• FedEx Environmental Goals

About FedEx > Environmental Sustainability > FedEx miljömål

 

FedEx miljömål

FedEx är medveten om att våra flygplan och fordonsbränsle tillsammans utgör majoriteten av våra koldioxidutsläpp, därför har vi ambitiösa bränsleeffektivitetsprogram för vår flygplansflotta och fordonspark - vi arbetar med att fortfarande kunna skapa tillväxt men fritt från koldioxidutsläpp.

Reduce, Replace, Revolutionize

Med en global fordonsflotta som omfattar över 180 000 helägda och kontrakterade fordon fortsätter vår markbundna verksamhet att erbjuda möjligheter till förbättrad effektivitet. Genom vår strategi ’Reduce, Replace, Revolutionize’, fortsätter vi att maximera denna potential genom att tillämpa beprövade tekniker och tillvägagångssätt - exempelvis genom att optimera lastbilsrutter, uppgradera vår fordonspark, ge våra kurirer och förare bättre och säkrare körningsrutiner, samt utforska och använda alternativa bränslen och ny teknologi.

Under räkenskapsåret 2016 satte FedEx Express som mål att öka bränsleeffektiviteten hos våra fordon med 50 procent till 2025 (räknat från 2005-års referensnivå). Dessa ytterligare 17 procent sattes som mål 2015, då vi fem år innan utsatt datum nådde det mål som vi haft för 2020, vilket var att öka bränsleeffektiviteten hos våra fordon med 30 procent.

FedEx Fuel Sense

Genom vårt globala FedEx® Fuel Sense program har vi fått en nyare och mer effektiv flygplansflotta genom att vi ersatt våra äldre flygplan med mer bränsleeffektiva modeller samt gjort andra effektiviseringar i flygverksamheten. Dessa två initiativ har sparat mer än 580 miljoner liter jetbränsle och förhindrat utsläpp av nästan 1,5 miljoner ton CO2 under räkenskapsåret 2016 - lika mycket CO2 som genereras av över 150 000 hem under ett år.

FedEx har åtagit sig att minska flygplansutsläppen med 30 procent till 2020 (räknat från en referensnivå 2005). Under räkenskapsåret 2016 hade FedEx Express nått en 22-procentig minskning räknat från 2005-års referensnivå, och vi fortsätter att modernisera vår flygplansflotta medan vi strävar mot vårt mål.

Alternativa bränslen

FedEx har som mål att 30 procent av vårt flygbränsle ska komma från alternativa bränslen senast 2030. Under räkenskapsåret 2015 ingick FedEx ett åtta-årigt avtal med Colorado-baserade Red Rock Biofuels för att ta fram miljöbränsle från skogsindustriavfall från skogsbruk. FedEx förväntar sig att kunna använda det första kommersiellt gångbara alternativa bränslet - ca 23 miljoner liter - under 2019.

För att lära dig mer om vårt miljömässiga engagemang och åtaganden, ladda ner vå Global Citizenship Report.