Dostawa przesyłki

Brexit: często zadawane pytania

Brexit: często zadawane pytania

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące brexitu, jego wpływu na Twoją działalność i tego, jak wspieramy naszych klientów.

Przepustowość sieci, nasze trasy i środki transportu

Nasz zespół operacyjny stale sprawdza wydajność i rozmieszczenie naszej sieci, abyśmy mogli zapewniać klientom najszybszy możliwy czas przewozu i najwyższą jakość usług. Przeanalizowaliśmy wszystkie alternatywne rozwiązania oraz trasy i tworzymy plany dotyczące brexitu tak, by zminimalizować jego potencjalny wpływ, co może obejmować wykorzystanie alternatywnych punktów wjazdu i wyjazdu.

FedEx i TNT korzystają z wielu lotnisk i portów w Wielkiej Brytanii i Europie, a po Brexicie nic w tej kwestii się nie zmieni, abyśmy nadal mogli zapewniać klientom usługi, których potrzebują. Wykorzystywane są różne lotniska i porty w zależności od dnia, rodzaju produktów i usług wybranych przez klienta, a także adresu odbioru i dostawy.

Obecnie w Wielkiej Brytanii korzystamy z następujących punktów przylotów i wylotów: Stansted, East Midlands, Birmingham, Heathrow, Newcastle, Belfast, Edynburg i Glasgow.

Nasze magazyny i huby są strategicznie rozmieszczone na terenie całej Wielkiej Brytanii, co pozwala nam dotrzymywać terminów dostaw oraz zapewniać jakość usług we wszystkich rejonach. Działamy w 54 oddziałach w Wielkiej Brytanii, a nasze huby mieszczą się w Atherstone, Kingsbury, Lount, Dartford, Preston, Stoke, Milton Keynes i Swindon. 

Nasze połączone sieci i opcje tras zapewniają dodatkowe możliwości, w tym także powietrzne, oraz elastyczną przepustowość odpowiadającą zapotrzebowaniu. Obecnie analizujemy, jak najlepiej dopasować nasze trasy do prawdopodobnych scenariuszy.

FedEx i TNT obsługują globalną sieć połączeń – 55 000 połączeń drogowych i ponad 700 lotniczych w Europie każdego tygodnia. Po brexicie będziemy kontynuować naszą działalność niezależnie od jego wyniku i zamierzamy stale analizować nasze możliwości, aby realizować transport na czas.

Na całym świecie zatrudniamy tysiące pracowników zajmujących się odprawami celnymi, którzy na co dzień organizują transport przez granice w oparciu o złożone przepisy i regulacje. Obsługujemy transport 15 milionów paczek dziennie, wykorzystujemy do tego 670 samolotów, zatrudniamy 425 000 osób i dysponujemy doskonałą wiedzą na temat aktualnej sytuacji panującej na każdym kontynencie. Posiadamy więc narzędzia i infrastrukturę, dzięki którym możemy sprostać wszystkim wymaganiom importowym i eksportowym naszych klientów, zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

FedEx i TNT już wykorzystują swoją sieć do transportu towarów niebezpiecznych zgodnie z zasadami i regulacjami przewidzianymi przez ADR i IATA. Zasady te mają zasięg międzynarodowy i nie są związane jedynie z UE, dlatego będą obowiązywać w Wielkiej Brytanii po brexicie.

Odprawa celna

Między Wielką Brytanią a Unią Europejską wciąż toczą się negocjacje na ten temat. Jeśli nie zostanie podpisany formalny traktat dotyczący wyjścia, członkostwo Wielkiej Brytanii w jednolitym rynku i unii celnej zakończy się 31 października 2019 r.* o godzinie 23.00 czasu uniwersalnego. Taki scenariusz traktowany jest jako „brak porozumienia”.

W takiej sytuacji swobodny przepływ towarów przez granicę pomiędzy Wielką Brytanią a UE zostałby zakończony. Nie miałby zastosowania proponowany okres przejściowy, trwający od marca 2019 r. do grudnia 2020 r., który zaplanowano, by dać firmom dodatkowy czas na reakcję na zmiany. Towary wymieniane pomiędzy Wielką Brytanią a UE podlegałyby tym samym regulacjom, co towary wymieniane z krajami trzecimi w oparciu o zasady Światowej Organizacji Handlu, w tym zasady dotyczące opłat celnych i podatków.

