Oppdateringer i regelverket og viktige meddelelser om tjenestetilbudet

Siste nytt om tjenestetilbudet

Siste nytt om tjenestetilbudet

Sørg for å få med deg de siste oppdateringene i regelverket, avbrudd i tjenestetilbud,
samt nyheter og varsel om tjenestetilbudet.

Coronavirus (COVID-19)

Vi har gjort det og vil fortsette med å hente og levere forsendelser til og fra områder som er påvirket, i den utstrekning lokale betingelser og restriksjoner tillater det. Vennligst bruk nettverktøyene til å sjekke statusen til forsendelsen din, få et tilbud eller behandle nye bestillinger.

For å dekke etterspørselen har vi til og med satt opp ekstra flyvninger.

For å fortsette å gi kundene våre den beste mulige servicen i denne perioden, innfører vi et midlertidig ekstragebyr for alle FedEx Express og TNT internasjonale pakker og fraktforsendelser fra 6. april 2020 og inntil videre.

Dette ekstragebyret gjelder ikke innenlandske forsendelser.

Myndigheter i Europa og resten av verden, på lokalt og nasjonalt plan, pålegger restriksjoner for både arbeid og reise, på grunn av fare for smitte av koronaviruset COVID-19. Dette påvirker mulighetene vi har til å overholde de høye tjenestestandardene våre. På grunn av denne nye situasjonen er vi inntil videre nødt til å suspendere vår godtgjørelsesgaranti for alle FedEx Express-tjenester, med øyeblikkelig virkning. FedEx Express spiller en avgjørende rolle i verdens forsyningskjede, og knytter sammen verden i disse høyst krevende tidene, og vi vil fortsette driften så lenge myndighetene tillater oss det. Vi vil fortsette å konsentrere oss om å betjene kundene våre, samt levere hjelpeforsyninger til områder som trenger det mest.

Nyheter om tjenestetilbudet for kunder

Det kan oppleves forsinkelser av forsendelser. For oppdatert informasjon, se vår pdf med tjenesteoppdateringer.

Hvis du sender til Saudi-Arabia, merk at fra 30. september 2019 må du bruke korrekt postnummer og postnummerformat når du sender til Saudi-Arabia med din automatisert FedEx-løsning.

Fra ikrafttredelsesdatoen vil du ikke lenger uten korrekt postnummer kunne opprette en transportetikett ved hjelp av din automatiserte FedEx forsendelsesløsning.

Denne endringen vil hjelpe deg med å forhindre tapte eller etterlatte forsendelser, forbedre din kundeservice, samt sørge for overholdelse av lovverket.
 

Bruker du adressebokfunksjonen?

Hvis du bruker adresseboken ofte, eller andre kilder for mottakeradresser, oppdater oppføringer for Saudi-Arabia og lagre det korrekte postnummeret og og postnummerformatet innen 29. september 2019. Vi anbefaler å oppdatere mottakerregisteret ditt nå for å forhindre problemer med å generere transportetiketter.

Følgende tabell viser postnummerformatet for dette landet.


Landskode

Region

Postnummerformat gyldig fra 30. september 2019
SA
Saudi Arabia
Midtøsten NNNNN (5 siffer)

For å få mer informasjon
Kontakt ditt lokale kundeserviceteam.

Sender du til Ecuador, Romania og/eller Slovakia, legg merke til at du fra 1. april 2019 må bruke de korrekte postnumre og postnummerformat når du sender til noen av disse tre landene ved hjelp av din FedEx automatiserte forsendelsesløsning.

Fra ikrafttredelsesdatoen vil du ikke lenger uten korrekt postnummer kunne opprette en transportetikett ved hjelp av din automatiserte FedEx forsendelsesløsning.

Denne endringen vil hjelpe deg med å forhindre tapte eller etterlatte forsendelser, forbedre din kundeservice, samt sørge for overholdelse av lovverket.
 

Bruker du adressebokfunksjonen?

Hvis du bruker adresseboken ofte, eller andre kilder for mottakeradresser, oppdater oppføringer for disse landene og lagre de korrekte postnumrene og postnummerformat innen 31. mars 2019. Vi anbefaler å oppdatere mottakerregisteret ditt nå for å forhindre problemer med å generere transportetiketter.

Følgende tabell viser postnummerformatene for disse landene. Merk at Ecuadors postnummerformat også endres.


