Pracovník FedEx kráčajúci pod lietadlom v leteckom hube

FedEx – Kariéra

FedEx – Kariéra

Práca v spoločnosti FedEx

Vytvárame nové príležitosti naprieč šiestimi kontinentmi a vo viac ako 220 krajinách a oblastiach sveta. Prostredníctvom našej obrovskej siete pozostávajúcej z viac ako 5 000 hubov a prevádzok doručíme denne vyše 15 miliónov zásielok. Našou snahou je vytvárať spoločenskú hodnotu tým, že podporujeme rast našich zákazníkov a nášho podnikania, zodpovedne a s ohľadom na zdroje.

Pri všetkom, čo robíme, sa riadime naším záväzkom znásobovať to dobré pre našu komunitu, rozvíjať potenciál našich ľudí a byť efektívnymi voči nášmu prostrediu.

Pridajte sa k nášmu tímu, ktorý sa stará o doručovanie balíkov. Každý jeden z tých balíkov môže byť v ten deň pre niekoho nesmierne dôležitý. Vo FedEx budete súčasťou tímu, ktorý prispieva k väčšej prepojenosti sveta. Podporou svetového obchodu pomáhame firmám prosperovať, komunitám prekvitať a ľuďom rozvíjať sa. Cez osobný aj profesionálny rozvoj posilňujeme kultúru poskytovania výnimočných skúseností a nadštandardných služieb.

Lietadlá spoločnosti FedEx v leteckom hube

FedEx tímy na Slovensku

Zamestnanec FedEx z Oddelenia služieb zákazníkom, usmievajúci sa a rozprávajúci do headsetu

Zákaznícka skúsenosť

Staňte sa súčasťou FedEx a poskytujte zákaznícku starostlivosť a služby na výnimočnej úrovni.

Dvaja ľudia na stretnutí sa pozerajú na dokument

Financie

Staňte sa súčasťou FedEx a posúvajte s nami hranice zákazníckej skúsenosti vo všetkých oblastiach financií a účtovníctva.

Dve ženy kráčajú, rozprávajú sa a pozerajú do notebooku

Ľudské zdroje

Staňte sa súčasťou FedEx a podporte efektívnu interpretáciu a aplikáciu postupov v oblasti ľudských zdrojov na medzinárodnej aj národnej úrovni.

Žena pracuje na notebooku a usmieva sa

IT

Staňte sa súčasťou FedEx a pomôžte nám plniť náročné technické ciele týkajúce sa tak interných, ako i externých zákazníkov.

Pohľad zhora na 4 ľudí na stretnutí píšucich poznámky

Marketing

Pridajte sa k FedEx a pomáhajte tvoriť a realizovať stratégie riadenia značky FedEx, ktoré sú v súlade s jej hodnotami a podporujú spoločnosť v dosahovaní jej cieľov.

Kuriér FedEx doručuje balík do záhradníctva

Operačné oddelenie

Pridajte sa k FedEx a staňte sa súčasťou tímu, ktorý zaisťuje výnimočnú skúsenosť pre zákazníkov a bezchybné včasné doručenie ich balíkov.

Spolupracovníci na stretnutí

Predaj

Staňte sa súčasťou FedEx a využite silu nášho rozsiahleho portfólia produktov a služieb pri plnení potrieb našich zákazníkov a podpore ich rastu. Tvorte s nami zákaznícku skúsenosť, ktorá vzbudzuje dôveru a lojalitu v značku FedEx.


FedEx v Európe

Spoločnosť FedEx spája unikátnu európsku cestnú sieť s robustnou medzinárodnou leteckou sieťou. Táto prepojená sieť FedEx a TNT vytvára príležitosti, aké tu dosiaľ neboli. Spájaním našich služieb a sietí expandujeme na nové trhy a našim európskym zákazníkom prinášame služby tej najvyššej kvality. V súčasnosti zamestnávame v našom európskom tíme takmer 50 000 členov, ktorým prejde rukami denne 2,2 miliónov balíkov, a to len v rámci samotnej Európy a jej vnútroštátnych trhov.