Oppdateringer i regelverket og viktige meddelelser om tjenestetilbudet

Siste nytt om tjenestetilbudet

Siste nytt om tjenestetilbudet

Sørg for å få med deg de siste oppdateringene i regelverket, avbrudd i tjenestetilbud,
samt nyheter og varsel om tjenestetilbudet.

Coronavirus (COVID-19)

Vi har gjort det og vil fortsette med å hente og levere forsendelser til og fra områder som er påvirket, i den utstrekning lokale betingelser og restriksjoner tillater det. Vennligst bruk nettverktøyene til å sjekke statusen til forsendelsen din, få et tilbud eller behandle nye bestillinger.

For å dekke etterspørselen har vi til og med satt opp ekstra flyvninger.

For å fortsette å gi kundene våre den beste mulige servicen i denne perioden, innfører vi et midlertidig ekstragebyr for alle FedEx Express og TNT internasjonale pakker og fraktforsendelser fra 6. april 2020 og inntil videre.

Dette ekstragebyret gjelder ikke innenlandske forsendelser.

Myndigheter i Europa og resten av verden, på lokalt og nasjonalt plan, pålegger restriksjoner for både arbeid og reise, på grunn av fare for smitte av koronaviruset COVID-19. Dette påvirker mulighetene vi har til å overholde de høye tjenestestandardene våre. På grunn av denne nye situasjonen er vi inntil videre nødt til å suspendere vår godtgjørelsesgaranti for alle FedEx Express-tjenester, med øyeblikkelig virkning. FedEx Express spiller en avgjørende rolle i verdens forsyningskjede, og knytter sammen verden i disse høyst krevende tidene, og vi vil fortsette driften så lenge myndighetene tillater oss det. Vi vil fortsette å konsentrere oss om å betjene kundene våre, samt levere hjelpeforsyninger til områder som trenger det mest.

Nyheter om tjenestetilbudet for kunder

Det kan oppleves forsinkelser av forsendelser. For oppdatert informasjon, se vår pdf med tjenesteoppdateringer.

Hvis du sender til Saudi-Arabia, merk at fra 30. september 2019 må du bruke korrekt postnummer og postnummerformat når du sender til Saudi-Arabia med din automatisert FedEx-løsning.

Fra ikrafttredelsesdatoen vil du ikke lenger uten korrekt postnummer kunne opprette en transportetikett ved hjelp av din automatiserte FedEx forsendelsesløsning.

Denne endringen vil hjelpe deg med å forhindre tapte eller etterlatte forsendelser, forbedre din kundeservice, samt sørge for overholdelse av lovverket.
 

Bruker du adressebokfunksjonen?

Hvis du bruker adresseboken ofte, eller andre kilder for mottakeradresser, oppdater oppføringer for Saudi-Arabia og lagre det korrekte postnummeret og og postnummerformatet innen 29. september 2019. Vi anbefaler å oppdatere mottakerregisteret ditt nå for å forhindre problemer med å generere transportetiketter.

Følgende tabell viser postnummerformatet for dette landet.


Landskode

Region

Postnummerformat gyldig fra 30. september 2019
SA
Saudi Arabia
Midtøsten NNNNN (5 siffer)

For å få mer informasjon
Kontakt ditt lokale kundeserviceteam.

Sender du til Ecuador, Romania og/eller Slovakia, legg merke til at du fra 1. april 2019 må bruke de korrekte postnumre og postnummerformat når du sender til noen av disse tre landene ved hjelp av din FedEx automatiserte forsendelsesløsning.

Fra ikrafttredelsesdatoen vil du ikke lenger uten korrekt postnummer kunne opprette en transportetikett ved hjelp av din automatiserte FedEx forsendelsesløsning.

Denne endringen vil hjelpe deg med å forhindre tapte eller etterlatte forsendelser, forbedre din kundeservice, samt sørge for overholdelse av lovverket.
 

