bærbar datamaskin

Endringer i EUs mva.-regler

Endringer i EUs mva.-regler

EU har gjort noen viktige endringer i mva.-reglene sine, og de trådte i kraft 1. juli 2021

EU har gjort noen viktige endringer i mva.-reglene sine, og de trådte i kraft 1. juli 2021

Hvilke virksomheter er påvirket av disse endringene?

Alle virksomheter er påvirket, men endringene påvirker hovedsakelig virksomheter som selger til privatkunder (B2C) og markedsplasser på nettet som er basert i land utenfor EU, i tillegg til virksomheter basert i et EU-land og som selger til kunder som bor i land som er medlem av EU.

Disse endringene kan føre til enklere prosedyrer og mindre administrasjon. Men også videre følger for måten du driver virksomhet på innenfor EU-land.

De tre største endringene er:


Pundsymbol

Storbritannia introduserte allerede i januar 2021 endringer i sine mva.-regler, etter at landet forlot EU. For mer informasjon om disse endringene kan du laste ned vår veiledning


1. Fjerning av fritak fra import-mva. for forsendelser med verdi under € 22

Hva betyr dette?

Fra 1. juli 2021 blir mva. belastet på alle kommersielle varer importert til land som er medlemmer i EU, uansett verdi. For forsendelser som har en verdi på 150 EUR eller mindre, kan mva. enten oppkreves på salgstidspunktet ved bruk av den nye Import One-Stop Shop (IOSS), eller den kan kreves inn fra sluttkunden av den som foretar tollklareringen (FedEx).

Hvordan vil dette påvirke virksomheten min?

Hvis bedriften din er basert i et land som ikke er medlem av EU, er det ikke lenger mulig å eksportere forsendelser til en verdi under EUR 22 til kunder i EU-land uten å belaste mva.

Ideasymbol

Hvordan vil det fungere i praksis?

Scenario

En nettbasert virksomhet i Kina selger et par sokker til en verdi av 10 EUR til en kunde i et land som er medlem av EU.

Før 1. juli 2021

Forsendelsen kan importeres til et land i EU uten å belaste mva., siden varenes totale verdi er under 22 EUR.

Etter 1. juli 2021

Alle forsendelser belastes mva. uansett verdi. Mva. pålegges i henhold til merverdiavgiftsnivået i landet kjøper er bosatt.

2. Introduksjon av en totalløsning for import (Import One-Stop Shop – IOSS)

Hva betyr dette?

For forsendelser av varer kjøpt på internett, med en verdi på 150 EUR eller mindre, har EU introdusert en valgfri totalløsning for import (IOSS) for å tollklarere varer. Dette lar selgere eller nettbaserte markedsplasser belaste mva. på salgstidspunktet og betale den innkrevde avgiften direkte til myndighetene. Dette kan gjøre prosessen enklere og mer transparent for kunden, og bidra til å sikre effektive tollprosedyrer.

Hvis IOSS ikke brukes, vil FedEx belaste mva. fra kunden før levering, og betale den til myndighetene.

Hvordan vil dette påvirke virksomheten min?

For å registrere seg for IOSS, vil de fleste selgere utenfor EU måtte utpeke et mellomledd for å registrere og deklarere mva. på sine vegne, med mindre de selv er etablert innenfor EU. De må så oppgi sitt IOSS-nummer til den som foretar tolldeklarasjonen (FedEx).

Mva. for B2C-salg importert til EU sendes inn via en månedlig mva.-melding til det utpekte medlemslandet, som deretter videresender mva.-deklarasjonen og -betalingen til skattemyndighetene i destinasjonslandene i EU. Dermed vil selgere fra land utenfor EU ikke lenger måtte registrere seg for mva. i alle EU-land de selger til.

Ideasymbol
Hvordan vil det fungere i praksis?
Scenario

En nettbasert virksomhet i USA selger elektronikk til en verdi som er under 150 EUR til kunder i fem EU-land.

Før 1. juli 2021

Den amerikanske netthandelsbedriften må registrere seg og ha mva.-regnskap i hvert av de fem medlemslandene.

Etter 1. juli 2021

USA-baserte nettvirksomheter kan velge å avslutte utenlandsk mva.-registrering og registrere seg for IOSS i ett EU-land, og belaste mva. når varen selges. Eller virksomheten kan fortsette på samme måte som den gjør det i dag, der kundene betaler mva. på importtidspunktet.

