Technicy laboratoryjni spoglądający na probówkę

Transport towarów niebezpiecznych i objętych monitoringiem

Transport towarów niebezpiecznych i objętych monitoringiem

Wszystko, co musisz wiedzieć o korzystaniu z naszych usług, aby
bezpiecznie wysyłać swoje towary niebezpieczne na cały świat

 

 

 

Wszystko, co musisz wiedzieć o korzystaniu z naszych usług, aby
bezpiecznie wysyłać swoje towary niebezpieczne na cały świat

 

 

 

Jakie towary są klasyfikowane jako niebezpieczne?

Towary niebezpieczne to przedmioty lub substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska. Wymagają one odpowiedniego pakowania, ostrożnego traktowania oraz stosowania odpowiedniej wiedzy podczas transportu, by dotarły w nienaruszonym stanie do miejsca przeznaczenia.

W razie wątpliwości, czy wysyłane towary są niebezpieczne, należy poprosić ich producenta lub dostawcę o kartę charakterystyki. Jeśli w rozdziale 14 jest podany numer UN, towar należy uznać za niebezpieczny.

Jakie towary niebezpieczne wysyłamy?

Istnieje dziewięć klas towarów niebezpiecznych. Ważne, aby wiedzieć, jakie produkty do nich należą. W przypadku niektórych towarów, na przykład materiałów wybuchowych czy trujących, stwarzane niebezpieczeństwo jest oczywiste. Inne mogą być zaskoczeniem. Aerozole, perfumy i większość produktów zawierających baterie litowe — na przykład telefony komórkowe czy laptopy — również należą do tej grupy towarów.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych znajduje się poniżej.

Materiały niebezpieczne wymagające kontroli podczas transportu

Klasa 1: Ikona materiałów wybuchowych

Klasa 1: Materiały wybuchowe

(np. fajerwerki czy race)

Mogą być dozwolone tylko na określonych rynkach i dla konkretnej podklasy

Klasa 2.1: Ikona gazów palnych

Klasa 2.1: Gazy palne

(np. aerozole czy gaz do butli turystycznych)

Klasa 2.2: Ikona gazów niepalnych/nietoksycznych

Klasa 2.2: Gazy niepalne/nietoksyczne

(np. sprężony tlen)

Klasa 2.3: Ikona gazów toksycznych

Klasa 2.3: Gazy trujące

(np. tlenek węgla)
Nieakceptowane przez firmę FedEx 

Klasa 3: Ikona materiałów ciekłych zapalnych

Klasa 3: Substancje łatwopalne

(np. rozpuszczalniki lub farby)

Klasa 4.1: Ikona materiałów stałych zapalnych

Klasa 4.1: Materiały łatwopalne

(np. zapałki)

Klasa 4.2: Ikona materiałów samozapalnych

Klasa 4.2: Materiały samozapalne

(np. fosfor)

Klasa 4.3: Ikona materiałów wydzielających w zetknięciu z wodą gazy palne

Klasa 4.3: Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne

(np. węglik wapnia)

Klasa 5.1: Ikona materiałów utleniających

Klasa 5.1: Materiały utleniające

(np. nawozy)

Klasa 5.2: Ikona nadtlenków organicznych

Klasa 5.2: Nadtlenki organiczne

(np. zestawy naprawcze do włókna szklanego)

Klasa 8: Ikona substancji żrących

Klasa 8: Substancje żrące

(np. wybielacze lub substancje do czyszczenia rur)

Materiały niebezpieczne niewymagające kontroli podczas transportu

Klasa 6.1: Ikona substancji toksycznych

Klasa 6.1: Substancje trujące

(np. pestycydy)

Klasa 6.2: Ikona substancji zakaźnych

Klasa 6.2: Substancje zakaźne

(np. próbki krwi lub innych materiałów biologicznych do badań)

Mogą być dozwolone tylko na określonych rynkach i pod konkretnymi warunkami

Klasa 7: Ikona materiałów promieniotwórczych

Klasa 7: Materiały promieniotwórcze

(np. wykrywacze dymu)
Akceptowane wyłącznie na niektórych rynkach

Klasa 9: 1. ikona różnych towarów niebezpiecznych, substancji i artykułów
Klasa 9: 2. ikona różnych towarów niebezpiecznych, substancji i artykułów

Klasa 9: Różne towary niebezpieczne, substancje i artykuły

(np. poduszki powietrzne, telefony lub laptopy)


Więcej niż wysyłki

Kurier firmy FedEx idący korytarzem w szpitalu

Jak wysyłać towary niebezpieczne

Wszystko, co musisz wiedzieć o przygotowaniu i wysyłce towarów niebezpiecznych. 

Kobieta pakująca produkt w magazynie

Dlaczego warto powierzyć FedEx wysyłkę towarów niebezpiecznych?

Oto jak nasze najlepsze w swojej klasie placówki zapewniają poczucie bezpieczeństwa podczas wysyłki towarów niebezpiecznych.