FedEx คือใคร

  • บริษัท FedEx ที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์

FedEx คือใคร

FedEx Corp. (NYSE: FDX) เป็นบริษัทที่ให้บริการขนส่ง การค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการด้านธุรกิจแก่ลูกค้าและธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก บริษัทของเราให้บริการด้านธุรกิจครบวงจรโดยมีบริษัทในเครือที่ทำงานแข่งขันกันเป็นกลุ่มและบริหารจัดการด้วยความร่วมมือกันภายใต้แบรนด์ FedEx ที่ได้รับความไว้วางใจ โดยมีรายได้ถึง 58 พันล้านเหรียญต่อปี บริษัทของเราได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในผู้จ้างงานที่ได้รับการยกย่องและความไว้วางใจมากที่สุดในโลกอย่างสม่ำเสมอ FedEx สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมากกว่า 400,000 คนใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย มาตรฐานสูงสุดด้านอาชีพและด้านจริยธรรม รวมถึงความต้องการของลูกค้าและชุมชน "อย่างแน่วแน่และถึงที่สุด"

FedEx Express

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส เป็นผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยให้บริการรับส่งพัสดุที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ และตรงต่อเวลา สู่ทุกจุดหมายปลายทางในสหรัฐอเมริกา และมากกว่า 220ประเทศและเขตปกครองทั่วโลกเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส มีเครือข่ายการขนส่งทั้งภาคพื้นดิน และทางอากาศทั่วโลก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจัดส่งพัสดุด่วนในเวลาจำกัด พร้อมทั้งรับประกันการคืนเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด[1]

[1]ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง