φορητός υπολογιστής

10 συμβουλές για την αποφυγή καθυστερήσεων στο τελωνείο

10 συμβουλές για την αποφυγή καθυστερήσεων στο τελωνείο

Ο οδηγός μας για τη διασφάλιση της έγκαιρης άφιξης της αποστολής σας.

Ο οδηγός μας για τη διασφάλιση της έγκαιρης άφιξης της αποστολής σας.

Γρήγορος εκτελωνισμός

Οι καθυστερήσεις στο τελωνείο μπορεί να είναι αποθαρρυντικές, τόσο για τον αποστολέα όσο και για τον παραλήπτη, αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να τις ελαχιστοποιήσετε. Δείτε αυτές τις 10 συμβουλές για το πώς να μειώσετε τις καθυστερήσεις και να διασφαλίσετε ότι τα εμπορεύματά σας θα φτάσουν στους πελάτες στην ώρα τους.


1

Μεριμνήστε για τη συμπλήρωση των εγγράφων

Το εμπορικό τιμολόγιο παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την πραγματοποίηση του εκτελωνισμού σας — επομένως είναι σημαντικό να συμπληρωθεί σωστά. Θυμηθείτε, οι περιγραφές των εμπορευμάτων πρέπει να είναι ακριβείς και να αναγράφονται στην αγγλική γλώσσα, οι αξίες πρέπει να είναι ρεαλιστικές, πρέπει να δηλώνονται οι ποσότητες και να συμπεριλαμβάνονται οι λεπτομέρειες για καθένα αντικείμενο. Η παροχή του κωδικού Εναρμονισμένου Συστήματος (ΕΣ) βοηθά στη διασφάλιση ότι η περιγραφή των εμπορευμάτων είναι κατανοητή σε όλες τις χώρες.

2

Απαντήστε γρήγορα σε αιτήματα για περισσότερες πληροφορίες

Ιδανικά, θα έχουμε εξαρχής όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε, όμως, αν χρειαστεί να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες, όσο πιο γρήγορα τις λάβουμε, τόσο πιο πιθανό είναι να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις στο τελωνείο. Αξίζει να συζητήσετε για αυτό και με τους πελάτες σας – μερικές φορές χρειάζεται να επικοινωνήσουμε μαζί τους για πληροφορίες και η γρήγορη εξασφάλισή τους μπορεί να είναι απαραίτητη για μια πετυχημένη παράδοση.

3

Θυμηθείτε ότι όλα έχουν μια αξία

Ακόμα και αν τα εμπορεύματά σας αποτελούν δείγματα, πρωτότυπα, δώρα ή δεν προορίζονται για πώληση, οι τελωνειακές αρχές εξακολουθούν να θέλουν να γνωρίζουν την αξία τους. Αν αυτές οι πληροφορίες λείπουν ή αν δεν δηλώνεται αξία στα έγγραφα, μπορεί να προκληθούν καθυστερήσεις. Η αξία που παράσχετε πρέπει να είναι είτε:

  • Η αξία συναλλαγής (πληρωτέα από τον τελικό αγοραστή).
  • Η εμπορική αξία των εμπορευμάτων, αν η αξία συναλλαγής δεν είναι γνωστή.
  • Το ποσό που κοστίζει η παραγωγή των εμπορευμάτων, αν η εμπορική αξία δεν είναι γνωστή.

4

Μην υποθέτετε ότι όλες οι χώρες έχουν τους ίδιους κανόνες και κανονισμούς

Διασφαλίστε εκ των προτέρων ότι τα εμπορεύματά σας συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς. Μεταξύ άλλων, πρέπει να ελέγξετε αν τα προϊόντα σας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα στη χώρα προορισμού και αν οι εισαγωγές των αντικειμένων που αποστέλλετε δεν απαγορεύονται στην εν λόγω χώρα.

