Ciężarówka FedEx Express na tle malowniczego kanionu

Raporty ESG

Raporty ESG
Raport o globalnym zaangażowaniu 2021

Raport ESG 2021

Przeczytaj nasz najnowszy Raport ESG dotyczący postępów i wyników w kategoriach ESG (środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego) w naszym roku fiskalnym 2020, który zakończył się 31 maja 2020 r. Raport nawiązuje do wytycznych do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju (GRI), standardów raportowania informacji o zrównoważonym rozwoju (SASB) oraz rekomendacji ujawniania informacji finansowych związanych z oddziaływaniem na klimat (TCFD).

Nasi interesariusze – grafika

Tematy materiałów ESG

Nasza ocena istotności nakreśla nasze priorytety w kwestiach środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) dla naszych klientów, pracowników, udziałowców, firmy i innych interesariuszy. Nasza najnowsza ocena z 2019 roku ewaluowała kwestie wskazane wcześniej jako najważniejsze z perspektywy firmy, udziałowców i społecznej, a także wskazała nowe kwestie i dopiero powstające.

logo CDP

Odpowiedź CDP 2020

CDP to globalna platforma powołana do ujawniania informacji dotyczących wpływu na środowisko, której corocznie zdajemy raport. W 2020 roku otrzymaliśmy ocenę B (poziom zarządzania) w rankingu CDP w kategorii starań związanych ze zrównoważonym rozwojem i zarządzaniem emisją.


Archiwum raportów

Raport o globalnym zaangażowaniu 2019

2020 Global Citizenship Report

Raport o globalnym zaangażowaniu 2019

Raport o globalnym zaangażowaniu 2019

Raport o globalnym zaangażowaniu 2018

Raport o globalnym zaangażowaniu 2018

Raport o globalnym zaangażowaniu 2017

Raport o globalnym zaangażowaniu 2017

Raport o globalnym zaangażowaniu 2016

Raport o globalnym zaangażowaniu 2016

raport o globalnym zaangażowaniu 2014

Raport o globalnym zaangażowaniu 2014

raport o globalnym zaangażowaniu 2013

Raport o globalnym zaangażowaniu 2013

raport o globalnym zaangażowaniu 2012

Raport o globalnym zaangażowaniu 2012

raport o globalnym zaangażowaniu 2011

Raport o globalnym zaangażowaniu 2011

raport o globalnym zaangażowaniu 2010

Raport o globalnym zaangażowaniu 2010

raport o globalnym zaangażowaniu 2009

Raport o globalnym zaangażowaniu 2009

raport o globalnym zaangażowaniu 2008

Raport o globalnym zaangażowaniu 2008