Varsel om endring av tjenester, oppdateringer i regelverket og viktige meddelelser

Varsel om endring av tjenester

Angi Avsnitt II litiumbatterier når du forbereder forsendelsen din frakoblet

IATA har rapportert at litiumbatterier nå er den foretrukne strømkilden i mange konsumvarer, i alt fra mobiltelefoner og barneleker til biler og elsykler. Slike forsendelser vurderes likevel som farlig gods, og de kan utgjøre en sikkerhetsrisiko hvis de ikke behandles i henhold til transportforskrifter. Klikk her for å få mer informasjon.

Reduser risiko og forbedre sikkerheten

Fra nå av, når du forbereder forsendelser som inneholder litiumbatterier Avsnitt II (UN3481 og UN3091) ved å bruke FedEx Ship Manager® Software, FedEx Ship Manager® Server, FedEx Web Services eller FedEx® Compatible-løsninger, angi hvilken type eller hvilke typer litiumbatterier du har inkludert i forsendelsen din.

Siden Avsnitt II litiumbatterier er mindre regulert enn andre typer litiumbatterier, vil valget ditt hjelpe deg med å øke synligheten av disse i nettverket vårt, og dermed sørge for sikkerhet og integritet for dine forsendelser av farlig gods frem til endelig destinasjon.

Hvordan angi i applikasjonen din

FedEx Ship Manager® Software

 1. Åpne FedEx Ship Manager™
 2. Velg Sende og deretter Opprett en forsendelse for å fullføre forsendelsesdetaljene dine
 3. Under Spesialhåndtering, velg «Litiumbatterier/cellebatterier» og klikk på Rediger for å velge beskrivelsen som gjelder forsendelsen din:
  • Ion-batteri pakket sammen med utstyr (UN 3481, PI966)
  • Ion-batteri som finnes i utstyr (UN 3481, PI967)
  • Metall pakket sammen med utstyr (UN 3091, PI969)
  • Metall som finnes i utstyr (UN 3091, PI970)

FedEx Ship Manager® Server, FedEx Web Services eller FedEx® Compatible-løsninger

 1. Åpne din foretrukne forsendelsesløsning
 2. Fullfør forsendelsesdetaljene som du normalt ville ha gjort
 3. Under avsnittet Farlig gods, angi de relevante klassifiseringene for litiumbatterier/cellebatterier som gjelder forsendelsen din:
  • Ion-batteri pakket sammen med utstyr (UN 3481, PI966)
  • Ion-batteri som finnes i utstyr (UN 3481, PI966)
  • Metall pakket sammen med utstyr (UN 3091, PI966)
  • Metall som finnes i utstyr (UN 3091, PI970)

Klikk her for de siste oppdateringene, utviklerguider og annen informasjon for søknaden din om din foretrukne varefraktapplikasjon fra FedEx ressurssenter for utviklere.

For å finne ut mer

 • Besøk siden vår som er dedikert til forsendelse av litiumbatterier.
 • Kontakt FedEx Express kundeservice og spør etter spesialisten på farlig gods.
 • Les mer om litiumbatterier i IATAs «Dangerous Goods Regulations Manual» som du kan kjøpe på iata.org. Denne manualen inneholder informasjon om emballering av litiumbatterier, merking og dokumentasjon.

Suspenderte tjenester i Syria – 7. februar 2012

I henhold til den nye U.S. Executive Order og med umiddelbar effekt, er alle innkommende og utgående tjenester til og fra Syria suspendert inntil videre.

Hvis du ønsker informasjon om statusen på pakkene dine, klikk her.

Oppdateringer i regelverket

Viktig endring for forsendelse av FDA-regulerte helsepleieprodukter

Utskipere har alltid vært pålagt å oppgi obligatorisk produktinformasjon i forsendelsesdokumentasjonen ved eksport av varer regulert av Food and Drug Administration (FDA).

Nylig økte FDA antallet dataelementer som kreves for å fullføre forsendelser, inkludert tilføyelsen av FDA-koder for produkt og tiltenkt bruk, helst som en del av det medfølgende fraktbrevet, eller på et separat informasjonsdokument. Disse er obligatoriske og gjør at det ikke lenger er akseptert å føre på koden UNKNOWN (UNK) i noen kategori.

