Αεροπλάνο FedEx

Εκτελωνισμός: η απαραίτητη λίστα ελέγχου σας

Εκτελωνισμός: η απαραίτητη λίστα ελέγχου σας

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε πριν πραγματοποιήσετε διασυνοριακές αποστολές

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε πριν πραγματοποιήσετε διασυνοριακές αποστολές

Τα 6 βήματα για την επιτυχία


1

Έχετε συμπληρώσει το εμπορικό τιμολόγιο με ακρίβεια (και το έχετε συμπεριλάβει στην αποστολή σας);


2

Έχετε συμπεριλάβει τη φορτωτική σας στην αποστολή σας; Ελέγξτε τα στοιχεία που θα πρέπει να παράσχετε και βεβαιωθείτε ότι έχουν συμπληρωθεί σωστά. Τα στοιχεία στο εμπορικό τιμολόγιο και στη φορτωτική πρέπει να είναι τα ίδια.


3

Έχετε συμπεριλάβει τυχόν πρόσθετα έγγραφα που ενδέχεται να απαιτούνται, όπως μια άδεια εξαγωγής; Διαβάστε τον οδηγό μας για τα υπόλοιπα έγγραφα που ενδέχεται να χρειαστεί να συμπεριληφθούν. 


4

Έχετε ενημερώσει τον παραλήπτη σας για τυχόν τελωνειακούς δασμούς και φόρους που θα χρειαστεί να πληρώσει;


5

Έχετε ελέγξει αν υπάρχουν τυχόν περιορισμοί για τα εμπορεύματα που αποστέλλετε στη χώρα προορισμού σας;


6

Εάν αποστέλλετε πρώτη φορά με τη FedEx, ενδέχεται να χρειαστεί να μας χορηγήσετε πληρεξούσιο. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε τον εκτελωνισμό εκ μέρους σας.

Εικονίδιο πληροφοριών

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η FedEx

Μετά από αυτά τα βήματα, η αποστολή σας είναι έτοιμη για αναχώρηση. Θυμηθείτε, οι φορτωτικές αερομεταφοράς και τα εμπορικά τιμολόγια μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αποστολής μας. Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια σχετικά με την ολοκλήρωση κάποιου από αυτά τα βήματα ή χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προετοιμασία της αποστολής σας για επιτυχή εκτελωνισμό, επισκεφθείτε το Κανάλι αποστολών μας.