bærbar datamaskin

Endringer i EUs mva.-regler

Endringer i EUs mva.-regler

EU gjør noen viktige endringer i mva.-reglene sine med virkning fra 1. juli 2021.

EU gjør noen viktige endringer i mva.-reglene sine med virkning fra 1. juli 2021.

Hvilke virksomheter vil disse endringene påvirke?

Alle virksomheter blir påvirket, men endringene vil hovedsakelig påvirke virksomheter som selger til privatkunder (B2C) og markedsplasser på nettet som er basert i land utenfor EU, i tillegg til virksomheter basert i et EU-land og som selger til kunder som bor i land som er medlem av EU.

Disse endringene kan føre til enklere prosedyrer og mindre administrasjon. Men også videre følger for måten du driver virksomhet på innenfor EU-land.

De tre største endringene er:


Pundsymbol

Storbritannia introduserte allerede i januar 2021 endringer i sine mva.-regler, etter at landet forlot EU. For mer informasjon om disse endringene kan du laste ned vår veiledning


1. Fjerning av fritak fra import-mva. for forsendelser med verdi under € 22

Hva betyr dette?

Fra 1. juli 2021 vil mva. bli belastet på alle kommersielle varer importert til land som er medlemmer i EU, uansett verdi. For forsendelser som har en verdi på 150 EUR eller mindre, kan mva. enten oppkreves på salgstidspunktet ved bruk av den nye totalløsningen for import (IOSS), eller den kan kreves inn fra sluttkunden av den som foretar tollklareringen (FedEx).

Hvordan vil dette påvirke virksomheten min?

Hvis bedriften din er basert i et land som ikke er medlem av EU, vil det ikke lenger være mulig å eksportere forsendelser til en verdi under 22 EUR, til kunder i EU-land, uten å belaste mva.

Ideasymbol

Hvordan vil det fungere i praksis?

Scenario

En nettbasert virksomhet i Kina selger et par sokker til en verdi av 10 EUR til en kunde i et land som er medlem av EU.

Før 1. juli 2021

Forsendelsen kan importeres til et land i EU uten å belaste mva., siden varenes totale verdi er under 22 EUR.

Etter 1. juli 2021

Alle forsendelser belastes mva. uansett verdi. Mva. vil pålegges i henhold til merverdiavgiftsnivået i kjøperlandet.

2. Introduksjon av en totalløsning for import (Import One-Stop Shop – IOSS)

Hva betyr dette?

For forsendelser av varer kjøpt på internett, med en verdi på 150 EUR eller mindre, introduserer EU en valgfri totalløsning for import (IOSS), for å tollklarere varer. Dette vil gjøre selgere eller nettbaserte markedsplasser i stand til å belaste mva. på salgstidspunktet, og betale den innkrevde avgiften direkte til myndighetene. Dette kan gjøre prosessen enklere og mer åpen for kunden, og bidra til å sikre effektive kundeprosedyrer.

Hvis IOSS ikke brukes, vil FedEx belaste mva. fra kunden før levering, og betale den til myndighetene.

Hvordan vil dette påvirke virksomheten min?

For å registrere seg for IOSS, må selgere i land som ikke er medlemmer av EU, registrere seg i et land som er medlem, hvis de allerede er etablert innenfor EU. Hvis dette ikke er tilfelle, må de utpeke en mellommann som kan registrere seg og oppgi mva.-en på deres vegne. De må så oppgi sitt IOSS-nummer til den som foretar tolldeklarasjonen (FedEx).

Mva. blir sendt inn via en månedlig mva.-oppgave til skattemyndighetene i det utpekte medlemslandet, som vil så videresende mva.-oppgaven og -betalingen til de korrekte landene. Dermed vil selgere fra land utenfor EU ikke lenger måtte registrere seg for mva. i alle EU-land de selger til.

Ideasymbol
Hvordan vil det fungere i praksis?
Scenario

En nettbasert virksomhet i USA selger elektronikk til en verdi som er under 150 EUR til kunder i fem EU-land.