De nye tilleggene gjelder for alle FDA-kontrollerte varer – medisinsk utstyr, medisiner til mennesker og dyr, samt biologiske produkter – der det er medisinsk utstyr som vil bli mest berørt. Hvis noen deler av medfølgende forsendelsesdokumentasjon er unøyaktige eller ufullstendige, vil ikke slike forsendelser lenger bli godkjent for innførsel til USA.

Som et resultat av dette, og for å unngå forsinkelser av forsendelser, oppfordrer vi alle FedEx-kunder som eksporterer FDA-regulerte produkter å sørge for at forsendelsesdokumentasjonen deres er nøyaktig, fullstendig og fullt ut i samsvar med FDAs krav.

Klikk her for mer informasjon om hvordan du skal sjekke om forsendelsesdokumentasjonen overholder nye forskrifter. Alternativt kan du følge retningslinjene som er oppført på FDAs nettsted.

Angi Avsnitt II litiumbatterier når du forbereder forsendelsen din på Internett

IATA har rapportert at litiumbatterier nå er den foretrukne strømkilden i mange konsumvarer, i alt fra mobiltelefoner og barneleker til biler og elsykler. Slike forsendelser vurderes likevel som farlig gods, og de kan utgjøre en sikkerhetsrisiko hvis de ikke behandles i henhold til transportforskrifter. Klikk her for å få mer informasjon.

Reduser risiko og forbedre sikkerheten

Fra nå av, når du bruker FedEx Ship Manager™ at fedex.com til å forberede forsendelser av litiumbatterier Avsnitt II (UN3481 og UN3091), angi hvilken type eller hvilke typer litiumbatterier du har inkludert i forsendelsen din.

Siden Avsnitt II litiumbatterier er mindre regulert enn andre typer litiumbatterier, vil valget ditt hjelpe deg med å øke synligheten av disse i nettverket vårt, og dermed sørge for sikkerhet og integritet for dine forsendelser av farlig gods frem til endelig destinasjon.

Brukervennlig

 1. På toppen av denne siden, velg Sende og deretter Sende på nett – alle funksjoner.
 2. Skriv inn bruker-ID og passord, hvis du ikke allerede er logget inn.
 3. Velg Sende og deretter Opprett en forsendelse for å fullføre forsendelsesdetaljene dine.
 4. Under avsnittet Spesialtjenester (valgfritt), velg «Litiumbatterier/cellebatterier» og beskrivelsen som gjelder forsendelsen din:
  • Litiumbatterier/cellebatterier som er pakket sammen med utstyr (UN 3481 – pakkeinstruksjon 966).
  • Litiumbatterier/cellebatterier som finnes i utstyr (UN 3481 – pakkeinstruksjon 967).
  • Litium-metallbatterier / cellebatterier som er pakket sammen med utstyr (UN 3091 – pakkeinstruksjon 969).
  • Litium-metallbatterier / cellebatterier som finnes i utstyr (UN 3091 – pakkeinstruksjon 970).

For å finne ut mer

 • Besøk siden vår som er dedikert til forsendelse av litiumbatterier.
 • Kontakt FedEx Express kundeservice og spør etter spesialisten på farlig gods.
 • Les mer om litiumbatterier i IATA «Dangerous Goods Regulations Manual» som du kan kjøpe på iata.org. Denne manualen inneholder informasjon om emballering av litiumbatterier, merking og dokumentasjon.

FedEx Express’ endringer i retningslinjer for litiumbatteriforsendelser (gjelder fra 1. januar, 2017)

FedEx Express gjør følgende endringer på retningslinjene våre for forsendelser av farlig gods (DG). Dette uavhengige initiativet er i påvente av forestående endringer i regelverket, som svar på økende bekymringer om trygg håndtering av bulk- eller enkeltforsendelser av litiumbatterier.

Fra 1. januar 2017 kan FedEx Express-kunder som sender bulkforsendelser med litiumbatterier (UN-nummer 3090 og UN-nummer 3480) kun gjøre dette ved å behandle alle slike forsendelser som farlig gods (DG).

