Założenie Konta FedEx

W jaki sposób mogę założyć Konto FedEx?

Założenie konta FedEx jest niezwykle proste.
Otwórz konto internetowo lub zadzwoń do Biura Obsługi Klienta.

Czy w celu wysyłania przesyłki wymagane jest posiadanie konta FedEx?

W celu wysyłania przesyłki internetowo za pomocą FedEx Ship Manager® na stronie fedex.com, wymagane jest posiadanie konta FedEx oraz loginu fedex.com. Możliwe jest najpierw otwarcie konta FedEx online a następnie uzyskanie login fedex.com.

Jak rozpocząć wysyłanie

Jak rozpocząć internetowe nadawanie przesyłek?

Po pierwsze potrzebny jest Numeru Konta FedEx. Konto można otworzyć internetowo.
Numer Konta można uzyskać kontaktując się z  Biurem Obsługi Klienta.
Po otrzymaniu Numeru Konta Klienta, należy zarejestrować się, aby uzyskać login na fedex.com, ID oraz hasło.

Po dokonaniu powyższej rejestracji, można od razu rozpocząć wysyłanie z FedEx Express.

 • W celu uzyskania informacji na temat internetowego wysyłania za pomocą FedEx Ship Manager® na stronie fedex.com, skorzystaj z Interaktywnego Przewodnika demo.
 • W celu uzyskania informacji na temat wymagań dotyczących wysyłania przesyłek, skorzystaj z Internetowego Przewodnika.

Czy można przeprowadzić cały proces wysyłania przesyłki internetowo?

Tak, wszystkie narzędzia oraz informacje niezbędne do łatwego i wygodnego wysyłania przesyłek są dostępne w Internecie.

W celu uzyskania informacji o internetowych aplikacjach wspomagajacych proces wysyłania dostępnych na stronie fedex.com, otwórz na stronie fedex.com zakładkę Nowe Centrum Obsługi Klienta, aby dowiedzieć się w jaki sposób strona fedex.com ułatwia internetowe nadawanie przesyłek, oraz zakładkę Aplikacje eBusiness w celu uzyskania informacji o nowych właściwościach aplikacji fedex.com.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób wysyłać internetowo przesyłki za pomocą FedEx Ship Manager® na stronie fedex.com, skorzystaj z Interaktywnego Przewodnika demo.

Zamawianie opakowań

Jak zamówić opakowania?

Opakowania można zamówić internetowo lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
Aby zamówić materiały do pakowania wymagane jest posiadanie numeru konta. Firma FedEx dostarcza zazwyczaj materiały w ciągu 3-4 dni roboczych.

Informacje o wysyłce

Jak wybrać usługę do wysłania przesyłki?

FedEx Express oferuje niezawodne usługi z określonym czasem dostawy do ponad 220 państw na całym świecie, dodatkowo zabezpieczone Gwarancją Zwrotu Pieniędzy. Aby wybrać usługę odpowiadającą Państwa wymaganiom, należy klikniąć tutaj.

Czy można przygotować dokumenty wysyłkowe w Internecie?

Tak, proces przygotowania przesyłek w Internecie jest łatwy. Jeśli posiadasz już numer konta FedEx, zaloguj się w FedEx Ship Manager® na stronie fedex.com, aby przygotować przesyłką. Po wydrukowaniu etykiet za pomocą drukarki laserowej, będzie można dokonać wysyłki.

Gdzie można uzyskać informacje dotyczące sposobu nadawania przesyłki?

Wszelkie informacje niezbędne przed dokonaniem wysyłki dostępne są w Internetowym Przewodniku.

Międzynarodowe Dokumenty Przewozowe

Jaka jest różnica pomiędzy wysyłką "dokumetową" i "niedokumentową" lub “produktową” w przesyłkach międzynarodowych?

Wysyłka "dokumentowa" obejmuje papiery o niewielkiej lub żadnej wartości handlowej takie jak korespondencja handlowa oraz które nie wymagają Faktury. Przesyłka "niedokumentowa" lub “produktowa” to każda inna przesyłka oraz wartościowe materiały drukowane. Przykładami są odzież, części samochodowe, sprzęt sportowy, książki, itp. Wszelkie międzynarodowe przesyłki niedokumentowe wymagają Faktury.

Jakie dokumenty przewozowe wymagane są do wysłania przesyłki FedEx Express za granicę?

Aby wysłać przesyłkę FedEx Express za granicę, należy wypełnić międzynarodowy lotniczy list przewozowy.
List przewozowy można wypełnić internetowo za pomocą FedEx Ship Manager® na stronie fedex.com.
Należy przy tym wykorzystać Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy FedEx oraz wpisać wymagane informacje. Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy FedEx oraz Opakowania można zamówić internetowo lub dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta.