Landskode

Region

Postnummerformat trer i kraft 1. april 2019
EC
Ecuador
LAC XXXXXX (seks siffer)*
RO
Romania
EU XXXXXX (seks siffer)
SK
Slovakia
EU XXXXX (fem siffer)

*Merk: Tidligere postnummerformat inneholdt kun fem siffer.

For å få mer informasjon
Kontakt ditt lokale kundeserviceteam.

IATA har rapportert at litiumbatterier nå er den foretrukne strømkilden i mange konsumvarer, i alt fra mobiltelefoner og barneleker til biler og elsykler. Slike forsendelser vurderes likevel som farlig gods, og de kan utgjøre en sikkerhetsrisiko hvis de ikke behandles i henhold til transportforskrifter. Klikk her for å få mer informasjon.

Reduser risiko og forbedre sikkerheten

Fra nå av, når du bruker FedEx Ship ManagerTM at fedex.com til å forberede forsendelser av litiumbatterier Avsnitt II (UN3481 og UN3091), angi hvilken type eller hvilke typer litiumbatterier du har inkludert i forsendelsen din.

Siden Avsnitt II litiumbatterier er mindre regulert enn andre typer litiumbatterier, vil valget ditt hjelpe deg med å øke synligheten av disse i nettverket vårt, og dermed sørge for sikkerhet og integritet for dine forsendelser av farlig gods frem til endelig destinasjon.

Brukervennlig

 • I overskriften på toppen av denne siden, velg Send og deretter Send på nett– alle funksjoner
 • Skriv inn bruker-ID og passord, hvis du ikke allerede er logget inn
 • VelgSend og deretter Opprett en forsendelse for å fullføre forsendelsesdetaljene dine
 • Under avsnittet Spesialtjenester (valgfritt) velg «Litiumbatterier/cellebatterier» og beskrivelsen som gjelder forsendelsen din:

  • Litiumbatterier/cellebatterier som er pakket sammen med utstyr (UN 3481 – pakkeinstruksjon 966)
  • Litiumbatterier/cellebatterier som finnes i utstyr (UN 3481 – pakkeinstruksjon 967)
  • Litium-metallbatterier / cellebatterier som er pakket sammen med utstyr (UN 3091 – pakkeinstruksjon 969)
  • Litium-metallbatterier / cellebatterier som finnes i utstyr (UN 3091 – pakkeinstruksjon 970)

For å finne ut mer

 • Les mer om litiumbatterier i IATA «Dangerous Goods Regulations Manual» som du kan kjøpe på iata.org. Denne manualen inneholder informasjon om emballering av litiumbatterier, merking og dokumentasjon.

Oppdateringer om regelverk

Utskipere har alltid vært pålagt å oppgi obligatorisk produktinformasjon i forsendelsesdokumentasjonen ved eksport av varer regulert av Food and Drug Administration (FDA).

Nylig økte FDA antallet dataelementer som kreves for å fullføre forsendelser, inkludert tilføyelsen av FDA-koder for produkt og tiltenkt bruk, helst som en del av den medfølgende handelsfakturaen, eller på et separat informasjonsdokument. Disse er obligatoriske og gjør at det ikke lenger er akseptert å føre på koden UNKNOWN (UNK) i noen kategori.

De nye tilleggene gjelder for alle FDA-kontrollerte varer – medisinsk utstyr, medisiner til mennesker og dyr, samt biologiske produkter – der det er medisinsk utstyr som vil bli mest berørt. Hvis noen deler av medfølgende forsendelsesdokumentasjon er unøyaktig eller ufullstendig, vil ikke slike forsendelser lenger bli godkjent for innførsel til USA.

Som et resultat av dette, og for å unngå forsinkelser av forsendelser, oppfordrer vi alle FedEx-kunder som eksporterer FDA-regulerte produkter å sørge for at forsendelsesdokumentasjonen deres er nøyaktig, fullstendig og fullt ut i samsvar med FDAs krav.

Klikk herfor mer informasjon om hvordan du skal sjekke om forsendelsesdokumentasjonen overholder nye forskrifter. Alternativt kan du følge retningslinjene som er oppført på FDAs nettsted.

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) mellom EU og Canada trådte i kraft 21. september 2017. Den fjerner 98 % av alle importavgifter 1 mellom de to regionene, og åpner opp store muligheter for virksomheter ved å gjøre det enklere å importere og eksportere varer og tjenester.

Viktige fordeler for virksomheten din

 • Avtalen gjør det rimeligere for virksomheter i EU å drive forretninger i Canada (og selvfølgelig for canadiske virksomheter å drive forretninger her) ved å redusere tollavgiftene selskapene må betale.
 • Det kan også bety nye handelspartnere, investeringsmuligheter samt enklere tilgang til materialer og deler for produktene og mye mer.