Dette initiativet hjelper oss også med å øke synligheten av litiumbatterityper gjennom nettverket vårt, og sikrer at slike DG-forsendelser kommer uskadd frem til sin endelige destinasjon.

 

Hvordan endrer dette bulkforsendelser av litiumbatterier?
Med virkning fra 1. januar 2017 må FedEx Express-kunder som sender UN3090- og UN3480-forsendelser utføre følgende trinn:

 • Legge til en Utskipers deklarasjon for farlig gods, som kun kan fylles ut av personell som har DG-opplæring.
 • Inkludere UN-nummeret på litiumbatterimerket (IATA-figur 7.1.C), som kan brukes fra 1. januar, 2017. Dersom du ønsker å bruke opp emballasje eller merking som er forhåndsmerket med litiumbatterietikett (IATA-figur 7.4.H), og som du har på lager, kan du fortsette å bruke dette frem til 31. desember 2018, for da blir litiumbatterimerket obligatorisk. Merk: Hvis du bruker litiumbatterietiketten, anmoder FedEx at du påfører UN-nummeret på pakken, ved siden av denne etiketten [FX-05]. Dette vil bli et obligatorisk krav fra FedEx fra 1. juli 2017.

 • Litiumbatterietikett
  (gyldig til 31. desember, 2018)

  Lithium Battery Label

  * UN-nummer påføres her
  ** Telefonnummer for ytterligere informasjon påføres her

  Litiumbatterimerke
  (Litiumbatterimerke)

  Lithium Battery Label


  Selv om denne nye regelen ikke gjelder enkeltstående litiumbatterier pakket sammen med, eller står i utstyr (UN3091 and UN3481 som definert i Avsnitt II), må du følge de samme instruksjonene som forklart ovenfor vedrørende inkluderingen av litiumbatterimerket eller litiumbatterietiketten.

 • Til hver forsendelse, legg ved en klasse 9 Litiumbatterietikett og etiketten Kun lastefly

  Cargo Aircraft Only label      Class 9 Lithium Battery Label

 • Gå igjennom all forsendelsesemballasje av litiumbatterier for å se til at den overholder IATA-pakkeinstruksjonene UN3480 – PI 965 og UN 3090 – PI 968.

  Merk at det kan tilkomme et Farlig gods-gebyr for forsendelser som inneholder slike litiumbatterier.

 

Hvor finner du mer informasjon?
 • Besøk www.fedex.com/no/learn/lithium-batteries.html
 • Kontakt FedEx Express kundeservice på 63 94 03 00 og spør etter spesialisten for farlig gods
 • Les om endringen av FedEx Express’ retningslinjer for litiumbatterier i «IATA Dangerous Goods Regulations Manual», som du kan kjøpe på www.iata.org. Denne inneholder også informasjon om emballering av litiumbatterier, merking og dokumentasjon.

Viktige meddelelser

Ulovlig bruk av FedEx-navnet

Uautorisert bruk av FedEx®-forretningsnavn, -servicemerker, og -logoer 
FedEx er varslet om uautorisert bruk av dets forretningsnavn, servicemerker og logoer av personer eller selskaper som ulovlig presenterer seg som FedEx eller representanter for FedEx.

Millionvis av falske e-postmeldinger og SMS-meldinger sendes daglig. De hevder å komme fra en rekke ulike kilder, og noen hevder at de er fra FedEx eller representerer FedEx. Falske e-post- og SMS-meldinger omtales ofte som nettfisking eller etterligning (spoofing) av merker, og blir nå mer og mer vanlig. Denne typen meldinger bruker ofte forretningslogoer, farger og juridiske ansvarsfraskrivelser for å få det til å se ut som om de er ekte. De sendes for å forsøke å lure folk til å sende penger og oppgi personopplysninger, for eksempel brukernavn, passord og/eller kredittkortdetaljer, og har som mål å begå tyveri, identitetstyveri og annen type svindel.

