Tablet

Reguleringsvarsler

Reguleringsvarsler

Lær mer om de nyeste oppdateringene innen internasjonale handelsregler og hvordan de kan påvirke virksomheten din.

Lær mer om de nyeste oppdateringene innen internasjonale handelsregler og hvordan de kan påvirke virksomheten din.

Nyeste reguleringsoppdateringer

Hva har skjedd?

Frihandelsavtalen mellom EU og Vietnam (EVFTA) trådte i kraft 1. august 2020. Den vil erstatte EUs Generalised System of Preferences (GSP) for Vietnam.

Hvem påvirker det?

Alle som importerer eller eksporterer mellom EU og Vietnam, med varer med opprinnelse fra EU eller Vietnam.

Hva vil forandres?

EVFTA skal:

  • Fjerne de fleste tollavgifter umiddelbart
  • Fase ut tollavgifter på resterende varergrupper, som dekker opptil 99% av all handel innen 2030
  • Forenkle og modernisere prosedyrer for opprinnelse og toll, samt redusere byråkrati og kostnader for bedrifter
  • Effektivisere tekniske og ikke-tollrelaterte handelshindringer som unødvendig begrenser virksomheter
  • Etablere et juridisk rammeverk for handel gjennom avtalen EU-Vietnam Investment Protection Agreement (EVIPA), som garanterer rettigheter til bedrifter og forbrukere på begge sider. Dette vil tre i kraft ved et senere tidspunkt.

Sammen har avtalene som mål å fremme bærekraftig utvikling på begge sider for sterkere beskyttelse innen sysselsetting, miljø og menneskerettigheter.

Hva bør du gjøre nå?

Vietnam er for tiden en del av EUs GSP-ordning, og dette vil være gjeldende i opptil to år. Du kan bestemme om du foretrekker å bruke GSP eller FTA i denne perioden, men du bør være oppmerksom på at vilkårene for GSP kan variere fra FTA.

EU-eksportører må fylle ut en opprinnelseserklæring på handelsfakturaen for å kvalifisere seg for FTA. For forsendelser over €6000, må EU-eksportører også registrere seg i REX-systemet.

Vietnam-eksportører må fylle ut en opprinnelseserklæring på handelsfakturaen for å kvalifisere seg for FTA. For forsendelser over €6000, vil Vietnam-eksportører også behøve et opprinnelsessertifikat.

For å finne ut mer om EVFTA kan du lese denne omfattende guiden, mens informasjon om FTAs krav til opprinnelse er tilgjengelig i EUs veiledningsdokument.