5

Κάντε ειλικρινείς συζητήσεις με τους πελάτες σας

Ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσουν δασμούς εισαγωγής κατά την άφιξη του πακέτου ή να παράσχουν περαιτέρω έγγραφα ή πληροφορίες. Είναι βασικό να διασφαλίσετε ότι έχουν ενημερωθεί για αυτό εκ των προτέρων – συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων που μπορεί να χρειαστεί να καταβληθούν. Για τη σύνοψη όσων έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη χρησιμοποιούνται οι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι (Incoterms) και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο εμπορικό τιμολόγιό σας.

6

Δηλώστε τον λόγο της αποστολής

Αυτό μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου καθυστερήσεων και κρατήσεων στο τελωνείο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ορισμένα εμπορεύματα ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για ειδικές τελωνειακές διαδικασίες ή ακόμα και για χαμηλότερα έξοδα τελωνείου. Αυτό περιλαμβάνει αποστολές που αποστέλλονται ως δώρα, επιστροφές, επισκευές, δείγματα ή ως εμπορεύματα για δοκιμές. Εάν ο λόγος της αποστολής δεν περιλαμβάνεται, ο παραλήπτης ενδέχεται να πληρώσει υψηλότερα έξοδα τελωνείου από τα απαιτούμενα.

7

Ελέγξτε αν χρειάζεστε τυχόν πρόσθετα έγγραφα

Για ορισμένες αποστολές απαιτούνται ειδικά έγγραφα ώστε να επιτραπεί η εξαγωγή από τους τη χώρα προέλευσης ή η εισαγωγή τους στη χώρα προορισμού (π.χ. Πιστοποιητικό Προέλευσης, άδεια CITES για εμπορεύματα που μπορεί να προέρχονται από είδη που απειλούνται με εξαφάνιση ή πιστοποιητικό Kimberley για ακατέργαστα διαμάντια). Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εμπορεύματα που αποστέλλονται μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμούς ή απαγορεύσεις, επομένως είναι σημαντικό να κάνετε την έρευνά σας πριν από την πραγματοποίηση της αποστολής.

8

Παρέχετε συνεπείς πληροφορίες

Είναι σημαντικό να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των στοιχείων που παρέχετε στο εμπορικό τιμολόγιο, στη φορτωτική ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποστολής. Οι ασυμφωνίες – ακόμα και αν φαίνονται μικρές – μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις στο τελωνείο. Για παράδειγμα, βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα και οι συνολικές αξίες αντιστοιχούν στο εμπορικό τιμολόγιο και στη φορτωτικής.

9

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή συσκευασία για τα εμπορεύματα

Η αποστολή των εμπορευμάτων σας με ακατάλληλη συσκευασία μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Για παράδειγμα, αν η συσκευασία καταστραφεί, τα μέρη της αποστολής μπορεί να χαθούν ή να υποστούν ζημιά, προκαλώντας προβλήματα στο τελωνείο. Επίσης, αν τα έγγραφα δεν έχουν επισυναφθεί σωστά στην αποστολή, τότε μπορεί να χαθούν κρίσιμα έγγραφα, προκαλώντας και πάλι καθυστερήσεις. Να διασφαλίζετε ότι χρησιμοποιείτε πάντα τη σωστή συσκευασία για τα εμπορεύματα που αποστέλλονται.

10

Χρησιμοποιήστε τα Ηλεκτρονικά έγγραφα συναλλαγών FedEx® Electronic Trade Documents

Η ηλεκτρονική διαβίβαση των τελωνειακών εγγράφων σας επιτρέπει μια πιο ομαλή διαδικασία εκτελωνισμού. Η απλή, αποδοτική και αξιόπιστη λύση που σας παρέχουμε σας βοηθάει να αποφύγετε καθυστερήσεις εκτελωνισμού, διασφαλίζει έγκαιρη παράδοση των διεθνών πακέτων σας και μειώνει τα έντυπα που πρέπει να εκτυπώσετε.

Εικονίδιο πληροφοριών

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η FedEx

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία της αποστολής σας για επιτυχή εκτελωνισμό, εξερευνήστε την ενότητα εκτελωνισμού μας ή επισκεφθείτε το Κανάλι αποστολών μας.