Svar på dine spørsmål om IOSS:

FedEx har samarbeidet med KPMG for å designe en IOSS-løsning for å støtte FedEx Express- og TNT-kunder som holder til utenfor EU. Etter at du har registrert deg for KPMG-tjenesten, vil KPMG håndtere IOSS-nummerregistreringen din og klargjøre og sende inn din månedlige mva.-melding når du har fått IOSS-nummeret ditt.

Gå til KPMGs IOSS-portal for å finne ut mer.

IOSS kan brukes for B2C (bedrift-til-forbruker) e-handelsforsendelser til EU fra steder utenfor EU. Forsendelsene må være verdt under EUR 150 og ikke underlagt særavgifter.

Du må inkludere IOSS-nummeret ditt når du bestiller forsendelsen. Bare inkluder de 12 tegnene – ikke legg til ordet IOSS eller andre tegn. Merk: Hvis du inkluderer et firmanavn i mottakerens adresse, vil tollmyndighetene sannsynligvis se på forsendelsen som en bedrift-til-bedrift (B2B)-forsendelse (IOSS kan ikke brukes for dette).

Detaljene om hvor du skal angi IOSS-nummeret avhenger av fraktplattformen du bruker, som følger:

Hvis du bruker Modernized FedEx Ship ManagerTM via fedex.com eller MyTNT2, angi IOSS-nummeret ditt i Avsender- eller Avsenders skatte-ID-feltet.
Hvis du bruker Toolbox, angi IOSS-nummeret ditt i mva.-feltet.
Hvis du bruker Global Ship Manager-programvare, angi ditt IOSS-nummer i feltet for mva./toll-ID/EIN-nr.
Hvis du bruker FedEx Web Services, angi IOSS-nummeret ditt i mva.-feltet.
Hvis du bruker TNT ExpressConnect, angi IOSS-nummeret ditt i mva.-feltet.
Hvis du bruker vår integrerte løsning for å skape en EDI TNT NFF-datafil, angi IOSS-nummeret ditt i mva.-feltet.
Hvis du bruker en TNT EDI Customised-løsning for forsendelsen, må du ta kontakt med salgsrepresentanten din, som vil be noen fra kundeteknologiteamet om å kontakte deg. 
Hvis du bruker ditt eget system integrert med ett av våre standardverktøy, må du kanskje justere kartleggingen av dataene dine til det relevante feltet. Hvis nødvendig, ta kontakt med din salgsrepresentanten din, som vil be noen fra kundeteknologiteamet om å kontakte deg.
Hvis du sender via en tredjepartsleverandør, ta kontakt med leverandøren din for å få detaljene for plattformen din.

Hvis du bruker en fraktløsning som ikke står oppført ovenfor, må du gå over til en plattform som overholder kravene – som den moderniserte FedEx Ship ManagerTM på fedex.com eller MyTNT2 – for å bruke IOSS.

FedEx og TNT kan kun godta et IOSS-nummer via en av våre nettbaserte automatiseringsløsninger. Du kan ikke sende inn manuelle luftfraktbrev hvis du ønsker å bruke IOSS.

For mer informasjon om bruk av IOSS-nummeret når du bestiller forsendelser med FedEx, kan du lese den brukervennlige veilederen vår.

Vær oppmerksom på at fra og med 1. juli 2021 må alle forsendelser/varer til EU ha en tollverdi og handelsfaktura, med unntak av «dokumenter». Sørg for å angi varenes virkelige verdi i «tollverdi»-feltet på luftfraktbrevet, ekskludert frakt og andre gebyrer.

For B2C-forsendelser anbefales det også å inkludere salgspris i euro (€, EUR) på handelsfakturaen, for å unngå forskjeller i vekslingskurs på importtidspunktet.

Hvis du ønsker å returnere varer utenfor EU, må et nytt FedEx/TNT-luftfraktbrev opprettes med en referanse til det gamle luftfraktbrevet som ble inkludert i beskrivelsesfeltet, tydelig markert som en returforsendelse. Detaljer for returnerte varer (gjennom FedEx eller en annen transportør) som kvalifiserer for mva.-refusjon (f.eks. når varene returneres utenfor EU), må oppgis til KPMG og mva.-meldingen må justeres deretter.

