Ceny

Dočasný príplatok

Dočasný príplatok

Nedávno sme oznámili dočasný príplatok, ktorý sa od 20. apríla až do odvolania aplikuje na všetky medzinárodné balíkové a nákladné zásielky FedEx Express a TNT.a nevzťahuje sa na vnútroštátne zásielky.

Nižšie uvedené príplatky platia pre zásielky s príslušným miestom odoslania a doručenia bez ohľadu na miesto fakturácie, t. j. príplatky budú aplikované tak na export, ako aj import.

Príplatok sme zaviedli z dôvodu obmedzení vydávaných krajinami po celom svete v súvislosti so šírením COVID-19. Tieto obmedzenia narúšajú globálny dodávateľský reťazec. Preto je nákladná kapacita limitovaná a nám vznikajú dodatočné náklady pri prispôsobovaní našich medzinárodných sietí tak, aby sme dokázali čo najlepšie doručovať potrebný tovar a služby v tomto obmedzenom prostredí.

S účinnosťou od 13. mája sa preto hodnota príplatku na väčšinu medzinárodných balíkových a nákladných zásielok FedEx Express a TNT smerujúcich z Číny zvýši z 0,9 EUR za kilogram na 1,8 EUR za kilogram. Obowiązują przeliczniki w lokalnej walucie, wyszczególnione w poniższej tabeli. Toto zvýšenie nám umožní pokračovať v poskytovaní najlepších možných služieb našim zákazníkom počas tohto obdobia.

Tento príplatok bude platiť až do odvolania. Ak máte otázky týkajúce sa príplatkov, kontaktujte nášho obchodného reprezentanta alebo oddelenie služieb zákazníkom. Radi vám pomôžeme. 

Výška príplatku (EUR za kilogram)

Krajina odoslania Krajina doručenia
  Čína Zvyšný región APAC Zvyšok sveta
Čína - 0,90 1,80
Zvyšný región APAC 0,90 0,90 0,20
Zvyšok sveta 0,20 0,20 0,20
Dátum platnosti od: 13. mája 2020

Min. príplatok za balík: 0,9 EUR/zásielka

Min. príplatok za nákladnú zásielku (Freight): 44,85 EUR/zásielka


Prečo zavádza FedEx príplatok počas svetovej zdravotnej krízy?

Narušenie a neistota v oblasti svetovej nákladnej prepravy spôsobili zvýšenie našich nákladov na poskytovanie služieb. Tento dočasný príplatok nám umožní pokračovať v poskytovaní našich služieb tým najefektívnejším možným spôsobom, až kým sa svetové trhové podmienky nevrátia do normálneho stavu.

Ako dlho bude tento príplatok platný?

Až do odvolania. Tento príplatok budeme pravidelne vyhodnocovať. Trhové podmienky sa v dôsledku šírenia koronavírusu rýchlo menia. Aj v tomto období neistoty a zvyšujúcich sa prevádzkových nákladov je našou prioritou pokračovať v poskytovaní tých najlepších možných služieb pre našich zákazníkov, a to nám práve tento príplatok umožňuje.