EarthSmart

EarthSmart wyraża zaangażowanie FedEx w ochronę środowiska. Program stanowi zbiór inicjatyw, oferujących konkretne korzyści biznesowe i środowiskowe. EarthSmart obejmuje cały zakres działania FedEx: rozwiązania dla biznesu, kulturę pracy i działalność społeczną. Projekty muszą spełniać wysokie standardy, by mogły otrzymać znak EarthSmart.

Prowadząc program EarthSmart, FedEx dąży do wprowadzania inteligentnych przyjaznych środowisku innowacji, które pomogą chronić zasoby naszej planety. Mamy nadzieję, że wpływ programu wyrazi się w utworzeniu nowego przełomowego, przyjaznego dla środowiska sposobu zarządzania, który mógłby inspirować innych.

EarthSmart obejmuje trzy filary:

  • EarthSmart Innovations –Usługi FedEx oraz aktywa takie jak samochody ciężarowe i obiekty, które spełniają rygorystyczne normy z zakresu innowacji i ochrony środowiska. Przykłady globalnych rozwiązań EarthSmart FedEx obejmują elektrycznie wspomagane trójkołowce, które operują w Paryżu, hybrydowe samochody ciężarowe i wszystkie elektryczne pojazdy dostawcze, które FedEx eksploatuje w dużych ośrodkach miejskich, takich jak Paryż i Londyn, jak również zautomatyzowane narzędzie wysyłania dokumentów elektronicznych (ETD).
  • EarthSmart Outreach – Prowadząc wiele przedsięwzięć filantropijnych o zasięgu globalnym i lokalnym, FedEx wzmacnia swoje starania mające na celu tworzenie czystszych, zdrowszych i bardziej wydajnych warunków życia. Dzieje się to poprzez wspieranie transportu przyjaznego środowisku, zielonych przestrzeni miejskich i odpornych ekosystemów. FedEx wspiera projekty zrównoważonego rozwoju poprzez swoich pracowników, przeznaczając ich czas i umiejętności w celu wspierania ważnych spraw.
  • EarthSmart@Work – Programy, które angażują członków naszych zespołów w sprawy ochrony środowiska i pomagają im wnieść znaczący wkład w zrównoważony rozwoju środowiska są określane jako inicjatywy EarthSmart@Work.

 

Znak EarthSmart

FedEx ustalił przejrzyste kryteria, które powinny spełnić inicjatywy zakwalifikowane jako EarthSmart Innovation lub EarthSmart Outreach. Firma opracowała te kryteria we współpracy z wiodąca firmą z sektora doradztwa środowiskowego Etsy Environmental Partners.

Inicjatywy EarthSmart Outreach muszą wykazać konkretne korzyści dla środowiska, zmobilizować społeczność lokalną i zaangażować członków zespołu FedEx. Główne cele projektu obejmują przyjazny środowisku transport, zrównoważone miasta lub inicjatywy przyjazne ekosystemom.