Hvis du ikke velger IOSS, vil FedEx betale import-mva. på dine vegne via vår egen kredittkonto. Dette sørger for at vi kan levere forsendelsen din så raskt som mulig. Vær oppmerksom på at vi deretter vil fakturere mottakeren for dette beløpet, samt et administrasjonsgebyr. Dette vil være et utleggsgebyr, som er blant våre tilleggsgebyr. Se vår side for gebyr for tilleggsklareringstjenester for å se belastningen i bestemmelseslandet ditt.

Vær også oppmerksom på at du kan registrere bedriften din direkte hos IOSS uten å benytte et mellomledd, dersom du allerede er etablert i EU, eller benytte et annet mellomledd enn det som leveres av FedEx for å utføre eventuelle IOSS-forpliktelser.


Informasjonssymbol

For å registrere seg for Import One-Stop Shop (IOSS) må virksomheter registrere seg på IOSS-portalen til et av medlemslandene i EU. Virksomheter som ikke er etablert i EU allerede, vil normalt trenge å utpeke en mellommann som er etablert i et EU-land, for å oppfylle mva.-forpliktelsene.


3. Visse nettbaserte markedsplasser blir mva.-oppkrevere

Hva betyr dette?

Markedsplasser innenfor rekkevidden til de nye mva.-reglene fra EU, kan for eksempel være nettbaserte plattformer som legger til rette for salgstransaksjoner. De gjøre det mulig for selgere å selge varer direkte til kunder.

Visse markedsplasser, i stedet for selgerne, er ansvarlige for å kreve inn, rapportere og betale skyldig mva. fra sluttkunden, hvis de registrerer seg med IOSS. IOSS vil da gjelde for B2C-import av forsendelser verdt opptil EUR 150 inn i EU, tilrettelagt av den nettbaserte markedsplasser.

Hvordan vil dette påvirke virksomheten min?

Hvis markedsplassen har valgt IOSS, må bedriftene som bruker den nettbaserte markedsplassen, bruke dens IOSS, og oppgi IOSS-nummeret til parten som er ansvarlig for å foreta tollklareringen (FedEx).

Bedrifter som bruker forskjellige markedsplasser for å selge varene sine, må holde nøye oversikt over hvilke salg som går gjennom hvilken kanal. De må også kunne oppgi det respektive IOSS-nummeret for hvert salg til den som foretar tolldeklarasjonen.

Ideasymbol
Hvordan vil det fungere i praksis?
Scenario

En nettbasert virksomhet basert i Kina selger en vase til en verdi av 90 EUR til en kunde i et EU-land, via en nettbasert markedsplass som har valgt IOSS.

Før 1. juli 2021

Kunden som kjøper vasen fra selgeren er ansvarlig for å betale mva. på kjøpet på importtidspunktet.

Etter 1. juli 2021

Markedsplassen vasen ble solgt gjennom, bruker IOSS, og den er ansvarlig for å kreve inn mva. fra kunden på kjøpstidspunktet og for å sikre at avgiften betales til de rette myndighetene.


Informasjonssymbol

Nærmere informasjon om bruk av IOSS og andre viktige endringer i EUs mva.-regler er tilgjengelig fra Den europeiske unionens publikasjonskontor.


*EU-landene er: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige.

Merk at iht, den samlede protokollavtalen mellom EU og Storbritannia forblir Nord-Irland en del av EUs mva.-område for varer. Dette betyr at disse nye ordningene også gjelder varer som blir importert inn i Nord-Irland fra resten av verden.

Informasjonen oppgitt i dette dokumentet utgjør ikke, og er ikke ment å utgjøre, juridiske og/eller skattemessige råd. Dette dokumentet er kun av informativ art. Informasjonen i dette dokumentet er ikke nødvendigvis basert på den aller mest oppdaterte informasjon, juridisk eller på annet vis. Lesere av dette dokumentet bør ta kontakt med sine egne rådgivere med hensyn til bestemte juridiske og/eller skattemessige spørsmål. Alt ansvar med hensyn til tiltak foretatt eller ikke foretatt basert på innholdet i dette nettstedet, er herved uttrykkelig fraskrevet. Innholdet i dette innlegget er oppgitt «som det er», det hevdes ikke at innholdet er feilfritt.