Podobnie jak inne firmy oczekujemy na podanie przez rząd Wielkiej Brytanii i władze UE dalszych aktualizacji i szczegółów. W międzyczasie, kiedy trwają negocjacje, FedEx i TNT przygotowują się na brexit. Nasza interdyscyplinarna grupa robocza ds. brexitu ocenia jego potencjalne skutki i opracowuje plany, dotyczące bezpiecznego przeprowadzenia Twojej firmy przez wszelkie możliwe zmiany związane z tym wydarzeniem.

Szczegóły dotyczące konsekwencji ewentualnego braku porozumienia można znaleźć tutaj (techniczne dokumenty rządu Wielkiej Brytanii) lub tutaj (zawiadomienie Komisji Europejskiej dotyczące stanu przygotowań).

W dużej mierze zależy to od porozumienia pomiędzy władzami Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej oraz może się różnić w zależności od efektu uzgodnień dotyczących okresu przejściowego, przyszłego porozumienia handlowego lub braku porozumienia w sprawie brexitu. Szczegóły dotyczące konsekwencji ewentualnego braku porozumienia można znaleźć tutaj (techniczne dokumenty rządu Wielkiej Brytanii) lub tutaj (zawiadomienie Komisji Europejskiej dotyczące stanu przygotowań).

O: FedEx i TNT zatrudniają na całym świecie tysiące pracowników zajmujących się odprawami celnymi, którzy na co dzień dbają o przepływ milionów towarów przez granice. Dokładamy wszelkich starań, by nasze zasoby i możliwości były gotowe na brexit. 

Numer EORI to numer we wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (Economic Operator Registration and Identification). Jest przeznaczony dla firm, które dokonują importu lub eksportu towarów do lub z UE. Firmy, które uprzednio prowadziły handel jedynie w granicach UE, będą potrzebować numeru EORI do handlu poza UE, jeśli Wielka Brytania opuści Wspólnotę bez stosownego porozumienia.

Wnioski można składać za pośrednictwem rządowej strony internetowej danego kraju. FedEx będzie potrzebować Twojego numeru EORI w Wielkiej Brytanii do dokonywania zgłoszeń celnych w Twoim imieniu.

Wiemy, że urząd HMRC rozpoczął wprowadzanie nowego systemu obsługi deklaracji celnych (CDS), który ma zastąpić obecnie istniejący system obsługi celnej przesyłek importowych i eksportowych (CHIEF). Współpracujemy z zespołem CDS jako jeden z kluczowych interesariuszy i będziemy gotowi na migrację do systemu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Będziemy informować naszych klientów o wszelkich zmianach, które mogą ich dotyczyć, a podczas okresu przejściowego nadal będziemy obsługiwać i zgłaszać deklaracje w systemie CHIEF.

FedEx i TNT posiadają obecnie wolnocłowe pomieszczenia magazynowe w wielu lokalizacjach. Na tym etapie jednak jakiekolwiek potencjalne zmiany, jakich może wymagać brexit, nie są jeszcze znane. Tymczasem kontynuujemy przygotowania.

W przypadku większości krajów istnieją obecnie ograniczenia dotyczące możliwości wwiezienia i wywiezienia poszczególnych towarów. Są one zazwyczaj publikowane na oficjalnych rządowych stronach internetowych danego kraju. Dodatkowo mogą obowiązywać pewne ograniczenia w zależności od rodzaju towarów, ilości i lokalizacji wraz z ograniczeniami dotyczącymi FedEx. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie FedEx.com.

VAT

Rząd Wielkiej Brytanii poinformował, że jeśli Wielka Brytania opuści UE bez stosownego porozumienia, wprowadzi odroczone rozliczanie podatku VAT od importu towarów wwożonych do Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że brytyjskie firmy zarejestrowane jako płatnicy VAT, importujące towary do Wielkiej Brytanii, będą mogły księgować VAT od importu na swoich deklaracjach VAT, zamiast płacić go w momencie przewiezienia towarów przez brytyjską granicę lub niedługo po tym. Dotyczy to zarówno importu z krajów UE, jak i krajów spoza UE. Szczegółowe informacje dotyczące podatku VAT dla firm w przypadku braku porozumienia w sprawie brexitu można znaleźć tutaj.

