FedEx® Customized Freight

เราจะไม่ปล่อยให้เสียโอกาส

FedEx Customized Freight ผสมผสานโซลูชั่นที่ปรับตามความต้องการของ FedEx Custom Critical เข้ากับเครือข่ายทั่วโลกของ FedEx Express เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของคุณได้รับความปลอดภัยและมีการควบคุมตั้งแต่การรับไปจนถึงการจัดส่ง

 • FedEx Customized Freight Service

 • FedEx Customized Freight

ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะเป็นยา ชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์หรือยานอวกาศ การจัดส่งที่ตรงเวลาล้วนส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งสิ้น โดยเฉพาะเมื่อสินค้าที่ขนส่งมีข้อกำหนดในการจัดส่งที่เจาะจงเรื่องเวลาและการควบคุมอุณหภูมิ เราสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีกว่าโดยการนำเสนอเส้นทางการจัดส่งที่รวดเร็วที่สุด

FedEx Customized Freight นำเสนอผลประโยชน์ที่สำคัญดังต่อไปนี้:

 • การควบคุม

   - ทีมงานโดยเฉพาะของเราจะออกแบบโซลูชั่นการขนส่งของคุณโดยคำนึงความต้องการด้านการขนส่งสินค้าของคุณโดยเฉพาะ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานและแผนสำรองสำหรับลูกค้าเฉพาะรายจะได้รับการจัดทำขึ้นหากจำเป็น
 • ความปลอดภัยที่มั่นใจได้

   - ศูนย์สั่งการ FedEx Custom Critical จะตรวจติดตามสินค้าที่ขนส่งของคุณตามเวลาจริง
   - ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยของ FedEx ทั่วโลกจะคอยดูแลปกป้องสินค้าของคุณ ณ จุดที่ต้องมีการติดต่อและสถานีต่างๆ ทั้งหมดตลอดการเดินทาง
 • บริการคุณภาพสำหรับลูกค้าของคุณ

   - สินค้าที่ขนส่งได้รับการนำขึ้นเครื่องก่อนเป็นลำดับแรกในทุกเที่ยวบินของ FedEx
   - เมื่อสามารถกระทำได้ สินค้าจะได้รับการจัดส่งที่เร็วกว่า FedEx International Priority® Freight
   - การจัดส่งสามารถดำเนินการได้ในช่วงสุดสัปดาห์และในวันหยุด
   - เพื่อการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมและการจัดส่งที่รวดเร็วยิ่งขึ้น สินค้าจะได้รับการกำหนดให้ใช้ยานพาหนะพิเศษโดยเฉพาะ
   - มีวิธีการกู้สถานการณ์ไว้ใช้เพื่อช่วยเหลือและเร่งรัดการขนส่งสินค้าในจุดที่เดินทางเปลี่ยนผ่าน
   - ฝ่ายสนับสนุนการรับประกันคุณภาพจะแสดงปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสมบูรณ์ของการจัดส่ง
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าที่ไวต่ออุณหภูมิ

   - มีตู้บรรทุกสินค้าที่ขนส่งทางอากาศและโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของคุณโดยเฉพาะ
   - สินค้าที่ขนส่งมีการสนับสนุนการควบคุมอุณหภูมิแบบ 24/7/365 โดย FedEx Custom Critical
   - เพื่อรักษาความสม่ำเสมอของอุณหภูมิของสินค้าที่ไวต่ออุณหภูมิอย่างเต็มที่ จะมีการจัดการตู้บรรทุกแบบที่ใช้ระบบ Active และระบบ Passive (ใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้าและแบบไม่ใช้) ตลอดจุดเปลี่ยนผ่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนบัญชี FedEx ของคุณ