Bruker du adressebokfunksjonen?

Hvis du bruker adresseboken ofte, eller andre kilder for mottakeradresser, oppdater oppføringer for disse landene og lagre de korrekte postnumrene og postnummerformat innen 31. mars 2019. Vi anbefaler å oppdatere mottakerregisteret ditt nå for å forhindre problemer med å generere transportetiketter.

Følgende tabell viser postnummerformatene for disse landene. Merk at Ecuadors postnummerformat også endres.


Landskode

Region

Postnummerformat trer i kraft 1. april 2019
EC
Ecuador
LAC XXXXXX (seks siffer)*
RO
Romania
EU XXXXXX (seks siffer)
SK
Slovakia
EU XXXXX (fem siffer)

*Merk: Tidligere postnummerformat inneholdt kun fem siffer.

For å få mer informasjon
Kontakt ditt lokale kundeserviceteam.

IATA har rapportert at litiumbatterier nå er den foretrukne strømkilden i mange konsumvarer, i alt fra mobiltelefoner og barneleker til biler og elsykler. Slike forsendelser vurderes likevel som farlig gods, og de kan utgjøre en sikkerhetsrisiko hvis de ikke behandles i henhold til transportforskrifter. Klikk her for å få mer informasjon.

Reduser risiko og forbedre sikkerheten

Fra nå av, når du bruker FedEx Ship ManagerTM at fedex.com til å forberede forsendelser av litiumbatterier Avsnitt II (UN3481 og UN3091), angi hvilken type eller hvilke typer litiumbatterier du har inkludert i forsendelsen din.

Siden Avsnitt II litiumbatterier er mindre regulert enn andre typer litiumbatterier, vil valget ditt hjelpe deg med å øke synligheten av disse i nettverket vårt, og dermed sørge for sikkerhet og integritet for dine forsendelser av farlig gods frem til endelig destinasjon.

Brukervennlig

 • I overskriften på toppen av denne siden, velg Send og deretter Send på nett– alle funksjoner
 • Skriv inn bruker-ID og passord, hvis du ikke allerede er logget inn
 • VelgSend og deretter Opprett en forsendelse for å fullføre forsendelsesdetaljene dine
 • Under avsnittet Spesialtjenester (valgfritt) velg «Litiumbatterier/cellebatterier» og beskrivelsen som gjelder forsendelsen din:

  • Litiumbatterier/cellebatterier som er pakket sammen med utstyr (UN 3481 – pakkeinstruksjon 966)
  • Litiumbatterier/cellebatterier som finnes i utstyr (UN 3481 – pakkeinstruksjon 967)
  • Litium-metallbatterier / cellebatterier som er pakket sammen med utstyr (UN 3091 – pakkeinstruksjon 969)
  • Litium-metallbatterier / cellebatterier som finnes i utstyr (UN 3091 – pakkeinstruksjon 970)

For å finne ut mer

 • Les mer om litiumbatterier i IATA «Dangerous Goods Regulations Manual» som du kan kjøpe på iata.org. Denne manualen inneholder informasjon om emballering av litiumbatterier, merking og dokumentasjon.

Oppdateringer om regelverk

Utskipere har alltid vært pålagt å oppgi obligatorisk produktinformasjon i forsendelsesdokumentasjonen ved eksport av varer regulert av Food and Drug Administration (FDA).

Nylig økte FDA antallet dataelementer som kreves for å fullføre forsendelser, inkludert tilføyelsen av FDA-koder for produkt og tiltenkt bruk, helst som en del av den medfølgende handelsfakturaen, eller på et separat informasjonsdokument. Disse er obligatoriske og gjør at det ikke lenger er akseptert å føre på koden UNKNOWN (UNK) i noen kategori.