Rząd Wielkiej Brytanii poinformował, że jeśli Wielka Brytania opuści UE bez nawiązania porozumienia, brytyjskie firmy zarejestrowane jako płatnicy VAT będą wciąż mogły nadawać zerowe stawki przy sprzedaży towarów firmom z UE, ale nie będą musiały wypełniać europejskich oświadczeń podsumowujących.

Ponieważ brytyjskie firmy zarejestrowane jako płatnicy VAT nie będą zobowiązane do wypełniania oświadczeń podsumowujących, zostaną wprowadzone zmiany dotyczące sposobu rejestrowania sprzedaży. W celu uzasadnienia zerowych stawek dostaw brytyjskie firmy eksportujące towary do firm z UE będą musiały zachować dowód na to, że towary opuściły Wielką Brytanię. Większość firm już teraz gromadzi tego typu poświadczenia w ramach procedur eksportu do krajów spoza UE. O dalszych zmianach powiadomi we właściwym czasie rząd Wielkiej Brytanii.

Jeśli Wielka Brytania opuści UE bez nawiązania porozumienia, firmy brytyjskie będą nadal mogły wnioskować o zwrot podatku VAT od państw członkowskich UE, ale w przyszłości będą musiały wykorzystywać istniejące procedury dotyczące firm spoza UE.

Firmy brytyjskie nie będą już miały dostępu do europejskiego systemu zwrotów podatku VAT. Procedury wnioskowania o zwrot podatku VAT różnią się w zależności od państwa UE, zatem firmy brytyjskie będą musiały zaznajomić się z procedurami obowiązującymi w danym kraju, w którym ponoszą koszty i chcą wnioskować o zwrot.

Brak porozumienia w sprawie brexitu

Planowane opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię nastąpi o godzinie 23:00 czasu uniwersalnego 31 października 2019 roku*. Rząd Wielkiej Brytanii poinformował, że w przypadku braku porozumienia w sprawie brexitu, jeśli do tego czasu nie zostanie podpisany oficjalny traktat o wystąpieniu, zasady i przepisy Unii Europejskiej dotyczące jednolitego rynku i unii celnej przestaną obowiązywać w Wielkiej Brytanii. Szczegółowe informacje dotyczące zmian, których należy oczekiwać w razie braku porozumienia w sprawie brexitu oraz tego, jak się na nie przygotować, można znaleźć tutaj (dokumenty udostępnione przez rząd Wielkiej Brytanii) lub tutaj (zawiadomienia Komisji Europejskiej dotyczące przygotowań do nowej sytuacji).

Władze Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej w swoich ogłoszeniach dotyczących ewentualnego scenariusza braku porozumienia w sprawie brexitu powiadomiły, że w takim przypadku handel pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską będzie odbywał się w oparciu o zasady przyjęte przez Światową Organizację Handlu. Swobodny przepływ towarów pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską w takiej sytuacji zostanie zakończony, więc firmy będą musiały nakładać takie same cła i przestrzegać takich samych zasad jak w przypadku krajów spoza Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w ogłoszeniach przygotowawczych rządu Wielkiej Brytanii i UE, według których firmy będą musiały dostarczyć deklaracje importowe lub eksportowe, zaktualizować swoje Międzynarodowe Warunki Usług tak, aby odzwierciedlały, że firma jest importerem lub eksporterem, oraz przedstawić pozwolenie na import albo eksport towarów objętych kontrolą. Będą mogły być przeprowadzane kontrole celne, pojawi się obowiązek płacenia podatku VAT, cła importowego oraz innych opłat. FedEx jako przewoźnik towarów będzie musiał zgłaszać deklaracje bezpieczeństwa i ochrony, wjeżdżając do kraju i opuszczając go.

Aby zagwarantować, że po brexicie nadal będziemy świadczyć klientom najlepsze możliwe usługi, FedEx i TNT ustanowiły interdyscyplinarną grupę roboczą, której zadaniem jest śledzenie rozwoju wydarzeń, ocena porozumień i umożliwienie nam adaptacji do wszelkich zmian w odpowiednim czasie.

Chociaż nikt nie jest w stanie w stu procentach przewidzieć, co się zmieni, tworzymy plany odpowiadające wszelkim ewentualnym scenariuszom i analizujemy potencjalny wpływ brexitu na wszystkie obszary naszej działalności, aby zagwarantować naszym klientom najlepsze usługi, niezależnie od tego, skąd lub dokąd będą chcieli zrealizować transport.

