Technicy laboratoryjni spoglądający na probówkę

Transport towarów niebezpiecznych i objętych monitoringiem

Transport towarów niebezpiecznych i objętych monitoringiem

Korzystaj z naszych usług, aby przesyłać towary niebezpieczne na całym świecie, nie stwarzając zagrożeń

 

 

 

Korzystaj z naszych usług, aby przesyłać towary niebezpieczne na całym świecie, nie stwarzając zagrożeń

 

 

 

Co to są towary niebezpieczne?

Towary niebezpieczne to przedmioty lub substancje, które podczas transportu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska. Wymagają one odpowiedniego pakowania, ostrożnego traktowania oraz stosowania odpowiedniej wiedzy podczas transportu, by dotarły w nienaruszonym stanie do miejsca przeznaczenia.

W razie wątpliwości, czy wysyłane towary są niebezpieczne, należy poprosić ich producenta lub dostawcę o kartę charakterystyki. Jeśli w rozdziale 14 jest podany numer UN, towar należy uznać za niebezpieczny.

Jakie towary niebezpieczne wysyłamy?

Istnieje dziewięć klas towarów niebezpiecznych. Ważne, aby wiedzieć, czy przedmioty, które przesyłasz, należą do którejś z tych klas. W przypadku niektórych towarów, na przykład materiałów wybuchowych czy trujących, stwarzane niebezpieczeństwo jest oczywiste. Inne mogą być zaskoczeniem. Aerozole, perfumy i większość produktów zawierających baterie litowe — na przykład telefony komórkowe czy laptopy — również należą do tej grupy towarów.

Klasy towarów niebezpiecznych znajdują się poniżej.

Materiały niebezpieczne wymagające kontroli podczas transportu

Te towary muszą być dostępne dla załogi samolotu podczas transportu lotniczego.

Klasa 1: Ikona materiałów wybuchowych

Klasa 1: Materiały wybuchowe

(np. fajerwerki czy race)

Mogą być dozwolone tylko na określonych rynkach i dla konkretnych podklas

Klasa 2.1: Ikona gazów palnych
Łatwopalne
Substancje toksyczne

Klasa 2: Gazy

Klasa 2.1: Gaz łatwopalny
(np. aerozole czy gaz do butli turystycznych)

Klasa 2.2: Gaz niepalny/nietoksyczny z  etykietą „Tylko przesyłki lotnicze”
(np. butla o wadze ponad 75 kg ze sprężonym powietrzem)

Klasa 2.3: Gaz toksyczny
(np. tlenek węgla)
Nieakceptowane przez firmę FedEx

Klasa 2.2: Ikona gazów niepalnych/nietoksycznych

Klasa 3: Substancje łatwopalne

(np. rozpuszczalniki lub farby)

Łatwopalne
Klasa 4.2: Ikona materiałów samozapalnych
Substancje

Klasa 4: Łatwopalne ciała stałe lub substancje

Klasa 4.1: Łatwopalne ciała stałe
(np. zapałki)

Klasa 4.2: Materiały podatne na samozapłon
(np. fosfor)

Klasa 4.3: Materiały, które w zetknięciu z wodą wydzielają gazy palne
(np. węglik wapnia)

Klasa 5.1: Ikona materiałów utleniających
Utleniające

Klasa 5: Substancje utleniające i nadtlenki organiczne

Klasa 5.1: Utleniacze
(np. nawozy)

Klasa 5.2: Nadtlenki organiczne
(np. zestawy naprawcze do włókna szklanego)

Klasa 5.2: Ikona nadtlenków organicznych

Klasa 8: Żrące

(np. wybielacze lub substancje do czyszczenia rur)

Materiały niebezpieczne niewymagające kontroli podczas transportu

Nie muszą być ładowane w taki sposób, aby załoga mogła uzyskać do nich dostęp podczas transportu.

Klasa 6.1: Ikona substancji toksycznych

Klasa 2: Gazy

Klasa 2.2.: Gaz niepalny/nietoksyczny bez etykiety „Tylko przesyłki lotnicze”
(np butla o wadze mniejszej niż 75 kg ze sprężonym powietrzem)

Klasa 6.2: Ikona substancji zakaźnych
Substancje toksyczne

Klasa 6: Substancje toksyczne i zakaźne

Klasa 6.1: Substancje toksyczne
(np. pestycydy)

Klasa 6.2: Substancje zakaźne
(np. próbki krwi lub przedmioty badań klinicznych)
Mogą być dozwolone tylko na określonych rynkach i pod konkretnymi warunkami

Klasa 7: Ikona materiałów promieniotwórczych

Klasa 7: Materiały promieniotwórcze

(np. wykrywacze dymu)
Akceptowane wyłącznie na niektórych rynkach, po uprzednich ustaleniach

Klasa 9: 1. ikona różnych towarów niebezpiecznych, substancji i artykułów
Klasa 9: 2. ikona różnych towarów niebezpiecznych, substancji i artykułów

Klasa 9: Różne towary niebezpieczne

(np. suchy lód, poduszki powietrzne, telefony czy laptopy)


Towary niebezpieczne nie są akceptowane przez wszystkie placówki FedEx i nie mogą być wysyłane w ramach wszystkich naszych usług.

Odwiedź sekcję towarów niebezpiecznych w naszych Warunkach Przewozu, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej niż wysyłki

Kurier firmy FedEx idący korytarzem w szpitalu

Jak wysyłać towary niebezpieczne

Wszystko, co musisz wiedzieć o przygotowaniu i wysyłce towarów niebezpiecznych. 

Kobieta pakująca produkt w magazynie

Dlaczego warto powierzyć FedEx wysyłkę towarów niebezpiecznych?

Oto jak nasze najlepsze w swojej klasie placówki zapewniają poczucie bezpieczeństwa podczas wysyłki towarów niebezpiecznych.