Priser

Last ned FedEx-priser

Last ned FedEx-priser

Publiserte priser, tjenester med merverdi og ekstragebyrer.

Last ned nå
Drawer Close Button.

Tjenester med merverdi*

Tilpass forsendelsene dine til dine behov (eller behovene til mottakerne dine) med tjenester med merverdi. Tilleggsavgifter kan påløpe. Alle gebyrer er eksklusive MVA. 

Express-tjenestene for farlig gods tillater frakt av regulerte farlige stoffer og materialer, inkludert dør-til-dør-levering og fortolling. Gjeldende gebyrer avhenger av typen farlig gods:

Tilgjengelige farlig gods (ADG): Innholdet i pakken må være tilgjengelig under transporten av sikkerhetsmessige grunner.

Pakke (IP): 545 NOK/forsendelse

Frakt (IPF): 9 NOK/kg(3)

Utilgjengelig farlig gods (IDG): Innholdet i pakken behøver ikke være tilgjengelig under transporten, og kan blandes med annet gods.

Internasjonal - Pakke (IP): 361 NOK/forsendelse

Internasjonal - Frakt (IPF): 5,35 NOK/kg(3)

Tørris (DI): Tørris er farlig gods som krever spesialhåndtering, underlagt forenklede forskrifter. Dette betyr at det kan tilbys på steder der fullt ut regulerte tjenester for Farlig gods ikke tilbys. I tilfelle en forsendelse inneholder både Tørris og Farlig gods, vil kun det respektive ekstragebyret for Farlig gods gjelde.

Pakke (IP): 57 NOK/forsendelse

Frakt (IPF): 1,50 NOK/kg(3)

Avsnitt II litiumbatterier (ELB)

Dette gjelder fire typer varer: 

  1. Litiumbatterier pakket sammen med utstyr (UN 3481 - pakkeinstruksjon 966). 
  2. Litiumbatterier i utstyr (UN 3481 - pakkeinstruksjon 967). 
  3. Litiummetall som er pakket sammen med utstyr (UN 3091 – pakkeinstruksjon 969)
  4. Litiummetall som finnes i utstyr (UN 3091 – pakkeinstruksjon 970).

Uten ekstra kostnad

I tilfelle der en forsendelse inneholder tørris eller litiumbatteri Avsnitt II med annet farlig gods, gjelder kun det respektive (tilgjengelig eller utilgjengelig) gebyret for farlig gods.

(1) Tjenestetilgjengelighet og transittider kan variere etter postnummer. Ring kundeservice for tjenestetilgjengelighet og nøyaktige transittider i området ditt.

(2) Vennligst se FedEx’ fraktvilkår og informasjonen om Farlig gods på fedex.com.

(3) Den fullstendige prisen per kilogram blir belastet for alle deler av et kilogram.

Diplomatiske forsendelser for levering mellom ambassader og konsulater i samme land/område for levering med International Priority-tjenesten. Diplomatpost får diplomatisk immunitet fra inspeksjon eller forsinkelse i henhold til Wien-konvensjonen av 1961.

Uten ekstra kostnad

(1) Tjenestetilgjengelighet og transittider kan variere etter postnummer. Ring kundeservice for tjenestetilgjengelighet og nøyaktige transittider i området ditt.

Med ETD kan du sende tolldokumentasjonen din elektronisk. Det hjelper deg å effektivisere forsendelsesprosessen og å gjøre forhåndsklarering av forsendelsene dine raskere. Bruk mindre papir og reduser risikoen for at forsendelsen din blir forsinket i tollen. ETD-funksjonen trenger å aktiveres inne i ditt automatiserte forsendelsesverktøy.

Uten ekstra kostnad

FedEx Global Returns eller FedEx Import Shipping utskriftsetikett: Opprett returetiketter eller importtransportetiketter i ditt tilkoblede eller frakoblede forsendelsessystem. Skriv deretter ganske enkelt ut etiketten og gi den til kunden din, eller send etiketten som PDF via e-post.

Uten ekstra kostnad

FedEx Global Returns eller FedEx Import Shipping e-postetikett: Opprett returetiketter eller importtransportetiketter og la kundene dine få tilgang til disse elektronisk, og rediger dem etter behov.

9,63 NOK/etikett

(1) Tjenestetilgjengelighet og transittider kan variere etter postnummer. Ring kundeservice for tjenestetilgjengelighet og nøyaktige transittider i området ditt.

En avgift på forsendelser klarert av en tollspeditør (annen enn FedEx Express, eller den som er utpekt av FedEx Express) FedEx Express henter forsendelsen fra tollspeditørens adresse og leverer den til den endelige mottakeren. Mottakerens adresse tilhører et annet klareringspunkt enn tollspeditørens.

