Samolot FedEx

COVID-19: Bezpieczeństwo przede wszystkim

COVID-19: Bezpieczeństwo przede wszystkim

Doceniamy zaufanie, jakim nas obdarzasz, gdy dostarczamy przesyłkę do Twojego domu, firmy lub wybranego punktu odbioru. W związku z powyższym chcemy podzielić się z Tobą najnowszymi informacjami na temat podejmowanych w FedEx działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Tobie i członkom naszego zespołu w obliczu epidemii COVID-19.

“Bezpieczeństwo przede wszystkim” to inicjatywa niezwykle ważna dla FedEx Aby chronić naszych Klientów i pracowników, stosujemy się do zaleceń Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Raj Submaraniam
Raj Submaraniam
Raj Submaraniam — podpis

Raj Subramaniam
Prezes i COO
FedEx Corporation

Doceniamy zaufanie, jakim nas obdarzasz, gdy dostarczamy przesyłkę do Twojego domu, firmy lub wybranego punktu odbioru. W związku z powyższym chcemy podzielić się z Tobą najnowszymi informacjami na temat podejmowanych w FedEx działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Tobie i członkom naszego zespołu w obliczu epidemii COVID-19.

“Bezpieczeństwo przede wszystkim” to inicjatywa niezwykle ważna dla FedEx Aby chronić naszych Klientów i pracowników, stosujemy się do zaleceń Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Raj Submaraniam — podpis

Raj Subramaniam
Prezes i COO
FedEx Corporation

Raj Submaraniam

Podejmujemy kroki mające zapewnić bezpieczeństwo

Podczas gdy świat przystosowuje się do wpływu koronawirusa (COVID-19) w pierwszej kolejności stosujemy się do zaleceń ECDC, WHO i innych wiodących organizacji związanych ze zdrowiem. Zalecenia te stosujemy w przypadku ponad 475 000 członków zespołu FedEx, od których zależy funkcjonowanie naszej sieci na całym świecie. W związku z tym podjęliśmy szereg działań. Oto niektóre z nich:

  • Informujemy członków naszych zespołów na temat wirusa i udostępniamy środki myjące i dezynfekujące pomagające w utrzymaniu czystości w miejscu pracy
  • Zachęcamy pracowników do zachowania należytego poziomu higieny, w tym do częstego mycia rąk
  • Regularnie wydajemy komunikaty oraz przypominamy o stosowaniu zasad bezpieczeństwa, czystości i ostrożności w miejscu pracy
  • Stosujemy środki ostrożności również w miejscu doręczenia
  • Tymczasowo przestaliśmy wymagać podpisów przy większości doręczeń w Europie (z wyjątkiem przesyłek, w przypadku których wymagany jest podpis osoby dorosłej).
    • Regularnie dezynfekujemy sprzęt wykorzystywany do doręczania przesyłek
  • Zachęcamy członków zespołu do uważnego obserwowania swojego stanu zdrowia i przypominamy pracownikom, aby nie bagatelizowali jakichkolwiek oznak choroby i w razie potrzeby korzystali z pomocy medycznej
    • Każdego członka zespołu, który zgłosi lub wykaże objawy przypominające grypę, prosimy o pozostanie w domu

 

Myślimy o krok naprzód

Jesteśmy doświadczeni w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, wymagającymi stosowania planów mających na celu utrzymane działalności i ograniczenie negatywnych skutków dla naszych Klientów. FedEx i TNT mają łącznie 115 lat doświadczenia w proaktywnym reagowaniu na sytuacje mogące wydarzyć się w każdej chwili, w dowolnym miejscu na świecie. Bez względu na to, czy chodzi o rozruchy społeczne, czy klęski żywiołowe, jesteśmy ekspertami w natychmiastowym wdrażaniu planów awaryjnych. Elastyczność naszej sieci pozwala nam wprowadzać niezbędne zmiany w celu dalszego zapewniania jak najwyższego poziomu usług.

O skali wdrożenia naszych planów decyduje powaga danego zdarzenia. W przypadku epidemii COVID-19 nasze podejście to „wszystkie ręce na pokład”. Nasze plany na czas pandemii obejmują plany zachowania ciągłości działalności, mające na celu zapewnienie powodzenia każdej z naszych spółek nawet w najtrudniejszych warunkach. Plany te zostały już uruchomione – w odpowiednim czasie przejdziemy na planowanie powrotu do normalnego funkcjonowania.