Før 1. juli 2021

Den amerikanske netthandelsbedriften må registrere seg og ha mva.-regnskap i hvert av de fem medlemslandene.

Etter 1. juli 2021

USA-baserte nettvirksomheter kan velge å avslutte utenlandsk mva.-registrering og registrere seg for IOSS i ett EU-land, og belaste mva. når varen selges. Eller virksomheten kan fortsette på samme måte som den gjør det i dag, der kundene betaler mva. på importtidspunktet.


Informasjonssymbol

For å registrere seg for totalløsningen for import (IOSS) må virksomheter registrere seg på IOSS-portalen til et av medlemslandene i EU fra 1. april 2021. Virksomheter som ikke er etablert i EU allerede, vil normalt trenge å utpeke en mellommann som er etablert i et EU-land, for å oppfylle mva.-forpliktelsene.


3. Visse nettbaserte markedsplasser blir mva.-innsamler

Hva betyr dette?

Markedsplasser innenfor rekkevidden til de nye mva.-reglene fra EU, kan for eksempel være nettbaserte plattformer som legger til rette for salgstransaksjoner. De gjøre det mulig for selgere å selge varer direkte til kunder.

Visse markedsplasser, i stedet for selgerne, vil være ansvarlige for å kreve inn, oppgi og betale skyldig mva. fra sluttkunden, hvis de registrerer seg med IOSS. Ordningen vil gjelde for selgere av transaksjoner opptil 150 EUR.

Hvordan vil dette påvirke virksomheten min?

Hvis markedsplassen har valgt IOSS, må bedriftene som bruker den nettbaserte markedsplassen, bruke dens IOSS, og oppgi IOSS-nummeret til parten som er ansvarlig for å foreta tollklareringen (FedEx).

Bedrifter som bruker forskjellige markedsplasser for å selge varene sine, må holde nøye oversikt over hvilke salg som går gjennom hvilken kanal. De må også kunne oppgi det respektive IOSS-nummeret for hvert salg til den som foretar tolldeklarasjonen.

Ideasymbol
Hvordan vil det fungere i praksis?
Scenario

En nettbasert virksomhet basert i Kina selger en vase til en verdi av 90 EUR til en kunde i et EU-land, via en nettbasert markedsplass som har valgt IOSS.

Før 1. juli 2021

Kunden som kjøper vasen fra selgeren er ansvarlig for å betale mva. på kjøpet på importtidspunktet.

Etter 1. juli 2021

Markedsplassen vasen ble solgt gjennom bruker IOSS, og den blir ansvarlig for å kreve inn mva. fra kunden på kjøpstidspunktet og for å sikre at avgiften betales til den rette myndigheten.


Informasjonssymbol

Nærmere informasjon om bruk av IOSS og andre viktige endringer i EUs mva.-regler er tilgjengelig fra Den europeiske unionens publikasjonskontor.


*EU-landene er: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige.

Merk at iht, den samlede protokollavtalen mellom EU og Storbritannia vil Nord-Irland forbli en del av EUs mva.-område for varer. Dette betyr at disse nye ordningene vil også gjelde varer som blir importert inn i Nord-Irland fra resten av verden.

Informasjonen oppgitt i dette dokumentet utgjør ikke, og er ikke ment å utgjøre, juridiske og/eller skattemessige råd. Dette dokumentet er kun av informativ art. Informasjonen i dette dokumentet er ikke nødvendigvis basert på den aller mest oppdaterte informasjon, juridisk eller på annet vis. Lesere av dette dokumentet bør ta kontakt med sine egne rådgivere med hensyn til bestemte juridiske og/eller skattemessige spørsmål. Alt ansvar med hensyn til tiltak foretatt eller ikke foretatt basert på innholdet i dette nettstedet, er herved uttrykkelig fraskrevet. Innholdet i dette innlegget er oppgitt «som det er», det hevdes ikke at innholdet er feilfritt.