Mann skriver på en bærbar PC

Toll og avgifter

Toll og avgifter

Hvorfor må jeg betale toll og avgifter?

Du forventet kanskje ikke å motta en faktura på toll og avgifter, så vi har satt opp noen Vanlige spørsmål for å hjelpe deg med å forstå hva disse gebyrene inkluderer.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt kundeservice.

Hva er toll og avgift? 

Tollavgift er en avgift som pålegges alle produkter som sendes fra land utenfor Norge. Tollen kontrolleres av Tolletaten, og hensikten er å heve kostnaden av importerte varer opp på samme nivå som varer som er produsert i Norge, slik at konkurransen blir rettferdig.

 

Hvem må betale? 

Personen eller firmaet som mottar forsendelsen er juridisk forpliktet til å betale toll, hvis ikke avsender i salgskontrakten har avtalt å godta disse gebyrene.

 

Hva er utleggsgebyret?

FedEx betaler toll- og avgiftsgebyrene til tollmyndighetene på dine vegne, slik at varene dine kan tollklareres.

Dette medfører et utleggsgebyr, avhengig av toll- og avgiftsbeløpet, som følger:

Toll- og avgiftsbeløp Utleggsgebyr
0 til 500,00 NOK 30 % av toll- og avgiftsbeløpet med et minimum på 50,00 NOK
500,00 til 6000,00 NOK Et fast gebyr på 150,00 NOK
6000,00 NOK+ 2,5 % av toll- og avgiftsbeløpet

Hvorfor fikk jeg ikke beskjed av FedEx Express om dette ved levering? 

Når det er mulig vil vi kontakte deg på forhånd med en estimert kostnad for toll og avgifter, før forsendelsen din vurderes av Tolletaten. Det er likevel ikke alltid mulig, og det skjer ofte at vi ikke er klar over gebyrene som ilegges før etter at vi har levert pakken din.

Jeg betalte avgifter da jeg kjøpte denne varen 

Varer kjøpt fra utenfor Norge kan være underlagt avgifter fra opprinnelseslandet, og utskiper kan belaste deg for dette. Hvis dette er tilfellet, vil det fortsatt bli ilagt gebyr når varene kommer til Norge, siden dette er et separat gebyr.

 

Jeg forhåndsbetalte toll og avgifter før levering 

På importtidspunktet kan det være at du vil bli belastet med et estimert beløp. Dette regnes ut før Tolletaten vurderer forsendelsen din. Hvis estimatet er lavere enn det endelige gebyret, må du betale forskjellen, og hvis det er høyere, vil vi tilbakeføre forskjellen.

Hvis beløpet på fakturaen er forskjellig fra beløpet du forhåndsbetalte, ta kontakt med FedEx kundeservice.

 

Jeg tror utskiper betalte for alle gebyr relatert til denne forsendelsen

Toll- og avgifter vurderes ikke før forsendelsen ankommer til Norge. Hvis utskiper har gitt beskjed om at de har betalt FedEx disse gebyrene, gjelder dette vanligvis for betalingen de har utført for transportavgifter, ikke for toll og avgifter.

Jeg besøker Norge midlertidig

Du må betale importgebyrene, men det kan være at du kan få refundert disse når du forlater Norge. Dette avhenger av de individuelle omstendighetene til pakken din. Kontakt kundeservice for ytterligere informasjon.  

 

Jeg kjøpte varene mine på nettet 

Det skjer ofte at prisene som annonseres på nettsteder utenfor EU ikke inkluderer norsk toll. Dette kan gjøre at produkter virker billigere når de sammenlignes med norske priser. Forbrukerrådet anbefaler at kjøpere undersøker om det tilkommer ytterligere kostnader før et eventuelt kjøp. For mer informasjon og råd, besøk toll.no/no/netthandel.

 

Forsendelsen er en gave 

Varer opp til 1000 NOK, som overholder følgende kriterier fra Tolletaten, vil ikke ilegges importgebyrer:  

  • Avsender må være en privatperson, og mottaker må ta imot leveransen på en privat adresse.
  • Gaven må sendes fraktfritt og være «en tilfeldig sending».
  • Ordet «gave» må stå på luftfraktbrevet og på handelsfakturaen.
  • Alle artikler må oppføres med full beskrivelse og verdi.

Merk at artikler som inneholder alkohol og tobakk vil være gjenstand for særavgifter. Det kan være at matvarer trenger ytterligere informasjon og bli underlagt flere kontroller, som kan føre til ekstragebyrer.

 

Forsendelsen inneholder vareprøver 

Vareprøver kan importeres til Norge uten toll og avgifter så lenge de overholder Tolletatens følgende vilkår:

  • Kan kun brukes som vareprøver.
  • Er av minimal verdi.
  • Ment for å skaffe bestillinger for den type varer som er representert.

Handelsfakturaen og andre papirer levert med forsendelsen må deklarere denne informasjonen. Dette vil gjøre det mulig for Tolletaten å gi korrekt behandling.

 

Varene mine er brukte

Tolletaten vurderer toll og avgifter uavhengig av varens alder eller tidligere eierskap. Hvis du kjøpte antikviteter eller original kunst, er det en redusert MVA-sats hvis varene oppfyller bestemte kriterier.

Hvordan avviser jeg forsendelsen? 

For å bli klassifisert som avvist import må forsendelsen din overholde Tolletatens følgende kriterier:

  • Varene er ødelagte, ble skadet før tollklarering eller samsvarer ikke med leverandørens kontraktsvilkår.
  • Alle krav må fremsettes før varene returneres eller ødelegges.
  • Alle krav må fremsettes innen 12 måneder etter at varene først kom til Tolletaten.

Du må betale eventuelle toll og avgifter til FedEx og rette et krav direkte til Tolletaten for å avvise forsendelsen.

Mer informasjon om toll og avgifter 

Kontakt Tolletaten på 22 86 03 12, eller besøk Tolletatens nettsted.

 

Råd til forbrukere om produkter solgt av selskaper utenfor Norge

Kontakt Forbrukerrådet på 22 40 05 00, eller besøk nettstedet deres.

 

Jeg har et generelt faktura- eller kontospørsmål

Klikk her for å sende informasjonen din via nettet eller kontakt kundeservice på 63 94 03 00

Hvis spørsmålet ditt er relatert til endringer i EUs mva.-regler, besøk vår dedikerte side her.

Slik betaler du


Bankens automatiske avregningssystem

BACS

Kontonavn: FedEx Corporation

Bank: Handelsbanken
IBAN-nummer: NO49 9049 10 10680
BIC-kode: HAND NO KK

VIKTIG! Inkluder fakturanummeret ditt når du utfører betalingen.

Kreditt- eller debetkort

Kreditt- eller debetkort

Bruk vår automatiserte tjeneste ved å ringe 63 94 03 00

Husk å ha fakturanummeret ditt tilgjengelig.


All informasjon er korrekt ved tidspunkt for publisering, og Federal Express Europe Inc påtar seg intet ansvar for informasjon relatert til tredjeparts kontaktdetaljer som endrer seg uten forhåndsvarsling. Tolletaten tar den endelige avgjørelsen for all import. Vilkår for Federal Express Europe Inc-fakturaen står på baksiden av fakturaen.