ภาพโลก

Priority Earth:

Priority Earth:

แนวคิดริเริ่มของเราในการส่งมอบอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

แนวคิดริเริ่มของเราในการส่งมอบอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

เรากำลังดำเนินการเพื่อส่งมอบอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยมีเป้าหมายดำเนินการความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2583 Priority Earth เป็นแนวคิดริเริ่มของเราที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้น และเป็นการส่งมอบที่สำคัญที่สุดของเราในขณะนี้ เพราะเป็นสิ่งที่เราได้ร่วมกันแบ่งปัน 

ผู้หญิงยิ้มและกำลังส่งพัสดุ

รายงานด้าน ESG ปี 2564 มีให้ใช้งานแล้ว

หลัก ESG หรือการคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเป็นรากฐานการรายงานของเรา ตั้งแต่ความพยายามนี้เริ่มขึ้นเมื่อ 13 ปีที่แล้ว โปรดอ่านรายงานล่าสุด เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราในการเชื่อมโยงชุมชนที่เราอาศัยและทำงานด้วยความรับผิดชอบ

แนวคิดริเริ่มสามส่วนของเราเพื่อความก้าวหน้าในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ไอคอนแนวคิด
ไอคอนแนวคิด

นวัตกรรมการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

เรากำลังดำเนินการลดการปล่อยมลพิษและของเสีย แทนที่เทคโนโลยีและยานพาหนะรุ่นเก่า และปฏิวัติสิ่งอำนวยความสะดวกและบรรจุภัณฑ์ของเรา ซึ่งเราเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการช่วยปกป้องและรักษาโลก

ไอคอนทรัพยากรหนังสือ
ไอคอนทรัพยากรหนังสือ

ดำเนินการผ่านการวิจัยและการพัฒนา

เราไม่ได้สนใจแค่เรื่องความยั่งยืนเท่านั้น แต่ได้ลงทุนลงไปด้วย เราให้คำมั่นสัญญาที่จะมอบเงิน 100 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยสร้าง Yale Center for Natural Carbon Capture ซึ่งเป็นแหล่งที่นักวิจัยจะมุ่งเน้นถึงวิธีการกำจัดและกักเก็บคาร์บอนส่วนเกินบนโลก นอกเหนือจากนี้ เรากำลังร่วมมือกับ Brightdrop ของ GM เพื่อทำให้การจัดส่งผ่านยานพาหนะไฟฟ้าเป็นจริงได้

ไอคอนรีไซเคิล
ไอคอนรีไซเคิล

สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นดำเนินการอย่างยั่งยืนให้มากขึ้น

เราจะก้าวไปด้วยกัน และพวกเราต่างก็มีบทบาทในเรื่องนี้ ไม่ว่าคุณจะหาวิธีการฝึกฝนพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจากที่บ้านหรือที่ทำงาน เราช่วยเหลือคุณได้ ช่วยมอบไอเดียในทุกๆ อย่างตั้งแต่การลดปริมาณขยะ ไปจนถึงการนำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ โดยที่คุณก็จะยิ่งสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการลดต้นทุนในกระบวนการดังกล่าวได้

ความพยายามของเราที่กำลังดำเนินการอยู่

เพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายดำเนินการความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2583 เราได้

 

ไอคอนทรัพยากรหนังสือ
ไอคอนทรัพยากรหนังสือ

ให้คำมั่นสัญญาที่จะมอบเงิน 100 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยสร้าง Yale Center for Natural Carbon Capture ซึ่งเป็นแหล่งที่นักวิจัยจะมุ่งเน้นถึงวิธีการกำจัดและกักเก็บคาร์บอนส่วนเกินบนโลก

ไอคอนการจัดส่ง
ไอคอนการจัดส่ง

เปลี่ยนกลุ่มยานพาหนะรับส่งพัสดุทั้งหมดของเราเป็นรถยนต์ไฟฟ้าปลอดมลพิษ

ไอคอนเชื้อเพลิง
ไอคอนเชื้อเพลิง

ต่อยอดแนวคิดริเริ่ม FedEx® Fuel Sense ของเรา เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานอย่างต่อเนื่อง

ไอคอนรถยนต์
ไอคอนรถยนต์

ลงทุนในเชื้อเพลิงทางเลือกอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยมลพิษของเครื่องบินและยานยนต์

ไอคอนพลังงานหมุนเวียน
ไอคอนพลังงานหมุนเวียน

ลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพ พลังงานหมุนเวียน และโครงการจัดการพลังงานอื่นๆ

สร้างความก้าวหน้าให้กับโลกใบนี้

วิดีโอเกี่ยวกับความยั่งยืน

มุ่งสู่เป้าหมายดำเนินการความเป็นกลางทางคาร์บอน

สำรวจบางงานที่เรากล่าวว่าจะดำเนินการอย่างยั่งยืนมากขึ้นในระยะยาว

รายงานความเป็นพลเมืองทั่วโลก ปี 2564

มอบความไว้วางใจผ่านการดำเนินงานที่โปร่งใส

เข้าถึงรายงานความยั่งยืนทั้งหมด รวมถึงรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลประจำปี 2564

กลุ่มสมาชิกในทีมจิตอาสาของ FedEx

ให้ความช่วยเหลือแก่มนุษยชาติ

ให้ความช่วยเหลือแก่
มนุษยชาติ

ค้นพบวิธีที่เราพัฒนาโลกใบนี้ให้เป็นมากกว่าความยั่งยืน ผ่านการให้และจิตอาสา