Kurier FedEx idący korytarzem w szpitalu

Jak wysyłać towary niebezpieczne

Jak wysyłać towary niebezpieczne

Rodzaje towarów niebezpiecznych mogą różnić się sposobem pakowania i przygotowania do wysyłki. Postępowanie zgodne z odpowiednimi procedurami jest warunkiem skutecznego doręczenia.

 

 

 

Rodzaje towarów niebezpiecznych mogą różnić się sposobem pakowania i przygotowania do wysyłki. Postępowanie zgodne z odpowiednimi procedurami jest warunkiem skutecznego doręczenia.

 

 

 

Instrukcja wysyłania towarów niebezpiecznych w pięciu krokach

Ikona dokumentów w szarym kolorze

1. Poznaj przepisy

Wysyłając jakiekolwiek produkty sklasyfikowane jako towary niebezpieczne, należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

Przepisy zawierają różnorodne zastrzeżenia, w tym szczegóły określające rodzaje opakowań, wymaganą dokumentację i etykiety. Przepisy mogą się różnić w zależności od środka transportu, dlatego należy uzyskać od przewodnika informację, w jaki sposób będą transportowane towary niebezpieczne.

Ikona otwartej książki w szarym kolorze

2. Zadbaj o odpowiednie przeszkolenie

Każda osoba zajmująca się wysyłką towarów niebezpiecznych musi odbyć wymagane przeszkolenie i rozumieć obowiązujące przepisy. Ewentualnie w celu przygotowania przesyłki można zatrudnić odpowiednio przeszkoloną osobę lub wynająć firmę specjalizującą się w tej dziedzinie.

Ikona paczki z wykrzyknikiem w trójkącie w szarym kolorze

3. Sklasyfikuj prawidłowo przesyłkę i złóż odpowiednią deklarację

Osoba dokonująca wysyłki jest odpowiedzialna za prawidłowe sklasyfikowanie towarów niebezpiecznych, złożenie prawidłowej deklaracji, zapakowanie i oznaczenie przesyłki oraz wypełnienie dokumentacji odpowiedniej w przypadku danych krajów/terytoriów pochodzenia, tranzytowych oraz przeznaczenia. W razie wątpliwości należy uzyskać informacje na temat klasyfikacji towarów niebezpiecznych od ich producenta lub dostawcy.

Ikona paczki FedEx z wpadającymi do niej punktami w szarym kolorze

4. Odpowiednio zapakuj przesyłkę

W większości przypadków wymagane jest użycie certyfikowanego opakowania z nieprzysłoniętymi oznakowaniami specyfikacji ONZ. Oznakowania te świadczą o tym, że opakowanie zostało przetestowane pod kątem posiadania cech wymaganych podczas transportu towarów niebezpiecznych. Oznakowania różnią się w zależności od klasyfikacji towarów niebezpiecznych. Mogą być również niezbędne dodatkowe oznaczenia – zapoznaj się z bieżącymi przepisami IATA DG, aby dowiedzieć się, czy są one wymagane w przypadku Twojej przesyłki.

Klienci nie mogą wysyłać towarów niebezpiecznych w opakowaniach na przesyłki FedEx Express za wyjątkiem:

  • substancji biologicznych kategorii B, które można wysyłać w opakowaniach FedEx UN 3373 Pak, opakowaniach FedEx na próbki kliniczne oraz opakowaniach FedEx TempAssure.
  • Baterie litowe zgodne z przepisami IATA, Sekcja II
Ikona metki w szarym kolorze

5. Przygotuj odpowiednie oznakowania i dokumentację

Większość przesyłek zawierających towary niebezpieczne należy oznaczać nieprzysłoniętymi etykietami informującymi o klasie zagrożenia i zagrożeniu drugorzędnym. Klienci mogą zakupić zatwierdzone etykiety (lub obejrzeć listę innych sprzedawców etykiet) w witrynie IATA dotyczącej towarów niebezpiecznych. Należy zdjąć stare etykiety z ponownie używanych opakowań.

Nadawcy są także zobowiązani zadbać o wymaganą dokumentację:

Lotniczy list przewozowy: Lotnicze listy przewozowe można automatycznie tworzyć na samoprzylepnych etykietach poprzez stronę fedex.com i na samoprzylepnych etykietach termicznych używając dowolnej wersji aplikacji FedEx Ship Manager.

Deklaracja nadawcy: W przypadku większości towarów niebezpiecznych nadawca jest zobowiązany dołączyć do przesyłki wydrukowaną deklarację nadawcy. Deklaracja powinna zawierać poświadczenie, że towary zostały zapakowane, oznaczone i zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami IATA dotyczącymi towarów niebezpiecznych. Można to zrobić drogą elektroniczną. Może być również konieczne podanie danych kontaktowych całodobowego centrum informacji służącego pomocą w nagłych wypadkach.

Dokumenty celne: Do przesyłek realizowanych do lub z krajów znajdujących się poza Europą należy dołączyć dokumenty celne.

Więcej niż wysyłki

Technicy laboratoryjni spoglądający na probówkę

Co to są towary niebezpieczne?

Dowiedz się więcej o towarach niebezpiecznych i sprawdź, czy Twoja przesyłka je zawiera.

Kobieta pakująca produkt w magazynie

Dlaczego warto powierzyć FedEx wysyłkę towarów niebezpiecznych?

Jak nasz najlepszy w swojej klasie sprzęt zapewnia poczucie bezpieczeństwa podczas wysyłki towarów niebezpiecznych?