klēpjdators

10 padomi, kā izvairīties no kavējumiem muitas procesos

10 padomi, kā izvairīties no kavējumiem muitas procesos

Pamācība par sūtījuma ātras piegādes nodrošināšanu

Pamācība par sūtījuma ātras piegādes nodrošināšanu

Ātra atmuitošana

Aizkavēšanās muitā var būt kaitinoša gan sūtītājam, gan saņēmējam, tomēr ir darbības, ko varat veikt, lai to samazinātu. Skatiet šos 10 padomus par to, kā samazināt kavējumus un panākt, lai preces klientus sasniedz laikā.


1.

Parūpējieties par dokumentiem

Faktūrrēķinā ir visa nepieciešamā informācija atmuitošanas procedūras veikšanai, tāpēc ir svarīgi, ka tā ir aizpildīta pareizi. Ņemiet vērā, ka preču aprakstiem ir jābūt precīziem un angļu valodā, vērtībām jābūt reālām, jābūt norādītam daudzumam un katras preces īpašībām. Norādot harmonizētās sistēmas (HS) kodu, nodrošināsiet, ka preču apraksts ir saprotams visās valstīs.

2.

Ātri reaģējiet uz papildinformācijas pieprasījumiem

Ideālā gadījumā mums uzreiz būs pieejama visa nepieciešamā informācija, tomēr, ja nepieciešams pieprasīt papildinformāciju, jo ātrāk mēs to saņemsim, jo ticamāk, ka izdosies izvairīties no aizkavēšanās muitā. Par šo ir vērts aprunāties arī ar klientiem — dažreiz mums ir ar viņiem jāsazinās, jo nepieciešama informācija, tāpēc tā ātra saņemšana var būt nepieciešama, lai nodrošinātu veiksmīgu piegādi.

3.

Atcerieties, ka visam ir vērtība

Pat ja jūsu preces ir paraugi, prototipi, dāvanas vai nav paredzētas pārdošanai, muitas dienesti tāpat vēlēsies zināt to vērtību. Ja šīs informācijas trūkst vai dokumentos nav norādīta nekāda vērtība, var rasties kavējumi. Jānorāda viena no šīm vērtībām:

  • Darījuma vērtība (ko apmaksāja pircējs).
  • Preču komercvērtība, ja darījuma vērtība nav zināma.
  • Summa, kas nepieciešama preču izgatavošanai, ja nav zināma komercvērtība.

4.

Nepieņemiet, ka visās valstīs ir vienādi noteikumi

Jau iepriekš pārliecinieties, ka jūsu preces atbilst noteikumiem. Lietas, kas jāpārbauda, ietver preces atbilstību nepieciešamajiem standartiem galamērķa valstī un to, vai importētās preces nav tur aizliegtas.

5.

Esiet atklāts pret saviem klientiem

Iespējams, viņiem būs jāmaksā importa nodevas, kad sūtījums ieradīsies, vai jāsniedz papildu dokumentācija vai informācija. Svarīgi pārliecinieties, ka viņi jau iepriekš ir par to informēti, tostarp par to, kādi maksājumi var būt jāveic. Starptautiskie tirdzniecības noteikumi tiek izmantoti, lai apkopotu informāciju, par kuru ir vienojušies sūtītājs un saņēmējs, un tie jāiekļauj faktūrrēķinā.

6.

Norādiet sūtīšanas iemeslu

Tas var palīdzēt samazināt aizkavējumu risku muitā, tomēr tas nav viss. Dažas preces var tikt piemērotas īpašām muitas procedūrām vai pat zemākai muitas maksai. Tas ietver sūtījumus, kas tiek nosūtīti kā dāvanas, atgrieztās preces, remontējamas preces, paraugi vai preces testēšanai. Ja nosūtīšanas iemesls nav norādīts, saņēmējam var tikt piemērota augstāka muitas maksa.

7.

Pārbaudiet, vai nepieciešama jebkāda papildu dokumentācija

Dažiem sūtījumiem ir nepieciešama īpaša dokumentācija, lai atļautu izvešanu no izcelsmes valsts vai ievešanu galamērķa valstī (piemēram, izcelsmes sertifikāts, CITES licence precēm, kuru izcelsme var būt apdraudētas sugas, vai Kimberli sertifikāts neapstrādātiem dimantiem). Dažos gadījumos preces var būt aizliegtas vai ierobežotas, tāpēc ir svarīgi to pārbaudīt pirms nosūtīšanas.

8

Norādiet konsekventu informāciju

Svarīgi, ka dati, kurus norādat faktūrrēķinā, avio pārvadājumu pavadzīmē vai jebkurā citā sūtījuma dokumentācijā, ir konsekventi. Pat ja atšķirības ir minimālas, tās var radīt aizkavēšanos muitā. Piemēram, pārliecinieties, ka faktūrrēķinā un avio pārvadājumu pavadzīmē norādītās preces un to kopējā vērtība sakrīt.

9

Sūtījumiem izmantojiet atbilstošu iepakojumu

Preču nosūtīšana nepiemērotā iepakojumā var radīt aizkavēšanos. Piemēram, ja iepakojums saplīst, preces var pazust vai tikt bojātas, radot problēmas muitā. Ja sūtījumam nav pareizi pievienoti dokumenti, svarīgi dokumenti var pazust, atkal radot aizkavēšanos. Sūtījumiem izmantojiet atbilstošu iepakojumu

10

FedEx® elektroniski iesniegti tirdzniecības dokumenti (ETD)

Muitas dokumentu pārsūtīšana elektroniski nodrošina atmuitošanas procesu bez sarežģījumiem. Mūsu vienkāršais, efektīvais un uzticamais risinājums palīdz izvairīties no kavējumiem muitas procesos, nodrošina starptautisko sūtījumu savlaicīgu piegādi un samazina drukājamo dokumentu skaitu.

Informācijas ikona

Kā FedEx var jums palīdzēt?

Plašākai informācijai par sūtījuma sagatavošanu veiksmīgai atmuitošanai, skatiet mūsu atmuitošanas sadaļā vai apmeklējiet mūsu sūtījumu kanālu (Shipping Channel).