FedEx lidmašīna

Zināšanu banka

Zināšanu banka

Atrodiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par atmuitošanu un pārrobežu sūtījumiem.

Atrodiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par atmuitošanu un pārrobežu sūtījumiem.

Sūtījumi tiek aizturēti, lai pārliecinātos, ka tie atbilst muitas noteikumiem par eksportēšanu vai importēšanu. Tie var tikt aizturēti trūkstošu vai nepilnīgu dokumentu vai norādījumu par muitošanu dēļ vai arī tādēļ, ka varas iestādēm var būt nepieciešama papildinformācija, lai atmuitotu preces. Kamēr mūsu rīcībā nebūs šī informācija, nevarēsim apstrādāt sūtījumu atmuitošanai. Skatiet mūsu 10 padomus par kavējumu novēršanu.

“EORI number” ir saīsinājums no komersanta reģistrācijas un identifikācijas numura (Economic Operators Registration and Identification Number), un tā ir unikāla identifikācijas numuru sistēma, ko Eiropas Savienībā un Apvienotajā Karalistē izmanto muitas iestādes. EORI numuru varat saņemt savas valsts muitas vietnē un šis numurs ir jānorāda faktūrrēķinā.

Iestādēm ir nepieciešams samaksāt nodevas un nodokļus. FedEx tos var apmaksāt jūsu vietā, izmantojot mūsu norēķinu termiņa pagarināšanas kontu, kas palīdz nodrošināt, ka sūtījumi tiek atmuitoti ātrāk. Ja izvēlaties, ka FedEx norēķinās ar iestādēm jūsu vietā, mēs iekasēsim visus izdevumus no jums kopā ar administrēšanas maksu, kas zināma arī kā muitas izmaksu avanss (kas ir daļa no mūsu papildu maksām). Uzziniet par papildu izmaksām galamērķa valstī.

Sūtītājs ir persona vai uzņēmums, kas parasti ir nosūtāmo preču piegādātājs. Saņēmējs ir sūtījuma saņēmējs, kas parasti ir preču īpašnieks. Sūtītāja un saņēmēja informācijai ir jābūt iekļautai faktūrrēķinā.

Personisko preču pārvadāšana uz dažām valstīm var būt ierobežota, un tai var būt stingri nosacījumi. Importējot personiskās preces, iespējams, varēsiet pieprasīt nodevu un nodokļu atvieglojumu. Vienmēr ieteicams atzīmēt faktūrrēķinā un pavadzīmē pārvadājumiem pa gaisu “personīgie priekšmeti” un norādīt eksportēšanas iemeslu, kontaktinformāciju un precīzu preču aprakstu. Mūsu atmuitošanas komanda sazināsies ar saņēmēju, lai apstiprinātu informāciju un piemērotu atbilstošo importēšanas atvieglojumu, ja tāds būs attiecināms.

Pilnvara ir rakstiska atļauja pārstāvēt citu personu vai rīkoties tās vārdā darījumu, privātos vai citos juridiskos jautājumos. Attiecībā uz importa un eksporta muitošanu pilnvara ļauj uzņēmumam FedEx rīkoties mūsu klientu vārdā, izveidojot muitas deklarācijas.

Daudzās valstīs ir režīms, kas tiek dēvēts par atvieglojumiem ievešanai pārstrādei (inward processing relif - IPR). Tas ļauj uzņēmumiem saņemt muitas nodevu un nodokļu atvieglojumus precēm, kas tiek importētas, lai tiktu apstrādātas vai labotas, un pēc tam tiks eksportētas atpakaļ. Šis režīms, kas ir jāsaskaņo iepriekš, ir labvēlīgs regulāriem sūtītājiem, atceļot nodevas un nodokļus. Lai uzzinātu, vai uz jūsu uzņēmumu, vai produktu attiecas atvieglojumi ievešanai pārstrādei, un citus normatīvos aktus un noteikumus, sazinieties ar valsts iestādēm valstī, uz kuru importējat.

Paraugs ir produkts, kas paredzēts, lai noteiktu, kā izskatīsies gala prece, piemēram, preces krāsa, kvalitāte un standarts potenciālai pārdošanai nākotnē. Paraugs ir ražošanas prototips, ko nedrīkst pārdot tālāk, un bieži vien tas ir īpaši atzīmēts, piemēram, ieplēsts, iegriezts vai tikai viens priekšmets no pāra, piem., cimds vai kurpe. Par paraugiem visbiežāk netiek iekasētas nodevas un nodokļi, vienīgi, ja produkti neatbilst paraugu prasībām, kuras noteikusi importētajvalsts, vai valsts neatzīst vai neapstiprina paraugus.

Pagaidu imports ļauj sūtījumu ievest valstī, īslaicīgi apturot nodevu un nodokļu apmaksu. Nodevas un nodokļi var tikt pieprasīti atkārtoti, kad preces pamet importētajvalsti.