Przy wszelkich międzynarodowych przesyłkach niedokumentowych wymagana jest również Faktura. Jest to oficjalny zapis transakcji dokonanej pomiędzy eksporterem i importerem i wymagana jest przez urzędników celnych do transgranicznej odprawy celnej. Prezenty, kasety video, rysunki oraz wszelkie inne przesyłki niedokumentowe, bez względu na ich wartość, wymagają Faktury.

Więcej informacji dotyczących przygotowania dokumentów przewozowych w przesyłkach międzynarodowych zawiera Internetowy Przewodnik. Wejdź w zakładkę Aplikacje Celne lub zadzwoń do Biura Obsługi Klienta w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Przekazanie przesyłki FedEx

Jak przekazać przesyłkę FedEx?

Można wybrać jedną z następujących opcji:

Jak znaleźć Punkt nadania przesyłek FedEx?

Skorzystaj z opcji Znajdź placówkę FedEx, aby wyszukać najbliższy punkt nadawczy FedEx. Zobacz lub wydrukuj mapę pokazującą lokalizację punktów FedEx i zapoznaj się ze wskazówkami dojazdu

W jaki sposób zaplanować odbiór przesyłki przez kuriera?

W menu Wysyłka, wybierz opcję Wyznacz termin odbioru, a następnie zaplanuj odbiór przesyłek FedEx Express tego samego lub następnego dnia.

Jeśli wysyłasz wiele przesyłek na tydzień i chciałbyś zaplanować regularny odbiór przesyłek, skontaktuj się z  Biurem Obsługi Klienta.

Waga Wolumetryczna

W jakich przypadkach wymiary przesyłki maja wpływ na cenę?

Przesyłki wysyłane w opakowaniach dostarczonych przez firmę FedEx nie podlegają obecnie naliczaniu opłat w zależności od wagi wolumetrycznej. Waga wolumetryczna stanowi kalkulację wagi przesyłki opartej na wadze wymiarowej a nie wadze rzeczywistej. Aby uzyskać szacunkową cenę, należy podać wymiary przesyłki oraz jej wagę rzeczywistą.

W jaki sposób obliczyć wagę wolumetryczną?

Dla wszystkich przesyłek FedEx Express wysyłanych za granicę, waga wolumetryczna obliczana jest według następującego wzoru: długość x szerokość x wysokość (wszystkie wymiary należy podać w cm lub calach)/ współczynnik liczbowy, podawany co pewien czas przez firmę FedEx.

Firma FedEx zastrzega sobie prawo do obliczenia opłat transportowych dla wszystkich przesyłek w oparciu o wagę wolumetryczną.

Śledzenie wg informacji referencyjnych

W jaki sposób można sprawdzić status przesyłki FedEx Express bez posiadania numeru monitorowania FedEx?

Jeśli nie posiadasz dostępu do numeru monitorowania, w dalszym ciągu możesz monitorować przesyłkę dzięki Śledzeniu wg Numeru Referencyjnego.

Dzięki Numerowi Referencyjnemu, można śledzić przesyłkę za pomocą numerów referencyjnych przypisanych do przesyłki. Przesyłkę można śledzić podając numer konta lub też nie.

Uwaga: W przypadku monitorowania za pomocą numeru referencyjnego przy braku numeru konta, podawane będą jedynie unikalne dopasowania. W przypadku wyszukania kilku wyników dla tego samego numeru referencyjnego, należy dokonać wyboru usługi FedEx przed kliknięciem przycisku Wyszukaj ponownie. W przypadku niemożliwości znalezienia unikalnego wyniku, zostaniesz poproszony o podanie numeru konta.

Przesyłki można również śledzić nie posiadając numeru monitorowania za pomocą FedEx InSight®. FedEx InSight® jest usługą z wartością dodaną, która zapewnia klientom, większą przejrzystość. Dowiedz się więcej o FedEx InSight®. 

Czy można przypisać swój numer śledzenia przesyłki własnej przesyłce?

Przesyłkom FedEx Express można przypisać numer referencyjny, wybrany dowolnie przez Państwa. Mogą to być numery rachunku, numery faktury lub inne kody.

Numer referencyjny należy wpisać w podanym miejscu przy dokonywaniu wysyłki internetowo lub na papierowym liście przewozowym, w celu monitorowania przesyłki. Numer referencyjny zostanie wpisany na fakturze.

Weryfikacja Potwierdzenia Dostawy Przesyłki

Jak można uzyskać kopię potwierdzenia dostawy?

W celu potwierdzenia dostawy i poświadczenia przesyłki FedEx Express można skorzystać z internetowej opcji Potwierdzenia Dostawy. Za pomocą tej aplikacji, można zobaczyć podpis odbiorcy. Potwierdzenie to można zobaczyć w Internecie, wydrukować lub otrzymać jego kopię faksem.