Krav

For å dra nytte av en 0 % importavgift, må produktene som importeres inn til Canada ha sin opprinnelse fra EU (på samme måte må produkter som importeres til EU ha canadisk opprinnelse). Det er viktig å legge merke til at opprinnelsessertifikater ikke vil bli utstedt av tollmyndighetene, og EUR1-skjemaet kan ikke brukes som opprinnelsesbevis. Opprinnelsesbevis er nå basert på en deklarering, og ikke et formelt sertifikat.

Som eksportør må du skrive en opprinnelseserklæring på handelsfakturaen din – eller på et annet handelsdokument – sammen med en komplett beskrivelse av produktene dine. De opprinnelige produktene vil deretter dra nytte av CETA på grunnlag av opprinnelsesdeklarasjonen.

Merk at for forsendelser over 6 000 EUR, må du indikere nummeret ditt som registrert eksportør (også kjent som et REX-nummer) med opprinnelseserklæringen din. Hvis du for tiden ikke har et REX-nummer, må du registrere deg i REX-systemet før du fortsetter.

Besøk CETA-siden vår for å se et eksempel på en opprinnelseserklæring eller finne ut mer om REX-registrering.

Hvordan FedEx kan hjelpe

Virksomheten din kan få hjelp av FedEx til å nå sitt potensial ute i verden. Når det gjelder å eksportere til Canada, tilbyr vil forsendelsestjenester med tollklarerte, dør-til-dør-leveringer fra EU til Canada i løpet av kun 1 til 3 virkedager2.

Kontakt FedEx hvis du vurderer å drive forretninger i Canada.

1 Noen jordbruksprodukter vil fortsatt ha restriksjoner, og toll på noen andre produkter vil forsvinne gjennom en utfasing av tolltariffen i løpet av de neste årene.

2 Transittider og leveringstjeneste kan variere avhengig av bestemmelses- og opprinnelsested. Kontakt kundeservice på 63 94 03 00 for å bekrefte tilgjengeligheten av tjenestetilbud utfra postnummeret ditt.

FedEx Express gjør følgende endringer på retningslinjene våre for forsendelser av farlig gods (DG). Dette uavhengige initiativet er i påvente av forestående endringer i regelverket, som svar på økende bekymringer om trygg håndtering av bulk- eller enkeltforsendelser av litiumbatterier.

Fra 1. januar 2017 kan FedEx Express-kunder som sender bulkforsendelser med litiumbatterier (UN-nummer 3090 og UN-nummer 3480) kun gjøre dette ved å behandle alle slike forsendelser som farlig gods (DG).

Dette initiativet hjelper oss også med å øke synligheten av litiumbatterityper gjennom nettverket vårt, og sikrer at slike DG-forsendelser kommer uskadd frem til sin endelige destinasjon.

Hvordan endrer dette bulkforsendelser av litiumbatterier?

Med virkning fra 1. januar 2017 må FedEx Express-kunder som sender UN3090- og UN3480-forsendelser utføre følgende trinn:

 • Legge til en Utskipers deklarasjon for farlig gods, som kun kan fylles ut av personell som har DG-opplæring.
 • Inkludere UN-nummeret på litiumbatteri merket (IATA-figur 7.1.C), som kan brukes fra 1. januar, 2017. Dersom du ønsker å bruke opp emballasje eller merking som er forhåndsmerket med litiumbatteri etikett (IATA-figur 7.4.H), og som du har på lager, kan du fortsette å bruke dette frem til 31. desember 2018, for da blir litiumbatteri merket obligatorisk. 

Merk: Hvis du bruker litiumbatteri etiketten, anmoder FedEx at du påfører UN-nummeret på pakken, ved siden av denne etiketten [FX-05]. Dette vil bli et obligatorisk krav fra FedEx fra 1. juli 2017.

Litiumbatteri merke 
(gyldig fra 1. januar 2017)

Litiumbatterimerke

Litiumbatteri etikett 
((gyldig til 31. desember 2018))

Litiumbatterimerke

* UN-nummer påføres her

** Telefonnummer for ytterligere informasjon påføres her

Selv om denne nye regelen ikke gjelder enkeltstående litiumbatterier pakket sammen med, eller står i utstyr (UN3091 og UN3481 som definert i Avsnitt II), må du følge de samme instruksjonene som forklart ovenfor vedrørende inkluderingen av litiumbatterimerket eller litiumbatterietiketten.