Aktualizacje dotyczące usług

Dostarczamy przesyłki do obszarów dotkniętych epidemią oraz w ich obrębie na tyle, na ile pozwalają lokalne warunki i przepisy. Przestrzegamy wszystkich regulacji i wytycznych organów rządowych dotyczących powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa. Ograniczenia dotyczące pracy i podróży mogą wpłynąć na przesyłki wysyłane do i z obszarów dotkniętych epidemią, a także przesyłki wysyłane w obrębie tych obszarów. W przypadku niektórych obszarów dotkniętych epidemią dostosowaliśmy nasze zobowiązania do doręczenia. Wykorzystujemy naszą sieć logistyczną w celu zmniejszenia wpływu na usługi, abyśmy mogli w dalszym ciągu jak najlepiej realizować potrzeby biznesowe naszych Klientów. Aby sprawdzić status przesyłki lub zapoznać się z aktualnymi informacjami dotyczącymi doręczenia, odwiedź stronę fedex.com lub tnt.com. Bądź na bieżąco dzięki aktualizacjom dotyczącym usług

Pytania i odpowiedzi

Pilnie śledzimy zalecenia ECDC, WHO i innych organizacji zdrowia publicznego oraz stosujemy zalecane środki ostrożności, aby dbać o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów.

Informujemy, że nasi pracownicy nie mają pozwolenia na jawne wypełnianie indywidualnych kwestionariuszy dotyczących zdrowia lub podróży. Uważamy, że stosowane przez nas środki mające na celu promocję dobrej higieny i zachęcenie pracowników do rezygnacji z przyjścia do pracy w przypadku choroby są zgodne z zaleceniami ECDC i WHO.

Informujemy ponadto, że WHO określiła epidemię COVID-19 mianem pandemii. Ponieważ choroba rozprzestrzenia się lokalnie, fakt podróży do konkretnej lokalizacji nie stanowi głównego wyznacznika ryzyka kontaktu z wirusem. W związku z tym nie będziemy udostępniać historii podróży żadnego z pracowników. 

Pilnie obserwujemy rozwój wydarzeń i wznowimy normalne działanie, gdy tylko sytuacja na to pozwoli. 

Informacje dotyczące statusu przesyłek znaleźć można na stronach fedex.com i tnt.com.

W zgodzie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi zachowywania odległości między ludźmi, które mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19 w naszych społecznościach, z natychmiastowym skutkiem tymczasowo wstrzymujemy w większości przypadków zbieranie podpisów wymaganych zazwyczaj przy odbiorze przesyłek FedEx Express w Europie.

Na przestrzeni naszej historii wielokrotnie radziliśmy sobie w okresach szczytowego zapotrzebowania na usługi wysyłkowe. Prosimy o jak najwcześniejszy kontakt ze specjalistą ds. sprzedaży – pozwoli to przekazać informacje o zwiększonych potrzebach wysyłkowych odpowiedniemu zespołowi w celu sporządzenia planu.

W sytuacji klęski żywiołowej mobilizujemy globalną flotę FedEx, aby przy użyciu naszej niezrównanej infrastruktury transportowej szybko i wydajnie dostarczać niezbędne towary organizacjom niosącym pomoc oraz potrzebującym.

Aktualnie wspieramy działania organizacji humanitarnych, z którymi współpracujemy już od dawna, w tym Direct Relief i International Medical Corps. Organizacje te zajmują się dystrybucją pilnie potrzebnych towarów, takich jak maseczki, jednorazowa medyczna odzież ochronna i jednorazowe rękawice medyczne. FedEx stale komunikuje się z tymi i innymi organizacjami non-profit, aby nasze zasoby były wykorzystywane w jak najwydajniejszy sposób.

Od początku 2020 r. FedEx dostarczył do Chin w ramach pomocy humanitarnej 10 transportów wyposażenia medycznego we współpracy z Direct Relief.

Przesyłki zawierały czepki chirurgiczne, fartuchy, kombinezony, maseczki, rękawice, ochraniacze na buty oraz osłony twarzy.

Inne przydatne informacje

Informacje i najnowsze wiadomości dotyczące wirusa znaleźć można na stronach ECDC i WHO.
Zapraszamy na stronę aktualności FedEx, aby zapoznać się z naszym oficjalnym oświadczeniem dotyczącym reakcji na COVID-19. Zapraszamy na stronę aktualności FedEx, aby zapoznać się z naszym oficjalnym oświadczeniem dotyczącym reakcji na COVID-19.