Ceny

Sezónny príplatok

Sezónny príplatok

Zaviedli sme dočasný príplatok, ktorý sa od  20. apríla 2020 až do odvolania aplikuje na všetky medzinárodné balíky a nákladné zásielky FedEx Express a TNT. Príplatok sa nevzťahuje na vnútroštátne zásielky.

Nižšie uvedené príplatky sa budú uplatňovať na importné aj exportné zásielky medzi týmito krajinami odoslania a miestami doručenia. Upozorňujeme, že na platcov so sídlom v Európe, ktorí posielajú zásielky tretích strán z krajín APAC do Ameriky, sa môžu vzťahovať iné príplatky.

Príplatok sme zaviedli z dôvodu obmedzení vydávaných krajinami po celom svete v súvislosti so šírením COVID-19. Tieto obmedzenia narúšajú globálny dodávateľský reťazec. Preto je nákladná kapacita limitovaná a nám vznikajú dodatočné náklady pri prispôsobovaní našich medzinárodných sietí tak, aby sme dokázali čo najlepšie doručovať potrebný tovar a služby v tomto obmedzenom prostredí.

Tento príplatok bude platiť až do odvolania. Ak máte otázky týkajúce sa príplatkov, naši obchodní reprezentanti a tím Oddelenia služieb zákazníkom vám radi pomôžu. 

Od 2. novembra 2020 sa tento dočasný príplatok bude na vašej faktúre zobrazovať ako Sezónny príplatok (Peak Surcharge).

Aktualizované 14. mája 2021

Pre väčšinu zásielok smerujúcich z Číny začína platiť od 13. mája 2020 zvýšený príplatok z 0,90 na 1,80 EUR za kilogram.

Pre väčšinu zásielok smerujúcich z Číny začína platiť od 22. júna 2020 príplatok znížený z 1,80 na 0,90 EUR za kilogram.

Na všetky zásielky z Európy a MEISA do USA a Kanady sa od 2. novembra aplikuje zvýšený príplatok vo výške od 0,20 EUR do 0,50 EUR na kilogram.

Na všetky zásielky smerujúce z Európy a MEISA do USA a Kanady sa od 28. decembra 2020 aplikuje príplatok znížený z pôvodných 0,50 EUR na súčasných 0,20 EUR na kilogram.

Pre nákladné (Freight) zásielky medzi Európou a USA/Kanadou začína od 17. mája 2021 platiť príplatok zvýšený z 0,20 na 0,70 EUR za kilogram.

Výška príplatku (EUR za kilogram)

Nižšie uvedené hodnoty príplatkov sa týkajú platcov v Európe. V prípade prichádzajúcich zásielok alebo zásielok tretích strán sa sezónny príplatok za export alebo import aplikuje na základe krajiny alebo oblasti odoslania.

Export Miesto doručenia
Miesto odoslania Európa USA/Kanada Čína Zvyšok sveta
Európa – balík 0,20 0,20 0,20 0,20
Európa – nákladná zásielka (Freight) 0,20 0,70 0,20 0,20

Min. príplatok za balík: 0,9 EUR/zásielka

Min. príplatok za nákladnú zásielku (Freight): 44,85 EUR/zásielka

Dovoz Miesto odoslania
Miesto doručenia Európa USA/Kanada Čína Zvyšok sveta
Európa – balík 0,20 0,20 0,90 0,20
Európa – nákladná zásielka (Freight) 0,20 0,70 0,90 0,20

Min. príplatok za balík: 0,9 EUR/zásielka

Min. príplatok za nákladnú zásielku (Freight): 44,85 EUR/zásielka

Dátum účinnosti: 17. máj 2021


Prečo zavádza FedEx príplatok počas svetovej zdravotnej krízy?

Narušenie a neistota v oblasti svetovej nákladnej prepravy spôsobili zvýšenie našich nákladov na poskytovanie služieb. Tento dočasný príplatok nám umožní pokračovať v poskytovaní našich služieb tým najefektívnejším možným spôsobom, až kým sa svetové trhové podmienky nevrátia do normálneho stavu.

Ako dlho bude tento príplatok platný?

Až do odvolania. Tento príplatok budeme pravidelne vyhodnocovať. Trhové podmienky sa v dôsledku šírenia koronavírusu rýchlo menia. Aj v tomto období neistoty a zvyšujúcich sa prevádzkových nákladov je našou prioritou pokračovať v poskytovaní tých najlepších možných služieb pre našich zákazníkov, a to nám práve tento príplatok umožňuje.