 • Legg til en klasse 9 litiumbatterietikett og Bare lastefly-etikett til hver forsendelse
 
Litiumbatteri
Lastefly
 • Review all lithium battery shipment packing to ensure it meets IATA packing instructions UN 3480 - PI965 & UN 3090 - PI968.

Note that a Dangerous Goods handling surcharge might apply to shipments containing such lithium batteries.

Where can you find more information?

 • Read about the new FedEx Express Lithium Battery Policy Change in the IATA Dangerous Goods Regulations Manual available for purchase at www.iata.org. This also carries information on lithium battery packing, marking, labelling & documentation.

With effect from 1st May 2016 the Union Customs Code (UCC) becomes the applicable customs law within all twenty-eight member states of the European Union (EU).

Its introduction will have a very significant impact on the way in which goods are imported, exported, cleared and forwarded. It is therefore very important that you make sure you are fully aware of all the new provisions of the UCC.

Here’s a brief summary we’ve prepared to help you get to grips with the key changes to customs regulations and procedures as they now affect you:

 • the customs authorities in each member state are required to re-assess all existing customs related authorisations between 1st May 2016 and 1st May 2019 at the latest;
 • Inward Processing Relief (IPR) and Processing under Customs Control (PCC) licenses will be merged into one scheme, the IPR Suspension;
 • a new definition of exporter is now provided. NB all exporters must either be officially established and registered within the EU or else be represented by an officially appointed fiscal representative;
 • each individual customs authority is now obliged to collect all duty amounts, including those for goods valued at less than 10 EUR (a practice currently not yet the case in all EU countries);
 • a Safety and Security Entry Summary Declaration (ENS) is scheduled to be introduced in 2020 for all values of goods with the exception of items of correspondence;
 • a 6-digit harmonised code for every commodity will also be required to be entered on each ENS in 2020.

What do you need to do differently?

 • a Binding Tariff Information (BTI) reference number must be quoted on all customs declarations required for eligible products. Note that the BTI period of validity is reduced to three years;
 • when determining the customs base for the calculation of duty and taxes on any relevant product, the value of the last sale before entering the EU must be taken;
 • when applicable, royalties and license fees must be included in the customs value;
 • the Value Declaration (DV1) requirement will be automated and will only be required for values above 20,000 EUR.

It should be noted that several of the above requirements are dependent on changes to national customs systems and procedures. We therefore strongly advise you to regularly check individual country’s customs websites for exact implementation dates and related documentation requirements.*

In the meantime you can be sure that FedEx will provide updates and make the introduction of all these new requirements as straightforward and simple as possible for you.

* http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/customs/index_en.html

Q: What will change as of 1st of May 2016 in the way FedEx is doing customs clearance on our behalf?

A: There will be no difference in the way we perform customs clearance. There might however be changes on a later date.

Q: Do we have to provide you with new or specific information upfront?

A: The Binding Tariff Information (BTI) reference number now becomes mandatory. You will have to provide FedEx with your BTI reference number in order to guarantee you are granted to use the approved tariff code for that customs declaration.

Q: How long is the Binding Tariff Information (BTI) reference number valid for?

A: A BTI is only valid for 3 years. You have to keep track of this date and ensure you file a new request on time to ensure continuation of the BTI process.

Q: How is the customs base determined for calculating the duty and taxes?

A: It is the value of the last sale before entering the EU that must be taken into account.

Q: How does the new way of calculating the duty and taxes impact indirect selling or chain selling activities?

A: If your shipment travels outside the EU before being shipped to its final destination in the EU, the valuation of its goods is changing.

For example, if a Chinese company sells goods to a company in Dubai that immediately sells them to an EU consignee, it’s the consignee’s order that triggers the moving of the goods out of China. The value of the goods to use on the EU customs entry declaration is the price agreed between the Dubai seller and EU buyer. For customs clearance purposes the commercial invoice of the Dubai seller and EU buyer is needed.

Q: What about royalties and license fees?

A: If your buyer pays you royalties or license fees, you should either list them separately on the invoice with their price or make it clear that they are included in the overall price.

Q: What is happening with duty amounts below 10 EUR?

A: Customs authorities now have the obligation to collect all duty amounts regardless of value meaning you could see your overall duty/tax invoice amount increasing if you have such shipments.

Q: Are there any changes to the information I should put on the invoice?

A: You still have to include a detailed description of the goods. By 2020, in addition to that, a 6 digits harmonized code per product category should be given as this will be required on the safety and security entry summary declaration (ENS). The code is common in all the countries member of the World Customs Organization (WCO).

