fedex kuriér tlačí balíky na zasneženom chodníku

Tipy na sviatočné doručovanie do USA

Tipy na sviatočné doručovanie do USA

Posielate darčeky do USA?

Pozrite si naše tipy

Import potravín do USA
Potravinové zásielky musia byť správne označené, aby bolo možné určiť:

 • či sú na osobné použitie alebo spotrebu a nie na predaj,
 • či ide o dar.

Úrad pre kontrolu potravín a liečiv USA (FDA) definuje potravinové zásielky ako zásielky, ktoré obsahujú potraviny, nápoje, vitamíny, výživové doplnky, žuvačky na ľudskú alebo zvieraciu spotrebu. Zásielka s viacerými nepotravinovými položkami a čo i len jednou potravinovou položkou je zásielka, ktorá musí spĺňať požiadavky na dovoz potravinových zásielok.

Všeobecne zakázané

 • Rýchlo sa kaziaci potravinový tovar.
 • Osobné zásielky s alkoholickými nápojmi.


Požiadavky pre DOMA VYROBENÉ položky:

 • Prepravný list a komerčná faktúra musia v poliach odosielateľa a príjemcu obsahovať meno kontaktnej osoby.
 • Prepravný list a komerčná faktúra musia uvádzať označenie „Doma vyrobené – na osobné použitie“/ „Homemade – For personal use“a popis výrobku.
 • Príklad správneho popisu: Domáce čokoládové sušienky, na osobné použitie.
 • V prípade hodnoty prevyšujúcej 200 USD sa vyžaduje predchádzajúce oznámenie úradu FDA (Úrad pre kontrolu potravín a liečiv).
 • V prípade hodnoty zásielky prevyšujúcej 200 USD sa vyžaduje deklarácia FDA.


Požiadavky na zásielky od súkromnej osoby súkromnej osobe:

 • Prepravný list a komerčná faktúra musia v poliach odosielateľa a príjemcu obsahovať meno kontaktnej osoby.
 • Ak je kdekoľvek v prepravnom liste a na komerčnej faktúre uvedený názov spoločnosti, predchádzajúce oznámenie je potrebné pri akejkoľvek hodnote.
 • Prepravný list a komerčná faktúra musia uvádzať označenie „Na osobné použitie“/„Personal use" a popis výrobku.
 • Príklad dobrého popisu: Na osobné použitie – nie je určené na opätovný predaj – maslové sušienky.
 • V prípade deklarovanej hodnoty prevyšujúcej 200 USD sa vyžaduje predchádzajúce oznámenie úradu FDA (Úrad pre kontrolu potravín a liečiv).


Potraviny zakúpené v obchodoch alebo online v inej krajine/teritóriu:

 • Špeciálne košíky a predmety objednané cez online komerčné platformy a poslané súkromnej osobe potrebujú predchádzajúce oznámenie pre FDA, ak sa kdekoľvek na prepravnom liste uvádza názov spoločnosti.
 • V prípade posielania od súkromnej osoby inej súkromnej osobe musí prepravný list aj komerčná faktúra v poliach odosielateľa a príjemcu obsahovať meno kontaktnej osoby.
 • Ak je na prepravnom liste alebo na komerčnej faktúre v poliach odosielateľa alebo príjemcu uvedený názov spoločnosti, predchádzajúce oznámenie je potrebné pri akejkoľvek hodnote.
 • Správny popis by mal obsahovať: o čo ide, ako je to zabalené (vnútorné balenie, napr. sklenená fľaša, plastové balenie atď.), mernú jednotku (kg, g, uncy atď.), množstvo a spôsob/miesto použitia (napr. vhodné/nevhodné pre ľudskú spotrebu, laboratórne testovanie atď.).


Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke FDA: www.fda.gov


Zásielky darov do USA (OKREM potravinových položiek alebo položiek, na ktoré sa vzťahuje FDA)

 • Colné oddelenie v USA povoľuje dovoz bez daní/cla na položky s hodnotou do 100 USD na osobu.
 • Deklarácia daru: Všetky dary musia byť zabalené samostatne a zvonku označené ako dar.
 • Konsolidované zásielky: Dary určené pre viac ako jednu osobu môžu byť konsolidované v rovnakom balíku, ak sú identifikovateľné podľa mena príjemcu a skutočnej hodnoty pre každého príjemcu (napr. John, June a Julie Stone).
 • Prepravný list alebo faktúra musia uvádzať, že ide o nevyžiadaný dar, meno každej osoby, ktorá dar prijíma a rozpis hodnôt nesmie prekračovať hodnotu 100 USD na osobu.
 • Zásielky darov určených pre osobu v zahraničnej spoločnosti by zvyčajne neboli pre takýto postup vhodné. Môžu však byť povolené, ak je splnená požiadavka hodnoty a balík a prepravný list alebo faktúra ich označujú ako dar (okrem potravín).
 • Faktúra a prepravný list môžu tiež uvádzať meno osoby a názov spoločnosti (napr. Cindy Jones, spoločnosť ABC), ak označuje dokumentácia zásielku ako dar.
 • Výnimky: alkoholické nápoje, parfumy s obsahom alkoholu, cigary alebo cigarety nie sú prijímané na dovoz bez daní/cla. Cigary kubánskeho pôvodu sa nesmú do USA dovážať.
 • V prípade položiek vyrobených z divej zveri alebo s obsahom častí divej zveri ich môže byť nevyhnutné precliť ako ryby a divú zver.

Na dovoz darov sa nevzťahujú kvóty obmedzení na textil. Na tovar sa nebudú vzťahovať kvóty obmedzení, ak je dovážaný ako dar.


Dovoz Na osobné použitie
Definícia osobného použitia: Zásielka, ktorú tvoria položky určené výlučne na osobné použitie a nie na komerčné použitie ani ďalší predaj. Poznámka: Posielanie vlastného majetku bez doprovodu nepredstavuje dovoz Na osobné použitie, no ide o osobné a domáce potreby.

 • Zásielky Na osobné použitie s deklarovanou hodnotou do 200 USD môžu byť preclené bez vyčíslenia daní a ciel (okrem oblekov na mieru z Hongkongu (OAO), Čína).

Potrebné dokumenty: prepravný list FedEx, komerčná faktúra, špecifické informácie týkajúce sa regulačných deklarácií, napr. FCC, FDA.


Špeciálne požiadavky:

 • Prepravný list musí obsahovať skutočný popis obsahu, ako aj vyhlásenie o osobnom použití, napríklad „na osobné použitie, nie na ďalší predaj, dámske bavlnené tričká“.
 • Vyhlásenie o osobnom použití musí byť uvedené aj na komerčnej faktúre, ktorú pripravuje prepravca.
 • Na zásielky Na osobné použitie sa nevzťahuje kvóta ani vízové požiadavky.
 • Textilné položky nevyžadujú pri neformálnom vstupe informácie o výrobcovi.
 • Položky Na osobné použitie stále podliehajú požiadavkám na deklarovanie ostatných agentúr, napríklad FDA.
 • Na regulačné deklarácie pre agentúry sa môžu uplatňovať dodatočné poplatky.


Informácie o vstupe:

 • Zásielky Na osobné použitie v hodnote do 200 USD môžu byť preclené bez vyčíslenia daní a ciel.
 • Pre zásielky s hodnotou nad 200 USD budú vyčíslené dane a clá v súlade s tarifnou klasifikáciou.
 • Na neformálny vstup nie je potrebné číslo dovozcu.
 • V prípade neformálneho vstupu podaného expresnými prepravcami sa nevyčísľuje poplatok za spracovanie tovaru (MPF).


Profil zákazníka:
Zákazníci FedEx, ktorí predávajú tovar americkým kupujúcim cez internet, by si mali vo FedEx vytvoriť profil zákazníka a poskytnúť potrebné informácie o zázemí, aby pomohli s riešením regulačných problémov. Ďalšie informácie Vám poskytne oddelenie služieb zákazníkom FedEx alebo centrum profilu zákazníka na čísle 001- 888-251-9637.

alt
alt