Laboratoriumsteknikere ser på et reagensrør

Farlig gods

Farlig gods

Alt du trenger å vite om å bruke våre tjenester til å
sende ditt farlige gods trygt i hele verden

 

 

 

Alt du trenger å vite om å bruke våre tjenester til å
sende ditt farlige gods trygt i hele verden

 

 

 

Hva anses som farlig gods?

Farlig gods er varer eller stoffer som kan utgjøre en risiko for helse, sikkerhet, eiendom eller miljøet. De må pakkes ned skikkelig, håndteres forsiktig og sendes med ekspertisen som er nødvendig for å sørge for at de ankommer trygt til destinasjonen sin.

Hvis du ikke er sikker på om forsendelsen din er klassifisert som farlig gods, spør produsenten eller leverandøren om et Sikkerhetsdatablad (SDS – Safety Data Sheet). Hvis det viser eller nevner et UN-nummer i kapittel 14, er det farlig gods.

Hvilke typer farlig gods sender vi?

Farlig gods deles inn i ni klasser, og det er viktig å vite hvilke produkter som faller inn under dem. Noen varer, slik som eksplosiver og gift, er helt klart farlige. Men andre varer kan overraske deg. Spraybokser, parfymer og de fleste produkter som inneholder litiumbatterier – slik som mobiltelefoner eller bærbare datamaskiner – teller også med.

Klassifiseringene for farlig gods kan sees nedenfor.

Tilgjengelig farlig gods

Klasse 1: Ikon for eksplosiver

Klasse 1: Eksplosive stoffer og gjenstander

(slik som fyrverkeri eller lysbluss)

Godtas kun i visse markeder og for visse underklasser

Klasse 2.1: Ikon for brannfarlige gasser

Klasse 2.1: Brannfarlige gasser

(slik som spraybokser eller campinggass)

Klasse 2.2: Ikon for ikke brannfarlige og ikke giftige gasser

Klasse 2.2: Ikke brannfarlige og ikke giftige gasser

(slik som komprimert oksygen)

Klasse 2.3: Ikon for giftige gasser

Klasse 2.3: Giftige gasser

(slik som kabonmonoksid)
Ikke akseptert av FedEx 

Klasse 3: Ikon for brannfarlige væsker

Klasse 3: Brannfarlige væsker

(slik som løsemidler eller maling)

Klasse 4.1: Ikon for brannfarlige faste stoffer

Klasse 4.1: Brannfarlige faste stoffer

(slik som fyrstikker)

Klasse 4.2: Ikon for selvantennende stoffer<br>

Klasse 4.2: Selvantennende stoffer

(slik som fosfor)

Klasse 4.3: Ikon for stoffer som utvikler brannfarlige gasser ved kontakt med vann<br>

Klasse 4.3: Stoffer som utvikler brannfarlige gasser ved kontakt med vann

(slik som kalsiumkarbid)

Klasse 5.1: Ikon for oksiderende stoffer

Klasse 5.1: Oksiderende stoffer

(slik som gjødsel)

Klasse 5.2: Ikon for organiske peroksider

Klasse 5.2: Organiske peroksider

(slik som reparasjonssett for glassfiber)

Klasse 8: Ikon for korroderende stoffer

Klasse 8: Korroderende stoffer

(slik som klor eller avløpsrens)

Utilgjengelig farlig gods

Klasse 6.1: Ikon for giftige stoffer

Klasse 6.1: Giftige stoffer

(slik som sprøytemidler)

Klasse 6.2: Ikon for infeksjonsfremmende stoffer

Klasse 6.2: Infeksjonsfremmende stoffer

(slik som blodprøver eller medisinske prøver)

Godtas i visse markeder og under visse forhold

Klasse 7: Ikon for radioaktivt materiale

Klasse 7: Radioaktivt materiale

(slik som røykvarslere)
Kun akseptert i noen markeder

Klasse 9: Ikon for forskjellige farlige stoffer og gjenstander<br>
Klasse 9: Ikon for forskjellige farlige stoffer og gjenstander<br>

Klasse 9: Forskjellige farlige stoffer og gjenstander

(slik som kollisjonsputer, magneter, telefoner eller bærbare datamaskiner)


Mer enn forsendelse

FedEx-bud går ned en sykehuskorridor

Hvordan sende farlig gods

Alt du trenger å vite om forberedelse og forsendelse av ditt farlige gods. 

Dame pakker en vare på et lager

Hvorfor sende ditt farlige gods med FedEx?

Hvordan våre industriledende anlegg lar deg sende ditt farlige gods på en trygg måte.