Q: Are shipments with a value below 22 EUR impacted by the UCC?

A: You could occasionally experience a customs delay on those shipments as Customs authorities might also stop shipments within this category to perform additional checks for safety and security purposes. However, there is no immediate impact expected.

Q: What else should I know as an exporter?

A: The definition of an exporter now changes. The exporter needs to be established in the EU or to have appointed a fiscal representative in the EU. If you are a customer involved in triangle exports, you are impacted and need to check if your setup is in line with the new legal requirements. FedEx advises you to contact your accountant or legal consultant for help if you are unsure about your legal setup in the EU.

Q: Is a DV1 (value declaration) still required?

A: The DV1 will be automated and only necessary for values above 20,000 EUR. This is however not yet a fact as of May 1, 2016 and is depending upon systems changes in the individual Member States of the EU.

Q: Is the de minimis (goods value under which no duty is due) changing?

A: No, it remains at 150 EUR for duty.

Q: Any influence on Authorised Economic Operators (AEO)?

A: If you aren’t AEO certified yet, a new criteria is added to obtain the customs simplifications certification. You have to prove the professional qualifications of your customs clearance staff either by demonstrating they have 3 years’ work experience, showing training records or proving you are holder of an official degree.

Q: Will anything change to my Inward Processing Relief (IPR) or PCC (Processing under Customs Control) license?

A: Yes. IPR and PCC will merge into one scheme. The IPR drawback scheme will be abolished and compensatory interest will no longer be due, leaving IPR suspension as the only scheme possible.

Viktige varsler

Unauthorized use of FedEx® Business Names, Service Marks and Logos

FedEx has been alerted to the unauthorized use of its business names, service marks and logos by persons or companies fraudulently representing themselves as FedEx or as representatives of FedEx.

Millions of fraudulent e-mails and sms messages are deployed daily. They claim to come from a wide variety of sources, and some claim to be from FedEx or representing FedEx. Fraudulent e-mail and sms messages, often referred to as "phishing" or brand "spoofing," are becoming increasingly common. These types of messages often use corporate logos, colors and legal disclaimers to make it appear as though they are real. They are sent in an attempt to trick people into sending money and providing personal information such as usernames, passwords and/or credit card details, and for the purpose of committing theft, identity theft and/or other crimes.

Recognizing Phishing Scam E-mails and sms messages

Recognizing phishing scam e-mails and sms messages is key to protecting yourself against such theft and other crimes. Indicators that an e-mail or sms message might be fraudulent include:

 • Unexpected requests for money in return for delivery of a package or other item, personal and/or financial information, such as your Social Security number, bank account number, or other identification.
 • Links to misspelled or slightly altered Web-site addresses. For example, variations on the correct Web-site address fedex.com, such as fedx.com or fed-ex.com.
 • Alarming messages and requests for immediate action, such as "Your account will be suspended within 24 hours if you don't respond" or claims that you've won the lottery or a prize.
 • Spelling and grammatical errors and excessive use of exclamation points (!).

FedEx does not request, via unsolicited mail, e-mail or sms messages, payment or personal information in return for goods in transit or in FedEx custody. If you have received a fraudulent e-mail or sms message that claims to be from FedEx, you can report it by forwarding it to abuse@fedex.com.

If you have any questions or concerns about services provided by FedEx, please review our services at FedEx Services or contact FedEx Customer Service.

The Internet is an important channel connecting FedEx to its customers. While there is no foolproof method to prevent the unauthorized use of the FedEx name, we continuously watch for such activity in order to help safeguard our customers' interests.

Thank you for helping us identify and take action against e-mail & sms fraud.


NOTE: FedEx is not responsible for any charges or costs incurred as a result of fraudulent activity that abuses the FedEx name, service marks and logos.

FedEx does not require money transfers through third-party escrow services or online payment services prior to shipment delivery.

The use of the FedEx logo and name on these websites is unauthorized and our legal department will address this matter with the relevant authorities.

FedEx is committed to protecting the security and integrity of our network.

While there is no foolproof method to prevent the respected FedEx name from being used in spam emails or potential scams, we are constantly monitoring for such activity and work cooperatively with law enforcement agencies around the world.

We urge customers to be suspicious of any request not coming directly from a FedEx employee or domain name, especially if it contains an attachment which the customer is asked to open.

Customers should not hesitate to contact us if they have questions regarding the legitimacy of an email soliciting payment in advance or requests to provide additional or personal information.