• Sustainability

About FedEx > Hållbar utveckling

 

Hållbar utveckling

FedEx arbetar engagerat med att sammanlänka vår värld samtidigt som vi minimerar vår miljömässiga påverkan. Vi har integrerat ansvarstagande miljövanor i vår dagliga verksamhet och arbetar kontinuerligt mot ambitiösa miljömål... mål som utmanar oss till att sammanföra människor över hela världen på ett ansvarstagande och hållbart sätt.

I det här avsnittet

  • FedEx Environmental Goals

FedEx miljömål

Som globalt logistikföretag satsar FedEx på att sammanföra människor runtom i världen på ett mer effektivt sätt samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan.

Se våra mål

  • FedEx EarthSmart

FedEx EarthSmart

Förutom mer miljöeffektiva fordon och flygplan lägger vi också kraft på att kunna använda förnyelsebar energi i våra anläggningar, ha alternativa lösningar för våra kunder, utveckla ny teknik, och förespråka en sund miljöpolitik.

Se våra lösningar