Lär känna Roxo™, FedEx-boten för leverans samma dag

FedEx-leveransboten Roxo

Framtiden knackar på

Roxo arbetar på trottoarer, cykelfält och vägar och är utformad att användas inom en radie på fem till åtta km från återförsäljaren. Vi designade specifikt Roxo för tillförlitlig, autonom frakt under den sista leveranssträckan för leverans till kundens dörr. Roxo kan dessutom klättra upp för trottoarkanten, färdas uppför trottoaren och ta sig över djupa terrasstrappsteg. 

Vidare tester planeras med inriktning på kundleveransanvändningar så som leverans av bilreservdelar, hämtmat, hemförbättringsprodukter, vardagsartiklar och livsmedel.

Säkerhet och specifikationer

Roxo levererar i staden
Roxo på gatan

Roxos bakgrund

Hur stora intäkter förväntar ni er att Roxo genererar?

Vi tror på denna självkörande frakttjänst för den sista leveranssträckan som en ny marknad för FedEx och ser en enorm tillväxtpotential där.

Hur betalar kunden för en Roxo-leverans?

Servicefunktionerna utvecklas fortfarande i nuläget, men eftersom självkörande frakt för den sista leveranssträckan är en av de dyraste och mest komplexa delarna av leveransprocessen, strävar vi efter att göra detta till en kostnadseffektiv lösning.

Var kan Roxo verka?

Lagstiftning som möjliggör drift av direktleveransenheter har antagits i Arizona, Indiana, Iowa, Maryland, North Carolina, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utah och Virginia. Dessutom fortsätter vi att arbeta med statliga och lokala tjänstemän inom testnings- och driftområdena för nya direktleveransenheter och därmed relaterad teknik.

När kommer Roxo att fullt ut vara ett alternativ för kunderna?

Roxo fortsätter att testas, utvecklas och utvärderas. Vi ser fram emot vår mest avancerade testperiod hittills under 2021.

Hur många botar har ni idag? Vad har ni för planer för antalet botar? Hur många och när?

Boten är fortfarande en prototyp, men den version som testas för närvarande är den tredje generationen. När testningen är klar hoppas vi kunna producera dessa för att tillgodose lokala behov för leverans samma dag.

Hur gynnar användningen av Roxo de samhällen där de är verksamma?

Roxo kommer att lösa behovet av kostnadseffektiva och hållbara fraktmetoder för den sista leveranssträckan, men boten spelar även andra viktiga roller i dessa samhällen.

Eftersom Roxo kan gå de sista 15 meterna av en leveransrutt kan leveranserna att vara kontaktfria och kunder med begränsad rörlighet kan få sina leveranser till dörren på ett säkert sätt.