FedEx-fly

Sikkerhet fremfor alt under COVID-19

Sikkerhet fremfor alt under COVID-19

Vi vet at du viser oss stor tillit når vi foretar leveringer hjem til deg, til omlastingssteder eller til virksomheten din. Derfor vil vi informere om tiltakene vi utfører for å holde deg, og medarbeiderne våre, sikre under utbruddet av COVID-19.

«Sikkerhet fremfor alt». Dette er noe vi tar meget alvorlig hos FedEx. Vi lytter til anbefalinger fra ECDC (Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer) og WHO (Verdens helseorganisasjon), og gjør hva vi kan for å beskytte kundene og medarbeiderne våre.

Raj Submaranium
Raj Submaranium
raj subramaniams signature

Raj Subramaniam
Direktør og driftsleder
FedEx Corporation

Vi vet at du viser oss stor tillit når vi foretar leveringer hjem til deg, til omlastingssteder eller til virksomheten din. Derfor vil vi informere om tiltakene vi utfører for å holde deg, og medarbeiderne våre, sikre under utbruddet av COVID-19.

«Sikkerhet fremfor alt». Dette er noe vi tar meget alvorlig hos FedEx. Vi lytter til anbefalinger fra ECDC (Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer) og WHO (Verdens helseorganisasjon), og gjør hva vi kan for å beskytte kundene og medarbeiderne våre.

raj subramaniams signature

Raj Subramaniam
Direktør og driftsleder
FedEx Corporation

Raj Submaranium

Tiltak for å sikre sikkerheten

Nå som verden må tilpasse seg innvirkningen fra koronaviruset (COVID-19) følger vi først og fremst anbefalingene fra ECDC, WHO og andre ledende helseorganisasjoner. Disse anbefalingene skal tas i bruk av de mer enn 475 000 medarbeiderne verden rundt som holder nettverket vårt i gang. Derfor har vi innført en rekke tiltak, inkludert:

  • Sørge for at medarbeidere er godt informert om viruset, og dele opplysninger om hvordan arbeidsplassen skal holdes ren
  • Oppfordre medarbeidere til å benytte god hygienepraksis, inkludert hyppig håndvask
  • Fremme informasjonsformidling og hygiene med regelmessig kommunikasjon og påminnelser på arbeidsplassen
  • Utvidelse av sikkerhetsforholdsreglene våre til utleveringssted
  • Vi har midlertidig gått bort fra å kreve signaturer for de fleste leveringer i Europa, bortsett fra forsendelser der signatur fra en voksen kreves.
    • Vi desinfiserer regelmessig utstyret vi bruker til leveringer
  • Oppfordre medarbeidere til å følge nøye med på egen helse, og oppsøke legehjelp dersom de utvikler influensalignende symptomer
    • Alle medarbeidere som melder om eller viser tegn til influensalignende symptomer, blir bedt om å holde seg hjemme

 

Ett steg om gangen

Vi har erfaring med utfordrende situasjoner som krever at vi implementerer handlingsplaner som opprettholder driften og samtidig begrenser innvirkningen dette har på kundene våre. FedEx og TNT har 115 års erfaring i å proaktivt håndtere utfordringer som kan oppstå når som helst, og hvor som helst. Enten det er snakk om sosiale omveltninger eller naturkatastrofer står vi klare til å implementere beredskapsplaner på kort varsel, og nettverket vårt er fleksibelt nok til at vi raskt kan innføre de nødvendige justeringene og fortsette å levere beste mulige service.

Det er hendelsens størrelse som angir i hvilken grad vi implementerer planene våre. For COVID-19 setter vi alle kluter til. Pandemiplanen vår inkluderer planer for fortsatt drift som er utformet med tanke på å tilrettelegge for at alle driftsselskapene våre skal kunne drive vellykket virksomhet, selv under de mest utfordrende omstendigheter. Disse planene er aktivert, og vi vil iverksette gjenopprettelsestiltak når tiden er inne.

Vi leverer tjenesteoppdateringer

Vi driver virksomhet til og i påvirkede områder, i den grad lokale tilstander og begrensninger tillater det. Vi overholder alle myndighetenes regler og retningslinjer knyttet til begrensning av viruset. Disse arbeids- og reisebegrensningene kan påvirke forsendelser til og fra påvirkede områder, samt forsendelser som sendes innad i disse områdene. Vi har justert leveringsforpliktelsene for visse påvirkede områder. Vi bruker logistikknettverket vårt for å minimere tjenesteinnvirkningen, slik at vi kan fortsette betjene kundene våre på beste mulige måte. Gå til fedex.com eller tnt.com for å sjekke statusen for pakken din eller se oppdatert forsendelsesinformasjon. Hold deg informert med tjenestevarsler

Spørsmål og svar

Vi følger nøye med på retningslinjene gitt av ECDC, WHO og andre offentlige helseorganisasjoner, og vi tar de anbefalte forholdsreglene angående helse og sikkerhet for både våre ansatte og kunder.

Merk at våre ansatte ikke har lov til å signere individuelle spørreskjema angående helse eller reiser. Vi tror tiltakene vi iverksetter for å fremme god hygiene og for å oppmuntre ansatte til ikke å komme på jobb hvis de er syke, er i tråd med veiledning fra ECDC og WHO.

I tillegg har WHO erklært covid-19 som en pandemi. Spredning i lokalsamfunnet er nå en bekymring, så eventuelle reiser til bestemte steder er ikke den viktigste faktoren for potensiell eksponering. Derfor offentliggjør vi ikke våre ansattes reisehistorikk. 

Situasjonen overvåkes nøye, og vi vil gjenoppta vanlig drift så snart omstendigheten tillater det. 

Informasjon om forsendelsesstatus finner du på fedex.com eller tnt.com.

For å fremme Verdens helseorganisasjons råd om å holde fysisk avstand til hverandre og gjøre vårt for å forhindre spredning av covid-19 i lokalsamfunnene, vil vi, med øyeblikkelig virkning, la være å kreve underskrifter for de fleste forsendelsene som vanligvis er påkrevd for FedEx Express i Europa.

Vi har en lang historie med å håndtere travle tider med mye levering og hendelser som krever økt volum for våre kunder. Vennligst kontakt din salgsansvarlig så snart som mulig for å forsikre at de gradvis økende forsendelsesbehovene kommuniseres til det korrekte teamet for planlegging.

Når katastrofen rammer, mobiliserer vi hele den globale FedEx-flåten og bruker vår unike transportinfrastruktur til å forflytte nødvendig utstyr rakst og effektivt, til og fra hjelpeorganisasjoner.

Vi støtter for øyeblikket hjelpearbeid gjennom våre mangeårige samarbeid med humanitære hjelpeorganisasjoner, inkludert Direct Relief og International Medical Corps. Disse hjelpeorganisasjonene tilbyr kritisk utstyr som masker, medisinske beskyttelsesklær og hansker for engangsbruk. FedEx opprettholder regelmessig kontakt med dem og andre veldedige organisasjoner for å forsikre effektiv bruk av ressursene våre.

Siden starten av 2020 har FedEx sendt 10 humanitære hjelpeforsendelser med medisinsk utstyr til Kina gjennom samarbeid med Direct Relief.

Disse forsendelsene har inneholdt utstyr som operasjonsluer, operasjonsfrakker, kjeledresser, masker, hansker, skotrekk og ansiktsskjermer.

Annen nyttig informasjon

Du finner fakta og de nyeste opplysningene om viruset på nettstedene til ECDC og WHO.
Du kan gå til FexExs nyhetsrom for å se vår offisielle erklæring angående vår respons til COVID-19.