Przygotowania

Planowanie związane z brexitem przysparza firmom wielu trudności, ponieważ wiele aspektów pozostaje w dalszym ciągu niejasnych. Uważamy, że współpraca z naszymi klientami i zrozumienie wpływu tego wydarzenia na ich działalność, zwłaszcza w kontekście zmian w wolumenie i przepływie dostaw, jest bardzo ważna.

Nasze zalecenia dotyczące działań, jakie mogą podjąć firmy można podzielić na 4 główne obszary:

 1. Przygotowania przed wysyłką
 2. Informacje o wymaganiach, jakie należy spełnić w momencie wysyłki i eksportu
 3. Zapewnienie sprawnego procesu importu
  • Uzgodnienie i określenie preferencji importowania i modelu działania (odprawa samodzielna lub za pośrednictwem innej firmy)
  • Udostępnienie dostawcy lokalnych instrukcji dotyczących rozliczania
  • Szczegółowe informacje zawiera strona internetowa FedEx i TNT
 4. Uwzględnienie potrzeb odbiorców
  • Zapoznaj się z następstwami, jakie niesie opłata celna wobec otrzymanych towarów.
  • Zrozumienie następstw warunków współpracy handlowej
  • Zapoznanie się z wymaganymi stawkami podatku VAT od towarów i propozycją rządu Wielkiej Brytanii dotyczącą odroczonego naliczania podatku VAT
  • Zapoznanie się z opłatami oraz mechanizmami opłacania cła i podatku VAT
  • Uzyskanie wymaganych upoważnień dotyczących handlu międzynarodowego

Nasz serwis FedEx Global Trade Manager to wszechstronne narzędzie ułatwiające transport międzynarodowy. Jest przeznaczony dla wszystkich klientów, niezależnie od rozmiaru firmy czy doświadczenia. Jako serwis internetowy jest dostępny przez 24 godziny na dobę, pomagając w wypełnianiu wymaganej międzynarodowej dokumentacji. Dzięki darmowemu narzędziu wyszukiwania dokumentów międzynarodowych można odnaleźć i wydrukować dokumentację dotyczącą importu i eksportu z ponad 220 krajów. Ułatwia ono klientom procedurę odprawy celnej.  Natomiast narzędzie do szacowania wysokości ceł i podatków pozwala na wprowadzenie szczegółowych danych dotyczących transportu i wyliczenie przybliżonej wartości ceł, podatków oraz innych opłat, które mogą być nałożone w przypadku transportu międzynarodowego.

TNT oferuje łatwe w użyciu zautomatyzowane narzędzia wysyłkowe, które pomagają zaoszczędzić czas na przygotowywaniu dokumentacji, eliminują błędy związane z wypełnianiem ręcznym i umożliwiają utrzymanie kontroli nad transportem. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć można wysyłać i śledzić przesyłki, korzystając z całkowitej widoczności.

Nasze narzędzia obejmują:

 • myTNT: Najszybsze i najłatwiejsze wysyłanie zwykłych przesyłek TNT. Dostęp do własnego bezpiecznego profilu na stronie umożliwia obsługę z jednego miejsca.
 • Express Connect: Nasze portfolio rozwiązań integracji sieci umożliwia integrację usług transportowych TNT z Twoją stroną internetową i wewnętrznymi aplikacjami dla firm.
 • Express Manager: Narzędzie przeznaczone dla dużych nadawców, które integruje się z Twoim własnym systemem. Łącz przesyłki i oszczędzaj czas.
 • Express Import: System internetowy, który umożliwia bezproblemowe planowanie importu. Pobierz rozliczenie we własnej walucie i języku.

Irlandia

Po brexicie Irlandia Północna, jako część Wielkiej Brytanii, opuści Unię Europejską. Republika Irlandii pozostanie nadal członkiem UE. Wielka Brytania i UE prowadzą wciąż rozmowy na temat przyszłych relacji handlowych pomiędzy Irlandią Północną a Republiką Irlandii, które dotyczą między innymi porozumienia w sprawie mechanizmu awaryjnego backstop. Jednak obecnie ich wynik jest nieznany. Niezależnie od tego, co zostanie ustalone, FedEx i TNT będą wciąż odpowiadać na potrzeby klientów w zakresie dostaw i logistyki w Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Republice Irlandii i poza nimi.

 * Informacja jest poprawna w chwili publikacji, ale może ulec zmianie.