•  Cele w zakresie ochrony środowiska

O FedEx > Zrównoważony rozwój > Cele w zakresie ochrony środowiska

 

Cele w zakresie ochrony środowiska

FedEx jest świadomy faktu, że zużycie paliwa przez samoloty i pojazdy jest odpowiedzialne za większość naszego śladu węglowego, dlatego realizujemy ambitne programy wydajności paliwowej samolotów i pojazdów oraz pracujemy nad uniezależnieniem rozwoju firmy od emisji dwutlenku węgla.

Redukcja, wymiana, rewolucja

Przy naszej globalnej flocie liczącej ponad 180 000 własnych i używanych na mocy umów pojazdów, nasza działalność w obszarze transportu lądowego nadal ma potencjał poprawy wydajności. W ramach strategii FedEx Express opierającej się na redukcji, wymianie i rewolucji staramy się maksymalizować ten potencjał wykorzystując sprawdzone innowacje – optymalizację tras ciężarówek, modernizację naszej floty pojazdów, wpajanie dobrych nawyków kierowcom oraz poszukiwanie alternatywnych paliw i technologii.

W roku obrotowym 2016 FedEx Express postawił sobie cel zwiększenia do 2025 roku wydajności paliwowej pojazdów o 50% w stosunku do 2005 roku. Ten dodatkowy 17-procentowy cel został postawiony w 2015 roku, kiedy to pięć lat wcześniej zrealizowaliśmy nasz cel na rok 2020 zwiększenia wydajności paliwowej o 30%.

Program FedEx Fuel Sense

W ramach naszego globalnego programu FedEx® Fuel Sense wdrożyliśmy usprawnienia w obsłudze lotów i zmodernizowaliśmy naszą flotę zastępując starsze samoloty modelami bardziej wydajnymi pod względem zużycia paliwa. Te dwie inicjatywy pozwoliły nam zaoszczędzić ponad 153 mln galonów paliwa samolotowego i uniknąć emisji prawie 1,5 mln ton dwutlenku węgla w roku obrotowym 2016 – co jest odpowiednikiem emisji dwutlenku węgla generowanej przez ponad 150 000 domów w ciągu roku.

FedEx jest zaangażowany w redukcję natężenia emisji wytwarzanych przez samoloty o 30% do 2020 roku w stosunku roku 2005. W roku obrotowym 2016 osiągnęliśmy 22% redukcję w stosunku do 2005 roku i nadal modernizujemy naszą flotę dążąc do realizacji tego celu.

Paliwa alternatywne

Celem FedEx jest uzyskiwanie od 2030 roku 30% paliwa lotniczego z alternatywnych źródeł. W roku obrotowym 2015 FedEx zawarł ośmioletnią umowę z Red Rock Biofuels mającym swoją siedzibę w Kolorado na pozyskiwanie biopaliw z odpadów leśnych generowanych w wyniku zarządzania zasobami leśnymi. FedEx spodziewa się wykorzystać pierwsze 6 mln galonów komercyjnie rentownego biopaliwa w 2019 roku.

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego zaangażowania w realizację celów w obszarze ochrony środowiska, pobierz raport Global Citizenship Report.