De nye tilleggene gjelder for alle FDA-kontrollerte varer – medisinsk utstyr, medisiner til mennesker og dyr, samt biologiske produkter – der det er medisinsk utstyr som vil bli mest berørt. Hvis noen deler av medfølgende forsendelsesdokumentasjon er unøyaktig eller ufullstendig, vil ikke slike forsendelser lenger bli godkjent for innførsel til USA.

Som et resultat av dette, og for å unngå forsinkelser av forsendelser, oppfordrer vi alle FedEx-kunder som eksporterer FDA-regulerte produkter å sørge for at forsendelsesdokumentasjonen deres er nøyaktig, fullstendig og fullt ut i samsvar med FDAs krav.

Klikk herfor mer informasjon om hvordan du skal sjekke om forsendelsesdokumentasjonen overholder nye forskrifter. Alternativt kan du følge retningslinjene som er oppført på FDAs nettsted.

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) mellom EU og Canada trådte i kraft 21. september 2017. Den fjerner 98 % av alle importavgifter 1 mellom de to regionene, og åpner opp store muligheter for virksomheter ved å gjøre det enklere å importere og eksportere varer og tjenester.

Viktige fordeler for virksomheten din

 • Avtalen gjør det rimeligere for virksomheter i EU å drive forretninger i Canada (og selvfølgelig for canadiske virksomheter å drive forretninger her) ved å redusere tollavgiftene selskapene må betale.
 • Det kan også bety nye handelspartnere, investeringsmuligheter samt enklere tilgang til materialer og deler for produktene og mye mer.

Krav

For å dra nytte av en 0 % importavgift, må produktene som importeres inn til Canada ha sin opprinnelse fra EU (på samme måte må produkter som importeres til EU ha canadisk opprinnelse). Det er viktig å legge merke til at opprinnelsessertifikater ikke vil bli utstedt av tollmyndighetene, og EUR1-skjemaet kan ikke brukes som opprinnelsesbevis. Opprinnelsesbevis er nå basert på en deklarering, og ikke et formelt sertifikat.

Som eksportør må du skrive en opprinnelseserklæring på handelsfakturaen din – eller på et annet handelsdokument – sammen med en komplett beskrivelse av produktene dine. De opprinnelige produktene vil deretter dra nytte av CETA på grunnlag av opprinnelsesdeklarasjonen.

Merk at for forsendelser over 6 000 EUR, må du indikere nummeret ditt som registrert eksportør (også kjent som et REX-nummer) med opprinnelseserklæringen din. Hvis du for tiden ikke har et REX-nummer, må du registrere deg i REX-systemet før du fortsetter.

Besøk CETA-siden vår for å se et eksempel på en opprinnelseserklæring eller finne ut mer om REX-registrering.

Hvordan FedEx kan hjelpe

Virksomheten din kan få hjelp av FedEx til å nå sitt potensial ute i verden. Når det gjelder å eksportere til Canada, tilbyr vil forsendelsestjenester med tollklarerte, dør-til-dør-leveringer fra EU til Canada i løpet av kun 1 til 3 virkedager2.

Kontakt FedEx hvis du vurderer å drive forretninger i Canada.

1 Noen jordbruksprodukter vil fortsatt ha restriksjoner, og toll på noen andre produkter vil forsvinne gjennom en utfasing av tolltariffen i løpet av de neste årene.

2 Transittider og leveringstjeneste kan variere avhengig av bestemmelses- og opprinnelsested. Kontakt kundeservice på 63 94 03 00 for å bekrefte tilgjengeligheten av tjenestetilbud utfra postnummeret ditt.

FedEx Express gjør følgende endringer på retningslinjene våre for forsendelser av farlig gods (DG). Dette uavhengige initiativet er i påvente av forestående endringer i regelverket, som svar på økende bekymringer om trygg håndtering av bulk- eller enkeltforsendelser av litiumbatterier.

Fra 1. januar 2017 kan FedEx Express-kunder som sender bulkforsendelser med litiumbatterier (UN-nummer 3090 og UN-nummer 3480) kun gjøre dette ved å behandle alle slike forsendelser som farlig gods (DG).

