φορτίο

Πώς συνεργαζόμαστε με τους πελάτες για να εκτελωνίσουμε τα αγαθά

Πώς συνεργαζόμαστε με τους πελάτες για να εκτελωνίσουμε τα αγαθά

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες εκτελωνισμού και πώς συνεργαζόμαστε μαζί σας για να διασφαλίσουμε μια αποτελεσματική διαδικασία.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες εκτελωνισμού και πώς συνεργαζόμαστε μαζί σας για να διασφαλίσουμε μια αποτελεσματική διαδικασία.

Ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιείτε εισαγωγές ή εξαγωγές, όλες οι διεθνείς αποστολές πρέπει να περάσουν από το τελωνείο, ώστε να εισέλθουν ή να αποχωρήσουν από μία χώρα. Όλοι οι κανονιστικοί έλεγχοι πρέπει να εξακριβωθούν και οι απαιτήσεις να πληρούνται, προτού τα αγαθά αποδεσμευθούν για να συνεχιστεί η παράδοσή τους.

Σε πολλές περιπτώσεις, η διαδικασία εκτελωνισμού μπορεί να είναι πολύ απλή, ενώ σε άλλες, όπως, για παράδειγμα, εάν λείπουν έγγραφα ή αν τα αγαθά έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις εισαγωγής, η διαδικασία μπορεί να είναι πιο περίπλοκη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ομάδα μας συνεργάζεται πιο στενά με εσάς και, πολύ συχνά, και με τις αρχές, ώστε να βεβαιωθεί ότι η αποστολή θα εκτελωνιστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Κόμβος FedEx

Η διαδικασία εκτελωνισμού

Όλα τα αγαθά πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία από τις αρχές εισαγωγών και εξαγωγών, και ορισμένες φορές από τις σχετικές αρχές των κρατών που διασχίζουν, για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Στην επεξεργασία περιλαμβάνεται ο έλεγχος ύπαρξης πληρωτέων χρεώσεων και του κατά πόσο τα αγαθά πληρούν ορισμένες νομικές προϋποθέσεις. Για να εκτελωνιστούν τα αγαθά και να εισέλθουν στη χώρα προορισμού, τα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία. Αυτό μπορεί να γίνει πριν η αποστολή αναχωρήσει από τη χώρα καταγωγής, κατά τη χρονική στιγμή της άφιξης ή μετά από την άφιξη, εφόσον χρειάζονται επιπλέον πληροφορίες ή έγγραφα.

Στη συνέχεια, οι ομάδες εκτελωνισμού της FedEx θα επιβεβαιώσουν αν, βάσει των εγγράφων που παρέχονται, τα αγαθά συμμορφώνονται με τους κανονισμούς. Εάν τα αντικείμενα δεν συμμορφώνονται ή χρειάζονται επιπλέον πληροφορίες για να ληφθεί μια απόφαση, τότε οι εκτελωνιστές και οι ειδικοί της ομάδας μας θα επικοινωνούν με τον πελάτη απευθείας.

Αν οι απαιτούμενες πληροφορίες παρέχονται και όλα τα αντικείμενα συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, τότε το πακέτο εκτελωνίζεται και τα έγγραφα δήλωσης εκδίδονται εκ μέρους του πελάτη, με τη FedEx να δρα ως εκτελωνιστής/εκπρόσωπος.

Τηλεφωνικό κέντρο

Πώς προσεγγίζουμε τις πιο δύσκολες περιπτώσεις αποστολών

Η ομάδα εκτελωνισμού μας δρα ως μεσάζουσα για τον πελάτη και τις τελωνειακές αρχές για όλη τη διαδικασία εκτελωνισμού, πολλές φορές παρέχοντας ακόμη περισσότερη υποστήριξη, όταν ο εκτελωνισμός είναι πιο περίπλοκος.

Αυτή η υποστήριξη ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει την παροχή βοήθειας προς πελάτες για την απόκτηση και τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων, διασφαλίζοντας ότι οι δασμοί και οι φόροι καταβάλλονται σωστά και ότι οι δηλώσεις των τελωνείων είναι ακριβείς και συμμορφώνονται με όλους τους απαραίτητους κανονισμούς, με βάση όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από εσάς. Επίσης, εάν τα μέλη της ομάδας μας εντοπίσουν ευκαιρίες για την παροχή απαλλαγής από δασμούς και φόρους, συνεργάζονται με τους εισαγωγείς, ώστε πράγματι να επωφεληθείτε από αυτές.

Η ομάδα εκτελωνισμών συνεργάζεται επίσης με τις αρχές, ώστε να εκτελωνίσει συγκεκριμένα αγαθά με περιορισμούς, τα οποία ίσως είναι δύσκολο να εκτελωνιστούν, και θα παρέχει υποστήριξη εάν οι πελάτες πρέπει οι ίδιοι να συνεργαστούν με τις σχετικές αρχές.

Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να περιλαμβάνεται και η επιθεώρηση συγκεκριμένων αγαθών ή ο προγραμματισμός επιθεωρήσεων από το τελωνείο, για πακέτα που επέλεξε να επιθεωρήσει τυχαία.

Επιπλέον, η ομάδα μας δρα εκ μέρους του πελάτη αν τα αγαθά του δεσμευθούν από το τελωνείο. Θα επιβεβαιώνει τον λόγο για τον οποίο δεσμεύθηκε το εκάστοτε αγαθό και θα επικοινωνεί με εσάς για να μάθει εάν μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς η παράδοση με την παροχή επιπλέον πληροφοριών ή εγγράφων.