FedEx och miljön

FedEx jobbar hårt för att knyta ihop världen på ansvarsfulla och effektiva sätt. Vår roll är att förbättra världens förmåga att nå varandra, samtidigt som vi minimerar vår påverkan på miljön.

FedEx har satt upp ambitiösa mål för att minska vårt miljö avtryck där vi har den största miljömässiga påverkan:

 • Att minska flygplansutsläpp med 20 procent fram till 2020 på per disponibelt-ton-kilometer basis

 • Att öka FedEx Express fordonseffektivitet med 20 procent fram till 2020

 • Att 20 procent av vårt flygbränsle kommer från alternativa bränslen 2030

 • Att expandera produktion av förnybar energi på plats och förvärva poäng för förnybar energi

FedEx har gjort imponerande vinster i uppfyllandet av våra hållbarhetsmål: vår fordonsflotta är 16,6 procent mer bränsleeffektiv under räkenskapsåret 2011 än den var under räkenskapsåret 2005 och under samma tidsperiod omvandlades 20 procent av FedEx Express pick-up och leveransfordon till mer effektiva modeller.

Inom EMEA inkluderar våra prestationer följande:

Flyg- och elektriska fordonsflotta:

 • FedEx har för närvarande 43 helt elektriska lastbilar och 330 kommersiella hybridlastbilar i drift. Elektriska leveransfordon med noll utsläpp används på FedEx-rutterna i London och fem i Paris. FedEx har nyligen annonserat att man kommer att lägga till 87 helt elektriska lastbilar till sin gröna flotta och får då en total om 130 helt elektriska fordon världen över.

 • Trehjulingar med elektrisk assistans är verksamma i de centrala delarna i Paris och gör sina transporter på ett hållbart sätt.

 • Företaget har börjat använda Boeing 777F-flygplan som använder 18 procent mindre bränsle än MD11-planen och ger större lastkapacitet. FedEx har för närvarande 17 B777F och planerar att lägga till ytterligare 30 till mitten av 2019. Fyra B777F är för närvarande i drift inom EMEA.

 

Förpackningar och tjänster:

 • Alla FedEx-kuvert är nu koldioxidneutrala: FedEx Express arbetar med en icke-vinstdrivande tryckleverantör som hjälper till att minska och neutralisera koldioxid utan någon kostnad för kunder.

 • Automatiseringsverktyget FedEx Electronic Trade Documents (ETD) gör det möjligt för kunder att ladda upp sin internationella fraktdokumentation elektroniskt. FedEx ETD minskar behovet att skriva ut och signera flera kopior av handelsdokument vilket sparar kunderna tid och pengar och hjälper dem att minska sitt miljömässiga avtryck.

 • Majoriteten av FedEx förpackningar är både återvinningsbara och innehåller återvunnet material. Till exempel utgörs det ikoniska FedEx-kuvertet av 100 procent återvunnen kartong.

 

Anläggningar

 • Vid vårt navi Köln driver FedEx ett solenergisystem som har kapaciteten att producera mer än 800 000 kilowattimmar elektricitet varje år - motsvarande behovet för 230 hushåll med tre personer. Det här projektet är FedEx Express största takinstallation för solenergi sett till område på takyta om ungefär 16 000 m2.

 • FedEx europeiska nav i Paris mottog ISO 14001-certifiering 2011 och kompletterade därmed de 50 brittiska FedEx-anläggningarna som har fått samma certifiering.

 • Ett energieffektivt distributionscenter i Antwerpen ger en minskning av energikonsumtionen med mer än 40 % och koldioxidutsläppen med 60 % varje år.

 • Ett distributionscenter i Machelen, Belgien, innehåller solpaneler som genererar 144 000 kilowattimmar per år, motsvarande elektricitetsbehovet för trettio hushåll på årlig basis.

 • En anläggning i Montpellier, Frankrike, har en 16 000 kvadrat- fot solpanel kapabel att producera 92 000 kilowattimmar elektricitet per år och ett primärt transportband med låg effekt som använder 16 gånger mindre elektricitet än ett standard trefas 380-volts band Tillsammans sparar dessa funktioner 41,1 ton koldioxidutsläpp varje år.

 

Priser och erkännanden

 • 2:a i Air Transport World's Eco-Airline of the Year Awards 2012

 • Omnämnda i det prestigefulla Maplecroft Climate Innovation Leaders’ Index 2012

 • I februari 2011 vann FedEx Dubai Award for Sustainable Transport (DAST) sponsrat av Dubais regering och Roads and Transport Authority (RTA) i kategorin "Miljöskydd"

 • FedEx rankas som nr 122 i Newsweeks lista över Topp-500 grönaste företagen 2011

 • Inkluderad i topp 50-rankingen i Boston College-Reputation Institute 2011 CSR Index, fjärde året i rad som detta erkännande innehas

 • 51 anläggningar i Europa har IS0 14001-certifierats inklusive vårt Paris-nav vid Roissy- Charles De Gaulle, det största FedEx-navet utanför USA