodunk a tranzitban lévő küldeményéről.

6. lépés
6. lépés: mi gondoskodunk az importvámkezelésről

Küldeményét átvezetjük az importvámkezelésen.

Csak a címzettel fogjuk felvenni a kapcsolatot a vámok és adók megfizetésével, valamint hiányzó információkkal (EORI-szám, meghatalmazás, hiányos termékinformációk stb.) kapcsolatos problémák esetén.

Szakértői tipp: A címzettnek gyorsan kell reagálnia az importálással kapcsolatos problémákra, így tudja biztosítani a küldemény időben történő kézbesítését.


Az importőr szerepe

7. lépés
7. lépés: Ön átveszi a küldeményt

A címzett megkapja a küldeményt a fuvarlevélen feltüntetett címre.

8. lépés
8. lépés: a szükséges vámok és az adók kifizetése

Amennyiben nem állapodtak meg másképp, a címzettnek meg kell fizetnie a FedEx által megelőlegezett vámokat és adókat.

Jó tudni: a küldemény értékétől függően előfordulhat, hogy az importőrnek vámokat és adókat kell fizetnie mielőtt átvehetné a szállítmányt.


Mi az az EORI-szám?

Az EORI-szám a vámhatóság által meghatározott, az Európai Unión belüli gazdasági szereplők azonosítására szolgáló egyedi hivatkozás. Minden vállalat, valamint minden típusú export- és importküldemény esetében szükséges. 2009. július 1. óta az Európai Unió jogszabályai előírják, hogy minden tagállamnak be kell vezetnie az EORI-rendszert. (EORI=gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító száma)

Miért van szüksége EORI-számra?

Az EORI-szám jogi követelmény, és minden, az EU-n kívüli országokba/területekre történő exporthoz, illetve az ide történő importhoz szükséges vámnyilatkozaton szerepelnie kell. A vámhatóságok megtagadják az EORI-szám nélküli áruk behozatalát.

Hogyan igényelhet EORI-számot?

Az EORI-számot az Ön vagy vállalkozása székhelye szerinti ország/terület vámhatóságának kell megadnia.

EORI-szám igénylése Magyarországon

Fontos megjegyzés: az EORI-számot kötelező egy adószámhoz kapcsolni.

Hol kell megadnom az EORI-számomat?

EORI-számát a kereskedelmi számlán és az online szállítási eszközeinken kell megadnia, a feladó adatainak megadásával egyidejűleg.

Kihez fordulhatok adataim frissítésével kapcsolatban?

További információért hívja a helyi vámkezelést a 06 29 551-931-es telefonszámon.

Mi az a meghatalmazás?

A meghatalmazás (POA) egy írásbeli engedély arra, hogy a meghatalmazott képviselje a meghatalmazót vagy eljárjon a nevében személyes, üzleti vagy egyéb jogi ügyekben.

Ebben az esetben a meghatalmazás az importőr vagy az exportőr felhatalmazása arra, hogy a FedEx vámkezelést végezzen a nevükben.

Miért van rá szükség?

A meghatalmazás megléte törvényi követelmény, a vámhatóságok mindig kérhetik, hogy mutassa be a meghatalmazást.

Hogyan tudom biztosítani a meghatalmazást a FedEx részére?

További információért hívja a helyi vámkezelést a 06 29 551-931-es telefonszámon.

Itt található a FedEx hálózatban tiltott áruk listája.

Az adott országot/területet érintő tilalmakkal kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

