Niezgodne z prawem wykorzystanie nazwy FedEx


Niezgodne z prawem wykorzystanie nazw FedEx®, oznaczeń usług oraz logotypów
Firma FedEx została poinformowana o nieautoryzowanym wykorzystaniu nazw firmowych, oznaczeń usług oraz logotypów przez osoby, które bezprawnie przedstawiają się jako pracownicy lub przedstawiciele FedEx.

Codziennie wysyłane są miliony fałszywych wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych "sms". Mają one pochodzić z wielu różnych źródeł, a niektóre z nich udają wiadomości od firmy FedEx lub jej przedstawicieli. Fałszywe wiadomości lub sms-y, określane często jako „phishing” lub „spoofing” wysyłane są coraz częściej. Zawierają one logotypy, schematy kolorystyczne i oświadczenia prawne firm w celu jak najlepszego upodobnienia się do prawdziwej wiadomości. Są wysyłane w celu oszukania użytkowników i zachęcenia ich do wysyłania pieniędzy i danych osobistych, np. nazw użytkownika, haseł czy danych kart kredytowych, z myślą o dokonaniu kradzieży, kradzieży tożsamości i/lub innych przestępstw.

Rozpoznawanie fałszywych wiadomości i sms-ów phishingowych
Umiejętność rozpoznawania fałszywych wiadomości e-mail lub sms jest podstawą zabezpieczania się przed kradzieżą i innymi przestępstwami. Do wskazówek pozwalających zidentyfikować fałszywą wiadomość e-mail bądź sms zaliczają się:

  • Niespodziewane prośby o dokonanie wpłat w zamian za dostarczenie paczki lub innego przedmiotu oraz prośby o podanie informacji osobistych/finansowych, np. numeru ubezpieczenia, konta bankowego itp.
  • Odnośniki do stron z błędami w nazwie lub nieco zmienione adresy stron internetowych. Np. fałszywymi wersjami adresu strony fedex.com mogą być adresy fedx.com lub fed-ex.com.
  • Wiadomości ostrzegawcze lub żądania podjęcia natychmiastowych działań, np. „Twoje konto zostanie zablokowane w ciągu 24 godzin, jeśli nie odpowiesz na tę wiadomość” lub informacje o wygraniu nagrody lub loterii.
  • Błędy ortograficzne i gramatyczne oraz nadmierne wykorzystywanie wykrzykników (!).

Firma FedEx nigdy nie prosi za pośrednictwem niezamawianej poczty, wiadomości e-mail lub sms o opłaty lub dane osobiste w zamian za przewożone lub przechowywane towary. W przypadku otrzymania wiadomości podszywającej się pod firmę FedEx prosimy o przesłanie jej na adres abuse@fedex.com.

W przypadku jakichkolwiek pytań i problemów związanych z usługami świadczonymi przez FedEx prosimy o zapoznanie się z naszymi usługami na stronie Usługi FedEx lub o skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta.

Internet jest istotnym kanałem komunikacyjnym pomiędzy firmą FedEx i jej klientami. Nie istnieje wprawdzie niezawodny sposób na zabezpieczenie nazwy FedEx przed nieautoryzowanym jej wykorzystaniem, ale bezustannie monitorujemy aktywności tego typu, aby jak najlepiej zabezpieczać dobra naszych klientów.

Dziękujemy za pomoc w identyfikowaniu i zwalczaniu oszustw e-mailowych i sms-owych.

 UWAGA: Firma FedEx nie odpowiada za jakiekolwiek koszty spowodowane oszustwami, które wykorzystują nazwę FedEx, oznaczenia usług lub logotypy.

Korzystanie z usług FedEx nie wymaga przelewu środków za pośrednictwem transakcji escrow lub jakichkolwiek platform płatności online przed dostarczeniem przesyłki.

Wykorzystanie logo i nazwy firmy FedEx na tego typu stronach jest nieautoryzowane, a nasz dział prawny zgłosi tę sprawę odpowiednim władzom.