Palivový príplatok

Palivový príplatok

Palivový príplatok

Medzinárodný palivový príplatok

Dátum účinnosti

Hodnota USGC

Príplatok

06 decembra, 2021 - 12 decembra, 2021
$2.172
21.50%

Percentuálna hodnota palivového príplatku pre služby FedEx Express sa riadi týždennými úpravami spotových cien za galón kerozínového paliva pre prúdové motory, ktoré na týždennej báze vydáva U.S. Gulf Coast (USGC).

Výška palivového príplatku pre služby FedEx Express® sa vzťahuje na ceny za medzinárodnú exportnú a importnú prepravu FedEx Express publikované v Európe, na Strednom východe, Indickom subkontinente a v Afrike.

Tento palivový príplatok neplatí pre služby FedEx International Express Freight® (IXF) a FedEx International Airport-to-Airport® (ATA) (ak sú k dispozícii).


Späť na začiatok


Tabuľka palivových príplatkov FedEx Express, platná od 6. januára 2020

(Cena USGC za galón v USD ($))

Cena USGC minimálne – maximálne Palivový príplatok
$0.44 - $0.50 7.50%
$0.50 - $0.56 8.00%
$0.56 - $0.62 8.50%
$0.62 - $0.68 9.00%
$0.68 - $0.74 9.50%
$0.74 - $0.80 10.00%
$0.80 - $0.86 10.50%
$0.86 - $0.92 11.00%
$0.92 - $0.98 11.50%
$0.98 - $1.04 12.00%
$1.04 - $1.10 12.50%
$1.10 - $1.16 13.00%
$1.16 - $1.22 13.50%
$1.22 - $1.28 14.00%
$1.28 - $1.34 14.50%
$1.34 - $1.40 15.00%
$1.40 - $1.46 15.50%
$1.46 - $1.52 16.00%
$1.52 - $1.58 16.50%
$1.58 - $1.64 17.00%
$1.64 - $1.70 17.50%
$1.70 - $1.76 18.00%
$1.76 - $1.82 18.50%
$1.82 - $1.88 19.00%
$1.88 - $1.94 19.50%
$1.94 - $2.00 20.00%
$2.00 - $2.06 20.50%
$2.06 - $2.12 21.00%
$2.12 - $2.18 21.50%
$2.18 - $2.24 22.00%
$2.24 - $2.30 22.50%
$2.30 - $2.36 23.00%
$2.36 - $2.42 23.50%
$2.42 - $2.48 24.00%

Percentuálna hodnota a výška palivového príplatku, súvisiace spúšťače a spôsoby výpočtu sa môžu bez upozornenia zmeniť. Pozrite si časť 22 prepravných podmienok spoločnosti Federal Express pre oblasť EMEA. Vyššie uvedené tabuľky aktualizujeme, ak palivový príplatok vzrastie nad maximálnu hodnotu alebo v prípade zmien spúšťačov.

 

Späť na začiatok