10,40 NOK/kg(2) (minimum 73 NOK)

(1) Tjenestetilgjengelighet og transittider kan variere etter postnummer. Ring kundeservice for tjenestetilgjengelighet og nøyaktige transittider i området ditt.

(2) Den fulle prisen per kilogram blir belastet for alle deler av et kilogram.

FedEx Priority AlertTM(1) (FPA)

FedEx Priority Alert er en spesialisert, gebyrbasert og kun kontraktbasert tjeneste spesielt for forsendelser som krever en høy grad av synlighet for forsendelsen og samsvar med leveringsvilkår. Ved å kombinere spesiell boarding, forbedret sporing av forsendelsesstatus og krisesikringsprosedyrer kan FPA tilby en helt pålitelig løsning for forsendelsen din.

FedEx International Priority®: 4,15 NOK/kg(2) (minimum 103 NOK)
FedEx International Priority® Freight: 2,10 NOK/kg(2) (minimum 779 NOK)

FedEx Priority Alert PlusTM(1) (FPA+)

Tjenesten FedEx Priority Alert+ inkluderer alle funksjonene fra FPA samt proaktive muligheter for intervensjon for temperaturfølsomme forsendelser. Med FPA+ inkluderer tjenesten etterfylling av tørris, bytte av gelpakker og kald lagring.

FedEx International Priority: 5,20 NOK/kg(2) (minimum 129 NOK)
FedEx International Priority Freight: 2,10 NOK/kg(2) (minimum 1 037 NOK)

On Demand Care(1) (ODC)

On Demand Care er en gebyrbelagt tjeneste for varer som ikke er næringsmidler, som sørger for intervensjonstjenester som etterfylling av tørris og bytte/fornying av gelpakke, for å beskytte integriteten til temperaturregulerte forsendelser som forsinkes i transitt. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig alle steder. Denne tjenesten er ikke garantert og forutsetter at forsendelsen kan identifiseres, og må bestilles via kundeservice.

FedEx International Priority og FedEx International Economy®: 20,80 NOK/kg(2) (minimum 521 NOK)
FedEx International Priority Freight og FedEx International Economy® Freight: 5,20 NOK/kg(2) (minimum 2 079 NOK)

(1) Tjenestetilgjengelighet og transittider kan variere etter postnummer. Ring kundeservice  for tjenestetilgjengelighet og nøyaktige transittider i området ditt.

(2) Den fulle prisen per kilogram blir belastet for alle deler av et kilogram.

Mottakeren kan hente forsendelsen på et FedEx Express-kontor, hvis forsendelsen ikke skal leveres til mottakers adresse.

Uten ekstra kostnad

(1) Tjenestetilgjengelighet og transittider kan variere etter postnummer. Ring kundeservice for tjenestetilgjengelighet og nøyaktige transittider i området ditt.

Tredjepartsmottaker-tjenesten vår gjør det mulig å levere forsendelser til sluttmottakere uten at en handelsfaktura er vedlagt. En tjeneste for kunder som ikke ønsker å avsløre den faktiske kommersielle verdien av forsendelsen og utskiperdetaljene til mottakerne sine. FedEx TPC gjelder for FedEx International Priority og FedEx International Priority Freight-forsendelser.

99,60 NOK/forsendelse

(1) Tjenestetilgjengelighet og transittider kan variere etter postnummer. Ring kundeservice for tjenestetilgjengelighet og nøyaktige transittider i området ditt.

FedEx Express tilbyr en sømløs standard tollklareringsprosess som muliggjør levering av varene dine i tide. Vi tilbyr også et utvalg spesialiserte klareringsløsninger for innkommende varer ved betaling av en tilleggsavgift (MVA kan tilkomme etter aktuell sats).

Du finner mer informasjon på fedex.com/no/ancillaryservices

Følgende leveringsalternativer kan velges når du bestiller forsendelsen:

  • Ingen signatur kreves: FedEx vil prøve å innhente signatur fra noen på leveringsadressen. Hvis ingen er tilgjengelig for å signere, vil FedEx legge pakken på et trygt sted uten å innhente en signatur.

Uten ekstra kostnad

  • Indirekte signatur kreves: FedEx vil hente inn signatur fra noen på leveringsadressen, fra en nabo eller fra en bygningsansvarlig. Hvis ingen er tilgjengelig for å signere, vil FedEx prøve å levere pakken på nytt. 

Gratis. Forsendelser til boligadresser i USA og Canada med deklarert verdi under 500,00 USD er underlagt et ekstragebyrer på 16,00 NOK per forsendelse.

  • Direkte signatur kreves: FedEx vil innhente en signatur, men kun fra noen på leveringsadressen. Hvis ingen er tilgjengelig for å signere, vil FedEx prøve å levere pakken på nytt. 