Dette initiativet hjelper oss også med å øke synligheten av litiumbatterityper gjennom nettverket vårt, og sikrer at slike DG-forsendelser kommer uskadd frem til sin endelige destinasjon.

Hvordan endrer dette bulkforsendelser av litiumbatterier?

Med virkning fra 1. januar 2017 må FedEx Express-kunder som sender UN3090- og UN3480-forsendelser utføre følgende trinn:

 • Legge til en Utskipers deklarasjon for farlig gods, som kun kan fylles ut av personell som har DG-opplæring.
 • Inkludere UN-nummeret på litiumbatteri merket (IATA-figur 7.1.C), som kan brukes fra 1. januar, 2017. Dersom du ønsker å bruke opp emballasje eller merking som er forhåndsmerket med litiumbatteri etikett (IATA-figur 7.4.H), og som du har på lager, kan du fortsette å bruke dette frem til 31. desember 2018, for da blir litiumbatteri merket obligatorisk. 

Merk: Hvis du bruker litiumbatteri etiketten, anmoder FedEx at du påfører UN-nummeret på pakken, ved siden av denne etiketten [FX-05]. Dette vil bli et obligatorisk krav fra FedEx fra 1. juli 2017.

Litiumbatteri merke 
(gyldig fra 1. januar 2017)

Litiumbatterimerke

Litiumbatteri etikett 
((gyldig til 31. desember 2018))

Litiumbatterimerke

* UN-nummer påføres her

** Telefonnummer for ytterligere informasjon påføres her

Selv om denne nye regelen ikke gjelder enkeltstående litiumbatterier pakket sammen med, eller står i utstyr (UN3091 og UN3481 som definert i Avsnitt II), må du følge de samme instruksjonene som forklart ovenfor vedrørende inkluderingen av litiumbatterimerket eller litiumbatterietiketten.

 • Legg til en klasse 9 litiumbatterietikett og Bare lastefly-etikett til hver forsendelse
 
Litiumbatteri
Lastefly
 • Gå igjennom all forsendelsesemballasje av litiumbatterier for å se til at den overholder IATA-pakkeinstruksjonene UN3480 – PI 965 og UN 3090 – PI 968.

Merk at det kan tilkomme et Farlig gods-gebyr for forsendelser som inneholder slike litiumbatterier.

Hvor finner du mer informasjon?

 • Les om endringen av FedEx Express’ retningslinjer for litiumbatterier i «IATA Dangerous Goods Regulations Manual », som du kan kjøpe på www.iata.org. Denne manualen inneholder informasjon om emballering av litiumbatterier, merking og dokumentasjon.

Med virkning fra 1. mai 2016 bleEUs tollkodeks (Union Customs Code, UCC) den gjeldende tollkodeksen for alle EUs 28 medlemsstater.

Når denne loven nå trer i kraft vil den ha en betydelig innvirkning på måten varer importeres, eksporteres, klareres og videresendes. Det er derfor veldig viktig at du sørger for at du er fullt ut klar over alle de nye bestemmelsene i UCC.

Her er en kort oppsummering som vil gjøre at du får en oversikt over de viktigste endringene av tollbestemmelsene og -prosedyrene siden de nå påvirker deg:

 • tollmyndighetene i hver medlemsstat er nødt til å revurdere alle eksisterende tollrelaterte autorisasjoner fra 1. mai 2016, og senest innen 1.mail 2019;
 • Lisenser for Midlertidig import av varer til EU (Inward Processing Relief, IPR) og Bearbeiding under tollvesenets kontroll (Processing under Customs Control, PCC) vil bli til én ordning, IPR-suspensjon;
 • det er gitt en ny definisjon av eksportør. NB alle eksportører må enten være offisielt etablert og registrert i EU, eller være representert av en offisiell utnevnt skatterepresentant;
 • hver individuelle tollmyndighet er nå forpliktet til å kreve inn alle tollbeløp, inkludert beløpene for varer med verdi under 10 EUR (noe som ikke ennå er praksis i alle EU-land);
 • en ENS-erklæring (Safety and Security Entry Summary Declaration) er planlagt å bli introdusert i 2020 for alle varer med verdi, med unntak av korrespondanseelementer;
 • En sekssifret harmonisert kode for hver vare vil også bli påkrevd for hver ENS fra og med 2020.

