mężczyzna pokazujący na monitor komputerowy i uśmiechający się do kobiety trzymającej etykietę FedEx

Jak korzystać z FedEx® Electronic Trade Documents

Jak korzystać z FedEx® Electronic Trade Documents

Dowiedz się, jak aktywować i przekazywać dokumenty celne za pomocą ETD.

FedEx Ship Manager™ na stronie fedex.com

Aktywuj ETD

Wystarczy wykonać te proste czynności:

 1. Zaloguj się na swoje konto.
 2. Kliknij Preferencje powyżej sekcji „Szczegóły dotyczące rozliczania” i pod obszarem „Kontakt z administratorem”.
 3. W sekcji „Preferencje dot. odprawy celnej” zaznacz pole Pozwól na korzystanie z Electronic Trade Documents (ETD) i zaakceptuj warunki.
 4. Załaduj papier firmowy i plik z podpisem. Przed przesłaniem dopasuj nagłówek papieru firmowego do szerokości 700 pikseli i wysokości 50 pikseli oraz dostosuj podpis w zakresie 240 pikseli szerokości i 25 pikseli wysokości — obu będziesz potrzebować w przypadku większości dokumentów celnych.
 5. Kliknij pozycję Zapisz zmiany.
Ilustracja wyboru ETD

Utwórz przesyłkę w ETD

Mężczyzna stojący przy biurku, patrzący na laptopa z otwartym pudełkiem FedEx obok

W trakcie przygotowania przesyłki

Najczęściej spotykanym sposobem przekazywania dokumentacji celnej jest utworzenie etykiety przesyłkowej w narzędziu FedEx Ship Manager na stronie fedex.com. Można skorzystać z faktury handlowej wygenerowanej przez FedEx lub przekazać własną fakturę handlową w preferowanym formacie.

Przed nadaniem

Możesz też skorzystać z Centrum Przygotowania Dokumentów Global Trade Manager, aby utworzyć swoje dokumenty celne i zapisać je do późniejszego użytku, zaznaczając opcję Przed nadaniem pod etykietą Przekaż. Kiedy przesyłka jest gotowa:

 1. Przejdź do narzędzia FedEx Ship Manager na stronie fedex.com, wprowadź informacje o przesyłce i kliknij Kontynuuj.
 2. Następnie wprowadź informacje o produktach/towarach. W obszarze Dokumentacja Celna zaznacz dokument, który chcesz przekazać (faktura handlowa, faktura pro forma, inny) i wybierz z menu rozwijanego opcję Załącz z Centrum Przygotowania Dokumentów, aby pobrać zapisane wcześniej dokumenty.

Więcej informacji na temat tworzenia przesyłki ETD w FedEx Ship Manager na stronie fedex.com znajdziesz w naszej Pomocy.


Nowa wersja FedEx Ship Manager™ na stronie fedex.com

Utwórz przesyłkę w ETD

W trakcie wysyłki

Możesz przekazać swoje dokumenty celne podczas tworzenia etykiety przesyłki. Możesz skorzystać z faktury handlowej lub pro forma wygenerowanej przez FedEx lub zdecydować się na przesłanie własnej faktury handlowej. W przypadku wybrania opcji „Chcę, aby FedEx pomógł mi w utworzeniu faktury handlowej” lub „Chcę, aby FedEx pomógł mi w utworzeniu faktury pro forma”, przekaż papier firmowy i plik z podpisem.

W przypadku używania ETD po raz pierwszy pojawi się prośba o zaakceptowanie warunków korzystania z usługi FedEx Electronic Trade Documents.

Zrzut ekranu przedstawiający dokumentację celną

Inne rozwiązania dotyczące przesyłek

Aktywuj ETD

Oprogramowanie FedEx Ship Manager®

ETD jest domyślnie aktywowane począwszy od wersji 13. W przypadku starszych wersji lub zintegrowanego oprogramowania skontaktuj się z przedstawicielem FedEx.

FedEx Web Services

Wyszukaj Electronic Trade Documents w Centrum Zasobów dla Programistów. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z przedstawicielem FedEx.

FedEx Server

Aby uzyskać więcej informacji oraz aktywować FedEx Electronic Trade Documents, skontaktuj się z opiekunem klienta FedEx.

Utwórz przesyłkę w ETD

We wszystkich powyższych narzędziach do obsługi przesyłek możesz przekazać dokumenty celne w tym samym czasie, w którym tworzysz etykietę przesyłki lub po jej utworzeniu (za pomocą funkcji Post-Shipment Document Upload). Jeśli wolisz użyć faktury handlowej wygenerowanej przez FedEx, wymagana faktura handlowa musi być przekazana w momencie tworzenia etykiety, ale dodatkowe dokumenty można przekazać w późniejszym czasie.

Kobieta z zestawem słuchawkowym patrzy w komputer

Poznaj narzędzie Post-Shipment Document Upload (PSDU)

 

 • Jest to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy tworzą własne faktury handlowe, a których dokumentacja celna jest tworzona przez strony trzecie lub oddziały zewnętrzne.
   
 • Pozwala działom ds. wysyłki skupić się na pakowaniu przesyłek i przygotowywaniu ich do odbioru.
   
 • Rozwiązanie jest dostępne po aktywacji przez nasz dział Customer Technology.

Jak przekazywać dokumenty celne za pomocą PSDU

 1. Nadawcy korzystający z FedEx Web Services i FedEx Server mogą przekazywać dokumentację celną po wydrukowaniu etykiety.
 2. W przypadku braku dostępu do urządzenia wysyłkowego nadawcy mogą przekazać dokumentację celną na stronie fedex.com za pośrednictwem Centrum Przygotowywania Dokumentacji Global Trade Manager FedEx, jeżeli posiadają numer śledzenia przesyłki z wcześniej utworzonej etykiety przesyłki oraz dane logowania powiązane z kontem FedEx. Zobacz jak.

W obu przypadkach dokumentację celną należy przekazać w tym samym dniu roboczym i w godzinach odbioru obowiązujących w siedzibie nadawcy.

PSDU nie jest obsługiwane przez FedEx Ship Manager na stronie fedex.com.