21 NOK/forsendelse. Gratis for forsendelser til USA og Canada over 500,00 USD

  • Signatur fra en voksen påkrevd: FedEx vil, mot gyldig ID, innhente en signatur fra en myndig person på leveringsadressen. Hvis ingen som er kvalifisert for å signere er tilgjengelig, vil FedEx prøve å levere pakken på nytt. Myndighetsalderen vil variere avhengig av bestemmelsesland/-område og styres av den lokale myndighetsalderen for en voksen person, ikke av alderen som kreves for å kjøpe spesifikke produkter (f.eks. alkohol). 

26 NOK/forsendelse

(1) Ikke alle leveringsalternativer er tilgjengelige i alle opprinnelsessteder eller bestemmelsessteder. Se leveringsalternativer for detaljer.

Ekstragebyrer*

Transportkostnader kan påvirkes av andre ekstragebyrer på grunn av forsendelsens natur. Alle ekstragebyrer er eksklusive mva. 

Et ekstragebyr gjelder for enhver forsendelse med FedEx International Priority® Freight og FedEx International Economy®Freight som inneholder minst én del eller palle som ikke kan stables. Kan ikke stables betyr at en del eller palle ikke kan stables vertikalt på en trygg og sikker måte. Dette ekstragebyret gjelder én gang per forsendelse, selv om flere deler som anses som at de ikke kan stables er en del av en forsendelse.

1 353,00 NOK/forsendelse

(1) Det fakturerte tilleggsgebyret representerer ikke en tjeneste som kan bestilles, og inneholder ikke noen garanti av FedEX for at de respektive forsendelsene ikke muligens kan bli stablet i løpet av forsendelsestiden.

Hvis en mottakeradresse på et luftfraktbrev eller en fraktetikett er ufullstendig eller feil, kan det hende vi forsøker å finne riktig adresse for å fullføre leveringen, og et ekstragebyr kan tilkomme. Hvis vi ikke klarer å fullføre leveransen, er vi ikke ansvarlige for at vi ikke har oppfylt våre leveringsforpliktelser.

For FedEx International Broker Select vil ekstragebyret for adressekorreksjon gjelde dersom meglerens adresse er ufullstendig eller feil på luftfraktbrevet eller i annen fraktdokumentasjon. Hvis vi ikke kan fastslå riktig adresse eller ikke når megleren, kan vi forsøke å kontakte avsenderen for adresseavklaring eller instruksjoner om å returnere forsendelsen. Hvis vi ikke klarer å fullføre leveransen under slike forhold, er vi ikke ansvarlige for at vi ikke har oppfylt våre leveringsforpliktelser.

67,60 NOK/forsendelse

Forsendelser hentet eller levert til fjerntliggende og mindre tilgjengelige plasseringer er underlagt et ekstragebyr av typen Utenfor henteområde (OPA) eller Utenfor leveringsområde (ODA). Vennligst se listen over postnumre eller byer hvor dette ekstragebyret gjelder.

Utenfor henteområde (OPA): 3,75 NOK/kg(1) (minimum 177 NOK)

Utenfor leveringsområde (ODA): 3,75 NOK/kg(1) (minimum 177 NOK)

(2) Den fullstendige prisen per kilogram blir belastet for alle deler av et kilogram.

Internasjonal drivstoffavgift

FedEx har implementert en dynamisk drivstoffavgift som følger prisvariasjonene til kerosenbasert jetdrivstoff, og forbeholder seg retten til å kreve en slik drivstoffavgift.

Gå til fedex.com/no/fuelsurcharge for oppdateringer om drivstofftillegget.

Ekstragebyrer for tredjepartsfakturering vil gjelde forsendelser som er fakturert til en tredjepart. Ekstragebyret vil bli belastet tredjeparten som betaler (2). Ekstragebyret gjelder når utskipers kontonummer og tredjeparts faktureringskontonummer ikke er en del av det samme selskapet, som fastslått av FedEx.

2,5 % av totale forsendelseskostnader (totale forsendelseskostnader inkluderer transportavgifter, ekstragebyrerer og ytterligere gebyrer, men inkluderer ikke toll, skatter og gebyrer for tilleggsklareringstjenester).

(1) Ekstragebyr gjelder fra 22. januar 2018.

(2) Se Fraktvilkår for EMEA for definisjonen av tredjepartsforsendelse.

 

 

(*) Gebyret/gebyrene kan bli beregnet basert på dimensjonsvekt. For mer informasjon, vis til FedEx’ vilkår, avsnitt 5.3.

Tjenester med merverdi og ekstragebyr (VASS)

Last ned nå
Drawer Close Button.

Viktig merknad: Prisene gjelder i Norge fra 7. januar 2019.
Importpriser gjelder for alle kunder. Likevel kan en eksportpris basert på opprinnelseslandet/-området og konvertert til destinasjonens valuta, gjelde for noen kunder. For mer informasjon om vårt importtilbud, vennligst kontakt FedEx kundeservice