Hva må du gjøre annerledes?

 • Et referansenummer for Bindende tarifferingsopplysning (BTO) må oppgis for alle tollklareringene som kreves for produkter som er berettiget. Merk at BTOs gyldighetsperiode er redusert til tre år;
 • verdien av siste salg før innføring til EU må tas med ved bestemmelse av tollgrunnlaget for utregning av toll og avgifter for ethvert relevant produkt;
 • når det er aktuelt, må royalties og lisensavgifter inkluderes i tollverdien;
 • kravet om Tollverdierklæring (DV1) vil bli automatisert og vil kun bli påkrevd for verdier over 20 000 EUR.

Det bør understrekes at flere av kravene ovenfor er avhengig av endringer på nasjonale tollsystemer og -prosedyrer. Vi råder deg derfor sterkt til regelmessig å kontrollere tollmyndighetenes nettsider for hvert enkelt land for nøyaktige implementeringsdatoer, samt relaterte dokumentasjonskrav.*

I mellomtiden kan du være trygg på at FedEx vil gi deg oppdateringer og gjøre introduksjonen av alle disse nye kravene så enkle som mulig.

* http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/customs/index_en.html

Spm.: Hvilke endringer blir det etter 1. mai 2016, når det gjelder hvordan FedEx utfører tollklarering på dine vegne?

Svar: Det vil ikke bli noen forandring i måten vi gjennomfører tollklarering. Det kan imidlertid bli endringer på et senere tidspunkt.

Spm.: Trenger vi å gi deg ny eller spesifikk informasjon på forhånd?

Svar: Referansenummeret for Bindende tarifferingsopplysning (BTO) blir obligatorisk. Du må oppgi BTO-referansenummeret ditt til FedEx for å garantere at du kan bruke den godkjente tolltariffnummeret ved den tollklareringen.

Spm.: Hvor lenge er referansenummeret for Bindende tarifferingsopplysning (BTO) gyldig?

Svar: BTO er kun gyldig i tre år. Du må selv ha oversikt over datoen og sørge for at du legger inn ny anmodning i tide for å sikre at BTO-prosessen fortsetter.

Spm.: Hvordan bestemmes tollgrunnlaget for utregning av toll og avgifter?

Svar: Det er verdien av siste salg før innføring til EU som må tas i betraktning.

Spm.: Hvordan påvirker den nye utregningsmåten toll og avgifter for indirekte salg eller annen salgsaktivitet gjennom flere ledd?

Svar: Hvis forsendelsen din går utenom EU før den sendes til sin endelige destinasjon i EU, vil verdisettingen av varene endres.

For eksempel hvis et kinesisk selskap selger varer til et selskap i Dubai som selger dem direkte videre til en mottaker i EU, er det mottakerens ordre som utløser vareforflytningen ut av Kina. Vareverdien som skal brukes for erklæringen for tollangivelse i EU, er prisen som ble avtalt mellom selgeren i Dubai og kjøperen i EU. Handelsfakturaen fra selgeren i Dubai og kjøperen i EU er nødvendig for tollklareringen.

Spm.: Hva med royalties og lisensavgifter?

Svar: Hvis kjøperen din betaler royalties eller lisensavgifter, må du enten føre dem opp separat på fakturaen med pris, eller gjøre det klart at de er inkludert i totalprisen.

