• Lithium Batteries

Przeczytaj, jak bezpiecznie wysyłać baterie litowe

FedEx bardzo poważnie traktuje transport Twoich przesyłek zawierających baterie litowe. Nasza firma jako przewoźnik spełnia przepisy Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) i Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w zakresie przewozu takich przedmiotów. Pragniemy się upewnić, że Ty, jako wysyłający, jesteś świadomy wymogów związanych z wysyłką takich produktów, a także pomóc Ci przezwyciężyć wszelkie ewentualne trudności czy przeszkody.

Baterie litowe, które są najczęściej stosowane w takich urządzeniach, jak telefony komórkowe, laptopy, palmtopy, zegarki, aparaty fotograficzne i zabawki dziecięce, zgodnie z przepisami IATA DG zaliczane są do „towarów niebezpiecznych” (DG), ponieważ naładowane baterie w transporcie mogą ulec przegrzaniu i w pewnych okolicznościach może nastąpić ich zapłon. Dlatego FedEx wprowadził procedury prawidłowego postępowania z przesyłkami zawierającymi baterie litowe od momentu przekazania ich do FedEx do momentu dostarczenia do ostatecznego miejsca przeznaczenia. Ponieważ zalicza się je do towarów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami IATA DG baterie litowe w momencie wysyłki muszą być prawidłowo zidentyfikowane i sklasyfikowane, a w niektórych przypadkach zapakowane, oznakowane, zaopatrzone w etykietę i „Deklarację wysyłającego dotyczącą towarów niebezpiecznych”. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej i/lub skontaktuj się z lokalnym Biurem Obsługi Klienta FedEx.

Ważna uwaga: Od 1 stycznia 2017 r. FedEx nie przyjmuje baterii litowych UN 3090 i UN 3480 nadawanych na podstawie Sekcji II IATA. Tego rodzaju przesyłki muszą być nadawane jako w pełni regulowane na podstawie Sekcji IA lub Sekcji IB. Wysyłający, którzy są na wstępnie zatwierdzonej liście UN 3090 i UN 3480 zgodnie z Sekcją II, zostaną automatycznie umieszczeni na liście UN 3090 i UN 3480 zgodnie z Sekcją I. Klienci nie muszą ponownie ubiegać się o wstępne zatwierdzenie. Aby uzyskać więcej informacji o tej zmianie polityki, kliknij tutaj.

Jak pakować i wysyłać baterie litowe

Przeznaczona do wysyłki paczka zawierająca baterie litowe musi być zapakowana w mocne, sztywne opakowanie zewnętrzne oraz (w zależności od rodzaju baterii litowych) mogą być wymagane dodatkowe oznakowania lub etykiety. Opakowania FedEx Paks nie mogą być stosowane jako opakowanie zewnętrzne baterii litowych, natomiast pudełka lub tuby oznaczone marką FedEx mogą być stosowane jako opakowanie zewnętrzne baterii litowych, jeśli są przygotowane zgodnie z Sekcją II odpowiedniej instrukcji pakowania według przepisów IATA DG.

Dalsze szczegóły i wytyczne dotyczące przygotowania i pakowania przesyłek zawierających baterie litowe przedstawiamy poniżej.

Sekcja II Wytycznych IATA w zakresie wysyłania i pakowania baterii litowych

Wszystkie paczki zawierające baterie litowe klasyfikowane są jako Klasa 9 - Różne materiały i przedmioty niebezpieczne. Paczki zawierające małe baterie litowe mogą jednak być wyłączone z większości wymogów IATA i ICAO, o ile spełniają wymagania zawarte w Sekcji II Instrukcji Pakowania IATA (PI) 966 i 967 dla baterii litowo-jonowych lub, odpowiednio, 969 i 970 dla baterii litowo-metalowych.

Przesyłki baterii litowo-metalowych zapakowanych razem z urządzeniami oraz baterii litowo-metalowych znajdujących się w urządzeniach mogą być pakowane zgodnie z wymogami Sekcji II IATA dotyczącymi opakowania, o ile zawartość metalu lub stopu w ogniwie nie przekracza 1 grama, a łączna zawartość litu nie przekracza 2 gramów na jedno ogniwo.

Ogniwa i baterie litowo-jonowe spełniające wymogi Sekcji II muszą spełniać ogólne wymogi instrukcji pakowania. W przypadku ogniw litowo-jonowych lub polimerowych, liczba watogodzin wynosi nie więcej niż 20Wh i 100wh na baterię.

Każda właściwa nazwa przewozowa zdefiniowana w Sekcji II IATA może przewidywać dodatkowe wymogi związane z rodzajami dopuszczalnych opakowań zewnętrznych, limitami wagowymi i próbami zrzutu paczki z wysokości 1,2 metra.

Aby spełnić wymogi dotyczące wysyłki wynikające z Sekcji II IATA, przesyłki zawierające baterie i ogniwa litowe muszą spełniać określone wytyczne w zakresie opakowania.