 • Emberi holttestek, emberi szervek vagy testrészek, emberi vagy állati embriók, hamvasztott vagy kihantolt emberi maradványok.
 • Robbanószer *
 • Lőfegyverek, fegyverek és alkatrészeik (megengedett az Egyesült Államok és Puerto Rico között).
 • Romlandó élelmiszerek, valamint hűtést vagy más környezeti ellenőrzést igénylő ételek és italok.
 • Élő állatok, beleértve a rovarokat.
 • Növények és növényi anyagok, beleértve a vágott virágokat (a vágott virágok szállítása megengedett az Egyesült Államokból Kanada bizonyos részeire, valamint Kolumbiából, Ecuadorból és Hollandiából az Egyesült Államokba).
 • Lottószelvények és szerencsejáték-eszközök, ahol azt a helyi, állami, tartományi vagy nemzeti jogszabályok tiltják.
 • Pénz (érmék, készpénz, valuta, papírpénz, készpénzzel egyenértékű átruházható eszközök, mint például zsirált értékpapírok, kötvények és értéklevelek).
 • Pornográf, illetve obszcén anyagok.
 • Olyan küldemények**, amelyek az alábbiak segítségével kerültek feldolgozásra:
  • Vámvisszatérítési igények, kivéve, ha előzetes intézkedés történt.
  • Ideiglenes import kötvények - a FedEx International vámbrókerválasztási lehetőség alapján, csak az első importhoz elfogadhatók.
  • Az USA Külügyminisztériumának engedélye.
  • Ideiglenes vámokmányok
  • Az USA-beli Drug Enforcement Administration exportengedélye.
  • Hitellevél. Hitellevél hatálya alá tartozó küldemények általánosan tiltottak, kivéve az olyan Hitellevél hatálya alá eső küldeményeket, amely szerint az UCP 600, 25 cikkében meghatározott „futár átvételi elismervény” szükséges és amelyeket a FedEx Expanded Service Nemzetközi Légi Fuvarlevél használatával szállítanak.
  • A küldemények Regisztrációs tanúsítványa (CF4455).
 • Veszélyes hulladékok, többek között a használt injekciós tűk, illetve fecskendők vagy egyéb egészségügyi hulladékok.
 • Olyan küldemények, amelyek kárt okozhatnak a berendezésekben, az alkalmazottakban vagy más küldeményekben, vagy ezek késését okozhatják.
 • Olyan küldemények, amelyek szállításához, importálásához vagy exportálásához a FedEx-nek valamilyen különleges engedélyt szükséges beszereznie.
 • Olyan küldemények vagy árucikkek, amelyek szállítását, importálását vagy exportálását bármilyen törvény, jogszabály vagy rendelet tiltja.
 • Marihuána, beleértve a rekreációs vagy gyógyászati célra használt marihuánát, valamint a szintetikus kannabinoidokat.
 • Olyan küldemények, amelyek vámkezeléshez bevallott értéke meghaladja az adott rendeltetési helyen megengedett felső határösszeget.
 • Veszélyes áruk, kivéve azok, amelyek a Federal Express Fuvarozási Feltételek Veszélyes áruk fejezetében megengedettként vannak feltüntetve.
 • Feldolgozott vagy feldolgozatlan elhullott állatok, beleértve a rovarokat és háziállatokat. Kitömött vadásztrófeák, egész állatok vagy az állatok szerveinek teljesen feldolgozott (szárított) részei megengedettek az Egyesült Államokba történő szállításra.
 • Nedves, szivárgó vagy olyan csomagok, amelyek bármilyen szagot árasztanak.
 • Olyan vadon élő állati eredetű árucikkek, amelyhez az Egyesült Államokból való kivitel előtt az Amerikai Egyesült Államok Hal- és Vadvédelmi Szolgálatának exportengedélye szükséges.
 • Külkereskedelmi zónába vagy vámraktárba rendelt, vagy onnan visszavont vámfelügyelet alá eső küldemények, kivéve, ha a FedEx International vámbrókerválasztási lehetőség van kiválasztva az Egyesült Államok importküldeményeihez, vagy a FedEx International Controlled Export szolgáltatás opció van kiválasztva az egyesült államokbeli exportküldeményekhez.
 • APO/FPO/DPO címek.
 • utánvétes küldemény / COD küldemény.
   

* Az 1.4 osztályba tartozó robbanóanyagok Kanadába, Németországba, Franciaországba, Japánba, az Egyesült Arab Emírségekbe és az Egyesült Királyságba szállíthatók. Megjegyzés: Az Egyesült Arab Emírségek csak az 1.4. osztályú robbanóanyagok szállítását engedélyezi a dubaji FedEx Express-létesítménybe a „Megőrzés csomagfelvétel céljából” szolgáltatással.

** Ezeket a tételeket a FedEx International Controlled Export, a FedEx International Premium, a FedEx International Express Freight (IXF) vagy a FedEx International Airport-To-Airport (ATA) szolgáltatásaink segítségével tudja szállítani. A FedEx International Controlled Exporttal kapcsolatos további információért, kérjük, hívja a nemzetközi ügyfélszolgálatot az 1.800.GoFedEx 1.800.463.3339-es telefonszámon (a telefonba mondja be a következőt: "international services" (nemzetközi szolgáltatások). A többi felsorolt szolgáltatással kapcsolatos információért, kérjük, hívja fel a FedEx Express Freight Ügyfélszolgálatát az 1.800.332.0807-es telefonszámon.

Összetett vámkezelési igények? Megvannak a válaszaink!

Egyéb kormányzati szervek által történő feldolgozásra van szüksége?

Bizonyos árucikkek szabályozottak, külön kormányzati szerv felügyelete alatt állnak, és vámkezelésük speciális folyamatok segítségével történik. Ilyen küldemények vámkezelésének felgyorsítása érdekében a FedEx elvégzi a szükséges adatoknak az illetékes kormányzati szervhez (papíron vagy elektronikus formában) történő benyújtásához szükséges dokumentációt. Az Ön nevében megelőlegezzük a külső kormányzati szervek felé történő díjak kifizetését. A szervek díjait és a FedEx feldolgozási díját ezt követően számítjuk fel a fizetőnek.
 

Vámfelügyelet alatt tartásra van szüksége?

Amennyiben Ön Úgy dönt, hogy bejövő küldeményeinek vámkezelésére saját vámkezelési osztályát használja, vagy egy, a FedEx-től különböző vámügynökséget vesz igénybe, akkor az átadandó szükséges dokumentumok elkészítéséért díjat számítunk fel. Emellett az Ön bejövő küldeményét az érkezési pontról az Ön által meghatározott helyre szállítjuk.

Amennyiben többet szeretne megtudni, fedezze fel Kiegészítő vámkezelési szolgáltatásainkat, vagy lépjen kapcsolatba a FedEx-es értékesítési képviselőjével.
 

Személyre szabott megoldásra van szüksége?

Bízhat vámkezelésben jártas munkatársaink szakértelmében, akik segítik Önt a legösszetettebb vámügyi igényeinek megfelelő megoldások kidolgozásában.


Kapcsolódó szolgáltatások