Spm.: Hva skjer med tollbeløp under 10 EUR?

Svar: Tollmyndighetene er nå forpliktet til å kreve inn alle tollbeløp uavhengig av verdi, noe som betyr at du må regne med høyere regninger på toll og avgifter hvis du har slike forsendelser.

Spm.: Er det endringer for hvilken informasjon som skal skrives på fakturaen?

Svar: Du må fortsatt skrive en detaljert beskrivelse av varene. Innen 2020 må du, i tillegg til det, oppgi en sekssifret harmonisert kode per produktkategori, siden dette vil bli påkrevd for ENS-erklæringen (Safety and Security Entry Summary Declaration). Koden, ofte kalt HS-nummer, er vanlig i alle land som er medlem av Verdens tollorganisasjon (World Customs Organization, WCO).

Spm.: Påvirkes forsendelser med en verdi under 22 EUR EUs tollov, UCC?

Svar: Det kan oppstå forsinkelser i tollen for slike forsendelser siden tollmyndighetene også kan stoppe forsendelser i denne kategorien for å utføre ytterligere trygghets- og sikkerhetskontroller. Det er likevel ikke forventet noen direkte innvirkning.

Spm.: Hva annet bør jeg kjenne til som eksportør?

Svar: Definisjonen av en eksportør vil nå endre seg. Eksportøren må være etablert i EU, eller ha en utnevnt skatterepresentant i EU. Hvis du er en kunde som er involvert i eksport mellom tre land, er du påvirket av endringene og må se på om rutinene dine er i trå med de nye lovmessige kravene. FedEx anbefaler deg å ta kontakt med regnskapsføreren eller den juridiske rådgiveren din for hjelp hvis du er usikker på hvordan rutinene dine stiller seg juridisk i EU.

Spm.: Er en DV1 (tollverdierklæring) fortsatt påkrevd?

Svar: DV1 vil bli automatisert og vil kun bli nødvendig for verdier over 20 000 EUR. Dette er likevel fortsatt ikke tilfellet per 1. mai 2016, og er avhengig av endringer i systemene hos de individuelle medlemsstatene i EU.

Spm.: Endres «de minimis» (vareverdien der det ikke må betales toll)?

Svar: Nei, den blir fortsatt 150 EUR for toll.

Spm.: Påvirkes Authorised Economic Operators (AEO)?

Svar: Hvis selskapet ditt ikke er AEO-sertifisert ennå, vil et nytt kriterium legges til for å innhente tollens sertifisering for forenkling. Du må bevise yrkeskvalifikasjonene for dine ansatte som driver med tollklarering, enten ved å vise til at de har tre års yrkeserfaring, vise til gjennomførte kurs eller en offisiell tollutdannelse.

Spm.: Vil det bli endringer for Midlertidig import av varer til EU (Inward Processing Relief, IPR) eller Bearbeiding under tollvesenets kontroll (Processing under Customs Control, PCC)?

Svar: Ja. IPR og PCC vil bli én ordning. IPR tollrestitusjon-ordningen vil bli avskaffet og erstatningsmessige interesser vil falle bort, noe som fører til at IPR-suspensjon vil bli den eneste ordningen som er mulig.

Viktige varsler

Vi har oppdatert FedEx Express Europas vilkår og betingelser for frakt, med virkning fra 1. juni 2021. Gå til vilkår og betingelser for frakt. Ved å benytte deg av FedEx Express-tjenester fra og med 1. juni godtar du de oppdaterte vilkårene, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Uautorisert bruk av FedEx®-forretningsnavn, -servicemerker, og -logoer

FedEx er varslet om uautorisert bruk av dets forretningsnavn, servicemerker og logoer av personer eller selskaper som ulovlig presenterer seg som FedEx eller representanter for FedEx.

