• Zrównoważony rozwój

O FedEx > Zrównoważony rozwój

 

Zrównoważony rozwój

FedEx jest zaangażowany w tworzenie globalnych połączeń przy minimalizacji naszego oddziaływania na środowisko naturalne. Do naszej codziennej działalności wprowadziliśmy odpowiedzialne praktyki i postawiliśmy sobie ambitne cele w zakresie ochrony środowiska, które prowadzą nas w kierunku oferowania światowych połączeń w odpowiedzialny i pomysłowy sposób.

W tej sekcji

  • FedEx Environmental Goals

Cele FedEx w zakresie ochrony środowiska

Jako globalna firma zajmująca się logistyką, FedEx dąży do oferowania światowych połączeń w sposób bardziej efektywny, przy zminimalizowanym oddziaływaniu na środowisko naturalne.

Zobacz nasze cele

  • FedEx EarthSmart

Program FedEx EarthSmart

Oprócz działań na rzecz poprawy wydajności naszej floty pojazdów i samolotów, koncentrujemy się także na korzystaniu z energii odnawialnej w naszych obiektach, oferowaniu alternatywnych rozwiązań naszym klientom, pracy nad nowymi technologiami i działaniach na rzecz rozsądnej polityki publicznej.

Zobacz nasze rozwiązania