Warunki i postanowienia – program One Rate

Program One Rate („Program”):

 1. Rejestracja konta w FedEx online od 1 lipca 2020 r. oznacza akceptację niniejszych Warunków i postanowień.

 2. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji konta możesz rozpocząć wysyłkę z nowymi rabatowymi stawkami dostępnymi w ramach Programu, jeśli przesyłka zostanie uznana za Kwalifikującą się przesyłkę (zgodnie z definicją zawartą poniżej w punkcie 3).

 3. Kwalifikująca się przesyłka musi spełnić wszystkie poniższe kryteria: 
  a. Przesyłki muszą mieć charakter wyłącznie importowy lub eksportowy, a nie być przesyłkami stron trzecich. 
  b. Przesyłki muszą być doręczane w ramach usług FedEx International Priority® Express, FedEx International Priority®, FedEx International Priority® Freight, FedEx International Economy® lub FedEx International Economy® Freight.

 4. Stawki rabatowe zostaną obliczone na podstawie dostępnych w ramach Programu stawek standardowych, obowiązujących w dniu przekazania przesyłek do FedEx.Stawki standardowe dostępne w ramach Programu są publikowane na stronie One Rate na fedex.com oraz dostępne tutaj.

 5. O ile niniejsze Warunki i postanowienia nie stanowią inaczej, stawki rabatowe oferowane zgodnie z Programem mają zastosowanie wyłącznie do opłat transportowych według stawek standardowych dostępnych w ramach Programu, a nie do opłat dodatkowych, specjalnych opłat za obsługę, ceł, podatków ani innych opłat dodatkowych lub minimalnych.

 6. Rabatów oferowanych za pośrednictwem Programu nie można łączyć z innymi rabatami FedEx dostępnymi w FedEx Express ani za pośrednictwem autoryzowanego przedstawiciela FedEx.

 7. FedEx zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zawieszenia i/lub zakończenia rabatów oferowanych w ramach niniejszego Programu, zmiany dostępnych w ramach Programu stawek standardowych publikowanych na stronie fedex.com oraz wprowadzania dopłat (w szczególności dopłat paliwowych) w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez uprzedzenia.

 8. Kwalifikujące się przesyłki wysyłane zgodnie z Programem One Rate nie będą podlegały dopłatom za usługę rozszerzonego obszaru (poza obszarem odbioru i poza obszarem doręczenia) w przypadku przesyłek odbieranych z lub doręczanych do odległych i mniej dostępnych lokalizacji.

 9. Opłata paliwowa obowiązująca w przypadku Kwalifikujących się przesyłek zostanie obniżona o 50% w stosunku do opłaty paliwowej umieszczonej na stronie fedex.com i obowiązującej w momencie wysyłki.

 10. Do wszystkich Kwalifikujących się przesyłek mają zastosowanie właściwe warunki przewozu obowiązujące w dniu wysyłki. W przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy warunkami przewozu a niniejszymi postanowieniami warunki przewozu mają charakter nadrzędny.

 11. FedEx zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków i postanowień w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.