Millionvis av falske e-postmeldinger og SMS-meldinger sendes daglig. De hevder å komme fra en rekke ulike kilder, og noen hevder at de er fra FedEx eller representerer FedEx. Falske e-post- og SMS-meldinger omtales ofte som nettfisking eller etterligning (spoofing) av merkevarer, og blir nå mer og mer vanlig. Denne typen meldinger bruker ofte forretningslogoer, farger og juridiske ansvarsfraskrivelser for å få det til å se ut som om de er ekte. De sendes for å forsøke å lure folk til å sende penger og oppgi personopplysninger, for eksempel brukernavn, passord og/eller kredittkortdetaljer, og har som mål å begå tyveri, identitetstyveri og annen type svindel.

Gjenkjenne nettfisking i form av e-post- og SMS-meldinger

Det er viktig å kunne gjenkjenne falske e-post- og SMS-meldinger for å beskytte deg selv mot slike tyverier og andre forbrytelser. Kjennetegn på at e-postmeldingen eller SMS-meldingen er forsøk på nettfisking omfatter:

 • Uventede forespørsler om penger i retur for levering av pakker eller andre varer, personopplysninger og/eller finansielle opplysninger, for eksempel personnummer, bankkontonummer eller annen form for identifikasjon.
 • Koblinger til nettsteder som er feilstavet eller litt endret. Variasjoner av den riktige nettadressen til FedEx fedex.com, for eksempel fedx.com eller fed-ex.com.
 • Alarmerende meldinger og forespørsler om umiddelbare handlinger, for eksempel «Din konto blir stanset innen 24 timer hvis du ikke svarer» eller påstander om at du har vunnet en lottogevinst eller en premie.
 • Stavefeil og grammatiske feil, samt overstadig bruk av utropstegn (!).

FedEx vil ikke be om betaling eller personopplysninger i retur for varer i transitt eller i FedEx-oppbevaring via uoppfordrede henvendelser via brev, e-post eller SMS. Hvis du mottar en falsk e-post- eller SMS-melding som hevder å være fra FedEx, kan du rapportere det ved å videresende meldingen til abuse@fedex.com.

Hvis du har spørsmål eller er bekymret over tjenester som leveres av FedEx, kan du gå gjennom våre tjenester på FedEx-tjenester eller kontakte FedEx kundeservice.

Internett er et viktig nettverk som knytter FedEx til kundene. Det finnes ingen helt sikker metode for å hindre uautorisert bruk av FedEx-navnet, men vi vil alltid være på utkikk etter slik aktivitet for å beskytte interessene til våre kunder.

Takk for at du hjelper oss med å identifisere og iverksette tiltak mot e-post- og SMS-svindel.


MERK: FedEx er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader og avgifter som pålegges i forbindelse med svindelforsøk som misbruker FedEx-navnet, -servicemerkene eller -logoene.

FedEx krever ikke pengeoverføringer gjennom tredjeparts deponeringstjenester (escrow-tjenester) eller nettbaserte betalingstjenester før levering av forsendelser.

Bruken av FedEx-logoen og -navnet på disse nettstedene er ulovlig og vår juridiske avdeling vil ta hånd om dette via aktuelle myndigheter.

FedEx er opptatt av å beskytte sikkerheten og integriteten til nettverket.

Det finnes ingen helt sikker metode for å forhindre at det respekterte FedEx-navnet brukes i søppelpost eller potensielle svindeforsøk, men vi er alltid på utkikk etter slike aktiviteter og samarbeider med politimyndigheter verden rundt.

Vi oppfordrer kunden våre om å være på vakt for eventuelle forespørsler som ikke kommer direkte fra en FedEx-medarbeider eller et FedEx-domenenavn, spesielt hvis den inneholder et vedlegg som kunden blir bedt om å åpne.

Kunder bør ikke nøle med å kontakte oss hvis de har spørsmål i forbindelse med legitimiteten til en e-post som ber om forskuddsbetaling eller om at du oppgir tilleggsinformasjon eller personopplysninger.