Centrum zdrojov

Zdroje

Zdroje

Správy spoločnosti

V spoločnosti FedEx sme sa zaviazali k úplnej transparentnosti a zodpovednému riadeniu spoločnosti. Často vydávame informácie týkajúce sa našej firmy, aby sme zaručili čo najlepšiu informovanosť všetkých našich zainteresovaných strán.


FedEx správa o vývoze malých a stredných spoločností v Európe

FedEx správa o vývoze malých a stredných spoločností (SME) v Európe analyzuje hodnotu exportu pre európske SME spolu s vplyvom inovačných technológií na obchodný rast. FedEx správa o vývoze malých a stredných spoločností (SME) v Európe ukazuje, že európske SME, ktoré sú ochotné inovovať, sú na čele rastu a medzinárodnej expanzie a čoraz viac využívajú bohatú škálu príležitostí, ktoré ponúkajú zámorské trhy.


Viac informácií o našich službách a riešeniach

Vo FedEx máme pre vás to správne riešenie bez ohľadu na to, či vyvážate alebo dovážate, či svoje zásielky potrebujete na druhý deň alebo si na ne viete počkať, či posielate malé balíky alebo ťažké palety.