Gjenkjenne nettfisking i form av e-post- og SMS-meldinger
Det er viktig å kunne gjenkjenne falske e-post- og SMS-meldinger for å beskytte deg selv mot slike tyverier og andre forbrytelser. Kjennetegn på at e-postmeldingen eller SMS-meldingen er forsøk på nettfisking omfatter:

 • Uventede forespørsler om penger i retur for levering av pakker eller andre varer, personopplysninger og/eller finansielle opplysninger, for eksempel personnummer, bankkontonummer eller annen form for identifikasjon.
 • Koblinger til webadresser som er feilstavet eller litt endret. Variasjoner av den riktige webadressen til FedEx fedex.com, for eksempel fedx.com eller fed-ex.com.
 • Alarmerende meldinger og forespørsler om umiddelbare handlinger, for eksempel "Din konto blir stanset innen 24 timer hvis du ikke svarer" eller påstander om at du har vunnet en lottogevinst eller en premie.
 • Stavefeil og grammatiske feil, samt overstadig bruk av utropstegn (!).FedEx vil ikke be om betaling eller personopplysninger i retur for varer i transitt eller i FedEx-oppbevaring via uoppfordrede henvendelser via brev, e-post eller SMS. Hvis du mottar en falsk e-post- eller SMS-melding som hevder å være fra FedEx, kan du rapportere det ved å videresende meldingen til abuse@fedex.com.

Hvis du har spørsmål eller er bekymret over tjenester som leveres av FedEx, kan du gå gjennom våre tjenester påFedEx Services eller kontakte FedEx kundetjeneste.

Internett er et viktig nettverk som knytter FedEx til deres kunder. Det finnes ingen idiotsikker metode for å hindre uautorisert bruk av FedEx-navnet, men vi vil alltid være på utkikk etter slik aktivitet for å beskytte interessene til våre kunder.

Takk for at du hjelper oss med å identifisere og iverksette tiltak mot e-post- og SMS-svindel.
MERKNAD: FedEx er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader og avgifter som pålegges i forbindelse med svindelforsøk som misbruker FedEx-navnet, -servicemerkene eller -logoene. 

FedEx krever ikke pengeoverføringer gjennom tredjeparts deponeringstjenester (escrow-tjenester) eller nettbaserte betalingstjenester før levering av forsendelser.

Bruken av FedEx-logoen og -navnet på disse nettstedene er ulovlig og vår juridiske avdeling vil ta hånd om dette via aktuelle myndigheter.

Nettfiskings-e-post

FedEx er opptatt av å beskytte sikkerheten og integriteten til nettverket. 

Det finnes ingen idiotsikker metode for å forhindre at det respekterte FedEx-navnet brukes i søppelpost eller potensielle svindeforsøk, men vi er alltid på utkikk etter slike aktiviteter og samarbeider med politimyndigheter verden rundt.

Vi oppfordrer våre kunder om å være på vakt for eventuelle forespørsler som ikke kommer direkte fra en FedEx-medarbeider eller et FedEx-domenenavn, spesielt hvis den inneholder et vedlegg som kunden blir bedt om å åpne.

Kunder bør ikke nøle med å kontakte oss hvis de har spørsmål i forbindelse med legitimiteten til en e-post som ber om forskuddsbetaling eller om at du oppgir tilleggsinformasjon eller personopplysninger.

 • Call Us

Ring oss

Klikk nedenfor for å se alle kontaktdetaljer.

Se kontaktdetaljer

 • Write to us

Skriv til oss

Få kontakt med riktig person med én gang ved hjelp av kontaktskjemaene våre.

Fyll ut skjema

 • Contact us in other countries

Kontakt oss i andre land

Kontakt kundestøtteteam i andre land.

Klikk her

Se kontaktdetaljer

Kundeservice: 63 94 03 00
Teamet vårt er tilgjengelig mandag til fredag 8–18. Hvis du ringer utenfra Norge, ring +47 63 94 03 00. Hvis du har problemer med å komme igjennom, ring +47 63 87 04 90

Kundeservice for FedEx Freight: 63 94 03 00

FedEx’ salgsteam: 63 94 03 00
Mandag til fredag 9–17 kan du gjerne ta kontakt med salgsteamet vårt hvis du ønsker å bli kunde hos FedEx, eller hvis du ønsker en gjennomgang av eksisterende prisavtaler.

x