  • Należy się upewnić, że baterie litowe są zapakowane indywidualnie w całkowicie zamknięte opakowanie wewnętrzne, np. plastikowe opakowanie typu blister lub opakowanie tekturowe zabezpieczające każdą baterię.
  • Baterie litowe muszą być zabezpieczone i chronione przed zwarciem i kontaktem z materiałami przewodzącymi znajdującymi się w opakowaniu, który może powodować zwarcie.
  • Należy się upewnić, że opakowanie jest sprawdzone (tj. przetestowane) i spełnia kryteria każdego z testów, o których mowa w instrukcji UN Manual of Tests and Criteria, część III, punkt 38.3.
  • Należy się upewnić, że baterie litowe są całkowicie zamknięte w opakowaniu (tj. znajdują się w urządzeniu lub są otoczone plastikiem z pustą przestrzenią wypełnioną w celu uniemożliwienia przesuwania), chyba że właściwa nazwa przewozowa kończy się słowami „zamontowana w urządzeniu”.
  • Zawartość należy umieścić w wytrzymałym pojemniku zewnętrznym.
  • Należy dołączyć prawidłowe etykiety i dokumentację.

Oznaczenie Baterii Litowej (Lithium Battery Mark), które może być stosowane od 1 stycznia 2017 r. (IATA rys. 7.1.C), powinno zawierać numer UN (ONZ). Jeśli jednak chcesz wykorzystać opakowania lub etykiety z Etykietą Baterii Litowych (Lithium Battery Label) (IATA rys. 7.4.H), które znajdują się w Twoich zasobach, to możesz ich używać do 31 grudnia 2018 r. Po tej dacie obowiązuje Oznaczenie Baterii Litowych (Lithium Battery Mark). Uwaga: Jeśli używasz Etykiety Baterii Litowych (Lithium Battery Label), prosimy obok tej etykiety na opakowaniu podać numer UN [FX-05]. FedEx będzie tego bezwzględnie wymagać od 1 lipca 2017 r.

Oznaczenie Baterii Litowych
(Lithium Battery Mark)
(ważne od 1 stycznia 2017 r.)

Lithium Battery Mark

* Miejsce na numer(y) UN
** Miejsce na numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje

Etykieta Baterii Litowych
(Lithium Battery Label)
(ważna do 31 grudnia 2018 r.)

Lithium Battery Label

Sekcja I Wytycznych IATA w sprawie wysyłki i opakowania baterii litowych (IATA Lithium Battery Shipping and Packaging Guidelines)

Baterie litowe (zarówno litowo-jonowe, jak i litowo-metalowe) są w pełni regulowanymi towarami niebezpiecznymi w rozumieniu Sekcji IA przepisów IATA. Towary te muszą być prawidłowo zidentyfikowane, sklasyfikowane, opakowane, oznaczone i opatrzone etykietą. Ponadto do paczki należy dołączyć Deklarację wysyłającego dotyczącą towarów niebezpiecznych, wypełnioną i podpisaną przez przeszkoloną osobę po stronie wysyłającego.

Wymogi Sekcji IB dotyczą ogniw litowo-metalowych, w których zawartość metalicznego litu nie przekracza 1 grama, oraz baterii litowo-metalowych, w których zawartość metalicznego litu nie przekracza 2 gramów, pakowanych w ilościach przekraczających limity dozwolone w Sekcji II, tabeli 968-II. Do każdej wysyłki zgodnej z wymogami Sekcji IB należy dołączyć Deklarację wysyłającego dotyczącą towarów niebezpiecznych, a w Instrukcji pakowania lub Upoważnieniu należy umieścić symbol „IB”.

Baterie litowo-jonowe UN 3480 spełniające kryteria Sekcji IA i IB mogą być wysyłane w stanie naładowania (SoC) do 30% bez zgody właściwych organów zarówno ze stanu (prowincji) pochodzenia, jak i stanu (prowincji) operatora. Baterie litowo-jonowe UN 3480 i baterie litowo-metalowe UN 3090 należy wysyłać wyłącznie jako przesyłki lotnicze w paczkach opatrzonych etykietą IATA „Cargo Aircraft Only” („wyłącznie przesyłka lotnicza”).

Oznaczenie Baterii Litowej (Lithium Battery Mark), które może być stosowane od 1 stycznia 2017 r. (IATA rys. 7.1.C), powinno zawierać numer UN (ONZ). Jeśli jednak chcesz wykorzystać opakowania lub etykiety z Etykietą Baterii Litowych (Lithium Battery Label) (IATA rys. 7.4.H), które znajdują się w Twoich zasobach, to możesz ich używać do 31 grudnia 2018 r. Po tej dacie obowiązkowe jest Oznaczenie Baterii Litowych (Lithium Battery Mark). Uwaga: Jeśli używasz Etykiety Baterii Litowych, prosimy obok tej etykiety na opakowaniu podać numer UN [FX-05]. FedEx będzie tego bezwzględnie wymagać od 1 lipca 2017 r.

Oznaczenie Baterii Litowych
(Lithium Battery Mark)
(ważne od 1 stycznia 2017 r.)

Lithium Battery Mark

* Miejsce na numer(y) UN
** Miejsce na numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje

Etykieta Baterii Litowych
(Lithium Battery Label)
(ważna do 31 grudnia 2018 r.)

Lithium Battery Label

FedEx dokłada starań, aby pomyślnie dostarczyć Twoje przesyłki zawierające baterie litowe do ich miejsca przeznaczenia. Abyśmy mogli to osiągnąć, podczas przygotowywania przesyłki zawierającej baterie litowe należy się upewnić, że baterie nie są wadliwe ani uszkodzone i nie grożą przegrzaniem, pożarem ani zwarciem.

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, prosimy o kontakt ze Twoim przedstawicielem handlowym lub Biurem Obsługi Klienta.