FedEx-bud går ned en sykehuskorridor

Hvordan sende farlig gods

Hvordan sende farlig gods

Typen farlig gods du ønsker å sende kan påvirke hvordan det må pakkes og forberedes før sending. Det å følge korrekte prosedyrer er viktig for en vellykket levering.

 

 

 

Typen farlig gods du ønsker å sende kan påvirke hvordan det må pakkes og forberedes før sending. Det å følge korrekte prosedyrer er viktig for en vellykket levering.

 

 

 

Våre fem trinn for å sende farlig gods

Ikon av dokumenter i grått

1. Kjenn til forskriftene

Det er ytterst viktig å følge forskriftene ved forsendelse av varer klassifisert som farlig gods.

Forskriftene inneholder forskjellige bestemmelser, inkludert detaljer om pakketyper, dokumentasjon og krav til merking. Reglene kan variere avhengig av type transport, så kontroller med transportøren din for å finne ut hvordan ditt farlige gods skal transporteres.

Ikon av åpen bok i grått

2. Sørg for at du har fått opplæring

Alle som sender farlig gods trenger å ha gjennomført påkrevd opplæring og forstå forskriftene som gjelder. Alternativt kan en annen person eller selskap som har gjennomført opplæringen leies inn for å forberede forsendelsen på dine vegne.

Ikon av pakke med tilhørende trekant med uttropstegn i grått

3. Klassifisere og deklarere forsendelsen din riktig

Utskiper er ansvarlig for å sørge for at farlig gods klassifiseres riktig, deklareres, pakkes og merkes med riktig dokumentasjon for opprinnelseslandene/-territoriene, transitt og bestemmelsessted. Hvis du er usikker, sjekk med produsenten eller leverandøren for å finne klassifiseringen av ditt farlige gods.

Ikon av FedEx-eske med prikker som faller inn i den, i grått

4. Pakk forsendelsen din skikkelig

I de fleste tilfeller er det et krav å bruke sertifisert emballasje med tydelig, spesifisert UN-merking, som ikke er dekket til. Denne merkingen indikerer at pakken har blitt testet for visse påkrevde egenskaper som er nødvendig for å transportere farlig gods. Merking er forskjellig for hver klassifisering av farlig gods, og ytterligere merking kan også være nødvendig – se gjeldende IATA -forskrifter om farlig gods for å finne ut om forsendelsen din krever disse.

Forbrukere kan ikke sende farlig gods i FedEx Express-emballasje bortsett fra:

  • Biologisk materiale kategori B, som kan sendes i FedEx UN 3373 Pak, FedEx Clinical Box, og FedEx TempAssure-emballasje.
  • Tillatt IATA Avsnitt II litiumbatterier.
Ikon av merkelapp i grått

5. Ha korrekt merking og dokumentasjon

De fleste typer farlig gods krever tydelige etiketter som står i forbindelse med fareklasse og sekundærfare. Kunder kan kjøpe godkjente etiketter (eller vise en liste over andre leverandører av etiketter) på IATAs nettsted for farlig gods. Gamle etiketter på esker som har vært brukt, må fjernes.

Utskipere må også sørge for at de har korrekt dokumentasjon:

Luftfraktbrev: Automatiserte luftfraktbrev kan opprettes på selvklebende etiketter ved å bruke fedex.coms nettsted, og på selvklebende termoetiketter ved å bruke hvilken som helst versjon av FedEx Ship Manager.

Utskipers deklarasjon: Utskiperen må legge ved en utskrift av Utskipers deklarasjon i pakken for de fleste forsendelser av farlig gods, der det bekreftes at de er pakket, merket og deklarert i henhold til IATAs forskrifter om farlig gods. Dette kan gjøres elektronisk og kan kreve kontaktdetaljene til en leverandør med 24-timers responstid.

Kundedokumentasjon: For enhver forsendelse som sendes til eller fra en destinasjon som ikke er europeisk, trenger du også å inkludere tolldokumentasjon.

Mer enn forsendelse

Laboratoriumsteknikere ser på et reagensrør

Hva er farlig gods?

Lær mer om hva som er farlig gods, og om forsendelsen din hører inn under denne teknologien.

Dame pakker en vare på et lager

Hvorfor sende ditt farlige gods med FedEx?

Hvordan våre industriledende anlegg lar deg sende ditt farlige gods på en trygg måte.