Potwierdzenie, zawierające podpis odbiorcy, można otrzymać internetowo lub faksem (jeśli podpis jest dostępny).

Jak mogę sprawdzić adres, na który została dostarczona przesyłka?

Można otrzymać Potwierdzenie Dostawy zawierające szczegółowe informacje, wpisując 9-cyfrowy numer konta FedEx. Jeśli numer konta pasuje do danych spedytora lub płatnika przesyłki, można będzie zobaczyć szczegóły Potwierdzenia Dostawy, obejmujące pełną nazwę kontaktową, nazwę firmy, ulicę, miejscowość, stan, kod pocztowy oraz informacje dot. kraju/terytorium zarówno spedytora jak i odbiorcy (jeśli są dostępne).

W przypadku braku numeru konta, dostępny będzie jedynie podpis.

Zabronione jest udostępnianie podpisu oraz dodatkowych informacji odbiorcy w jakimkolwiek kraju/terytorium. Zostanie to podkreślone w Potwierdzeniu Dostawy, jeśli będzie miało to zastosowanie.

Zmiana Trasy Przesyłki

Jak można zmienić trasę przesyłki FedEx Express w trakcie dostawy lub dokonać korekty adresu docelowego?

Zmiana trasy jest prośbą o zmianę adresu dostawy umieszczonego na liście przewozowym lub etykiecie przesyłki. Firma FedEx może zmienić trasę przesyłki w przypadku uzyskania upoważnienia osoby wysyłającej. Dozwolona jest jedna zmiana trasy na jedną przesyłkę.

Zmiana trasy obejmuje zmianę:

 • ulicy na inną w obrębie tego samego miasta/stanu,
 • polecenia przechowywania w punkcie nadania przesyłek FedEx na polecenie dostawy,
 • polecenia dostawy na polecenie przechowywania w punkcie nadania przesyłek FedEx,
 • przechowywania w jednym punkcie nadania przesyłek na inny punkt nadania przesyłek w obrębie tego samego miasta/stanu.

Jeśli chcesz dokonać zmiany trasy przesyłki, zadzwoń do Biura Obsługi klienta i podaj następujące informacje:

 • numer przesyłki lub numer referencyjny FedEx,
 • nowy adres przeznaczenia oraz numer kontaktowy odbiorcy.

Czy klienci FedEx zostają obciążeni dodatkowymi opłatami z tytułu zmiany trasy przesyłki?

Tak, mogą mieć zastosowanie dodatkowe ograniczenia lub opłaty. Przechowywanie przesyłek do odbioru zamiast dostawy nie jest obciążone dodatkowymi opłatami, jednakże wymagane jest, aby osoba upoważniona do odbioru przesyłki posiadała dowód tożsamości ze zdjęciem. Gwarancja Zwrotu Pieniędzy FedEx nie odnosi się do przesyłek, w przypadku których zostaje zmieniona trasa.

Firma FedEx zastrzega sobie prawo do określania sposobu przewozu (w tym drogą powietrzną, lądową lub innych przewoźników) w celu jak najszybszego dostarczenia przesyłki na miejsca przeznaczenia. Firma FedEx dołoży wszelkich starań, aby wykonać nowe zlecenie dostawy, jednakże procedury weryfikacji i obsługi przesyłki mogą spowodować opóźnienia.

Ogólne pytania dotyczące śledzenia przesyłek

Jak można śledzić przesyłki przychodzące, wychodzące oraz przesyłki osób trzecich?

Skorzystaj z zaawansowanych możliwości monitorowania FedEx InSight® tj. internetowej aplikacji, dzięki której czynności wysyłkowe są bardziej przejrzyste. Rejestracja w FedEx InSight® pozwala na:

 • śledzenie bez posiadania numeru monitorowania czy też numeru referencyjnego,
 • otrzymywanie powiadomień o przesyłkach drogą mailową,
 • monitorowanie wszystkich swoich przesyłek.

Uzyskaj więcej informacji na temat FedEx InSight®.

 

Co oznacza „Status Exception Code” - „status wyjątkowe okoliczności realizacji wysyłki”?

Status ten oznacza, że dostawa przesyłki niemożliwa jest ze względu na nieprzewidziane wydarzenia. Niektóre przykłady wyjątków obejmują opóźnienia celne, nieobecność osoby przyjmującej przesyłkę, urlop, brakującą dokumentację, itp. Aby uzyskać więcej informacji na temat statusu przesyłki, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Co oznacza „In Transit Status” – „status w przewozie”?

Status ten oznacza to, że przesyłka znajduje się w drodze do miejsca przeznaczenia. Niekoniecznie oznacza to, że przesyłka znajduje się w poruszającym się pojeździe takim jak samolot czy ciężarówka; przesyłka może również znajdować się w punkcie naziemnym FedEx.

Płatności

Gdzie należy przesłać płatność FedEx Express?

Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta,

Z jakich metod płatności mogę skorzystać przy zapłacie za usługę FedEx Express?

Jeśli przesyłki przypisane są do konta FedEx, można zapłacić za wszystkie usługi FedEx Express:

 • czekiem (w tym czekiem bankowym),
 • przekazem pocztowym; uwaga: informację należy sprawdzić. Prosimy o weryfikację w Biurze Obsługi Klienta w Polsce,
 • kartą kredytową (MasterCard®, VISA®, American Express®, Diners Club®); płatności kartą kredytową mają zastosowanie jedynie do kont przypisanych do kard kredytowych.

Zapłata gotówką możliwa jest jedynie w wyznaczonych punktach FedEx. W punktach, w których gotówka nie jest przyjmowana, można zapłacić czekiem, kartą kredytową lub obciążyć obecny numer konta FedEx o pozytywnej historii kredytowej.

Więcej informacji znajduje się w Warunkach Przewozu Federal Express dla regionu EMEA.

 

Czy można połączyć swoje konto z kartą kredytową?

Tak. Jeśli obecnie otrzymujesz faktury i chciałbyś podłączyć swoje konto do karty kredytowej, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. W tym przypadku będziesz otrzymywać regularnie zamiast faktur Zestawienia Czynności od firmy FedEx, zawierające dane na temat wszystkich przesyłek, a wszystkie opłaty wysyłkowe będą się pojawiać automatycznie w wyciągu z karty kredytowej.

Reklamacje

W jaki sposób należy złożyć reklamację dot. zagubienia/uszkodzenia przesyłki FedEx Express, która została dostarczona, aczkolwiek zniszczona?

Wszelkie reklamacje wynikające z uszkodzenia czy też opóźnienia przesyłki należy złożyć pisemnie w ciągu 21 dni od dnia dostawy przesyłki. Reklamacje wynikające z zagubienia przesyłki, ubytku zawartości, dostarczenia pod zły adres czy też niedostarczenia przesyłki należy złożyć pisemnie w ciągu 9 miesięcy od dnia nadania przesyłki. Uwaga: powyższe informacje należy zweryfikować z Biurem Obsługi Klienta FedEx Polska

Złóż reklamację za pomocą aplikacji Reklamacje FedEx Online. Składając reklamację internetowo, skorzystasz z możliwości sprawdzenia statusu reklamacji, stworzenia i ściągnięcia raportów reklamacyjnych, dołączania dodatkowych dokumentów itp. Wejdź teraz na stronę Reklamacje FedEx Online, aby uzyskać więcej informacji lub aby złożyć reklamację.

Można również ściągnąć formularz reklamacyjny w formacie PDF  do pisemnego złożenia reklamacji FedEx Express. W przypadku skontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu dostępnym na stronie Biura w celu zgłoszenia reklamacji, należy dostarczyć pisemne zawiadomienie o reklamacji z zachowaniem powyższych terminów. Należy złożyć również odpowiednią dokumentację niezbędną do udokumentowania reklamacji w ciągu 9 miesięcy od dnia powiadomienia nas.

Więcej informacji o składaniu reklamacji można uzyskać w Warunkach Przewozu Federal Express dla Regionu EMEA lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

Gwarancja Zwrotu Pieniędzy

Czy FedEx Express oferuje gwarancję zwrotu pieniędzy?

Tak. Nawet jeśli dostawa przesyłki FedEx Express opóźniona jest jedynie o 60 sekund, zapewniamy Gwarancję Zwrotu Pieniędzy (zastosowanie mają tylko niektóre szczególne  ograniczenia). Wejdź na stronę Gwarancji Zwrotu Pieniędzy, aby złożyć zlecenie internetowo. Więcej informacji można uzyskać w Warunkach Przewozu Federal Express dla regionu EMEA.

Odbiór Przesyłki

Co się dzieje w przypadku nie zastania nikogo w domu lub biurze przy odbiorze przesyłki?

Jeśli nie są Państwo dostępni przy odbiorze przesyłki, kurier może zostawić Państwu zawiadomienie o dostawie wraz z informacją o następnej próbie dostawy. Aby uzyskać więcej informacji o przesyłce, prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta. Mogą również Państwo śledzić status przesyłki na stronie fedex.com.

Pozostałe Pytania

Gdzie można znaleźć informacje o ofertach pracy w FedEx?

W celu uzyskania informacji o sposobie ubiegania się o stanowisko w firmie FedEx Express, wejdź w zakładkę kariera. 

W jaki najlepszy sposób można znaleźć informacje na temat firmy FedEx?

Polecamy zapoznanie się z sekcją O firmie FedEx na stronie internetowej. Sekcja ta oferuje szereg informacji o firmie FedEx, technologiach FedEx, kontaktach z inwestorami itp.