รถบรรทุก FedEx กำลังขับไปตามทางหลวงบนภูเขาอันสวยงาม

แนวทางนวัตกรรมการดำเนินงานของเรา

แนวทางนวัตกรรมการดำเนินงานของเรา

การดำเนินงานเพื่อส่งมอบอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

แนวทางสู่ความยั่งยืนของเรามุ่งเน้นไปที่แนวคิดหลักสามประการ: การลด การแทนที่ และการปฏิวัติ เรากำลังมุ่งเน้นที่การลดการปล่อยมลพิษและของเสีย แทนที่เทคโนโลยีและยานพาหนะรุ่นเก่า และปฏิวัติสิ่งอำนวยความสะดวกและบรรจุภัณฑ์ของเรา แนวทางนี้ช่วยให้เราใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ  


ดูวิธีต่างๆ ที่เรากำลังก้าวไปสู่ความยั่งยืนในแต่ละประเด็นสำคัญนี้:


ไอคอนเครื่องบิน (ขึ้น)

บนท้องฟ้า: การปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมเครื่องบินของเราให้ทันสมัย

ด้วยเครื่องบินเกือบ 700 ลำ เราจึงใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินเป็นปริมาณมาก ซึ่งคิดเป็นประมาณ 61% ของการปล่อยมลพิษของเรา

มีความรับผิดชอบ

ไอคอนหยดน้ำ
 • ลดการใช้เชื้อเพลิงผ่านทาง FedEx® Fuel Sense

ลดการใช้เชื้อเพลิงผ่านทาง FedEx® Fuel Sense

ไอคอนเครื่องบิน (ขึ้น)
 • แทนที่เครื่องบินด้วยลำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แทนที่เครื่องบินด้วยลำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไอคอนแนวคิด
 • สร้างนวัตกรรมด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพ

สร้างนวัตกรรมด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพ

ดูผลลัพธ์*

ไอคอนเครื่องหมายถูก
 • ประหยัดน้ำมันได้ราวๆ 255 ล้านแกลลอน

ประหยัดน้ำมันได้ราวๆ 255 ล้านแกลลอน

ไอคอนเครื่องหมายถูก
 • ลดปริมาณการปล่อย CO2e กว่า 2.38 ล้านเมตริกตัน

ลดปริมาณการปล่อย CO2e กว่า 2.38 ล้านเมตริกตัน

ผลลัพธ์ที่ได้นี้เทียบเท่ากับ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากยานพาหนะโดยสาร 516,976 คันภายใน 1 ปี

การดำเนินงานด้านนวัตกรรม

ไอคอนการจัดส่ง

ภาคพื้นดิน: การอัพเกรดและเพิ่มประสิทธิภาพยานพาหนะ

กลุ่มการขนส่งภาคพื้นดินของเราประกอบด้วยยานพาหนะกว่า 200,000 คัน และกว่า 100,000 คันในกลุ่มนี้เป็นของบริษัท

มีความรับผิดชอบ

ลดระยะทางในการขับขี่และการใช้เชื้อเพลิงผ่านทาง:

ไอคอนขับรถ
 • พฤติกรรมการขับขี่ที่ดีที่สุด

พฤติกรรมการขับขี่ที่ดีที่สุด

ไอคอนการจัดส่ง
 • การนำยานพาหนะไฟฟ้ามาใช้

การนำยานพาหนะไฟฟ้ามาใช้

ไอคอนการผสานรวม
 • ยานพาหนะไร้คนขับและหุ่นยนต์

ยานพาหนะไร้คนขับและหุ่นยนต์

ไอคอนการขนส่งทางรางหลายรูปแบบ
 • ใช้การขนส่งทางรางหลายรูปแบบ

ใช้การขนส่งทางรางหลายรูปแบบ

ไอคอนแผนกบริการลูกค้า
 • ศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่

ศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่

ไอคอนแผนที่
 • เส้นทางที่เหมาะสมที่สุด

เส้นทางที่เหมาะสมที่สุด

ไอคอนประกาศ
 • รณรงค์การใช้เทคโนโลยีสะอาด

รณรงค์การใช้เทคโนโลยีสะอาด

ดูผลลัพธ์*

ไอคอนเครื่องหมายถูก
 • ประหยัดน้ำมันได้ 53.2 ล้านแกลลอน

ประหยัดน้ำมันได้ 53.2 ล้านแกลลอน

ไอคอนเครื่องหมายถูก
 • ลดปริมาณการปล่อย CO2e 548,076 เมตริกตัน

ลดปริมาณการปล่อย CO2e 548,076 เมตริกตัน

ไอคอนเครื่องหมายถูก
 • นำรถยนต์ไฟฟ้าและยานพาหนะเชื้อเพลิงทดแทนมาใช้ 4,091 คัน

นำรถยนต์ไฟฟ้าและยานพาหนะเชื้อเพลิงทดแทนมาใช้ 4,091 คัน

ผลลัพธ์เหล่านี้เทียบเท่ากับการปล่อยมลพิษจากรถยนต์โดยสาร 119,196 คัน ใน 1 ปี และการปล่อยกระแสไฟฟ้าจากบ้าน 99,554 หลังใน 1 ปี

การดำเนินงานด้านนวัตกรรม

รูปภาพ Roxo

สำรวจวิธีการจัดส่งพัสดุภายในวันเดียวกันรูปแบบใหม่

การจัดส่งพัสดุถึงลูกค้าปลายทางแบบอัตโนมัติอาจฟังดูเหมือนมาจากภาพยนตร์แนวไซไฟ แต่เป็นไปได้ด้วย Roxo หุ่นยนต์จัดส่งพัสดุของเราที่ขึ้นลงบันได ปีนขอบถนน หรือแม้แต่ใช้สัญญาณไฟเลี้ยวเพื่อสื่อสารได้

พนักงานขนส่งกำลังเข็นรถลากพิเศษ

สร้างนวัตกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา

เมืองต่างๆ ทั่วทั้งทวีปยุโรปกำลังประกาศใช้กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งใหม่เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ เรียนรู้ว่าวิธีการตอบสนองด้วยตัวเลือกการจัดส่งพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น จักรยานไฟฟ้าและรถลากพิเศษ

ไอคอนร้านค้าปลีก

ในสถานีดำเนินงานของเรา: การออกแบบเพื่อประหยัดพลังงาน

เนื่องจากประกอบด้วยศูนย์กลางทางอากาศและภาคพื้นดินกว่า 5,000 แห่ง สถานีในพื้นที่ ศูนย์บริการขนส่งสินค้า และสถานที่ค้าปลีก เราจึงต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

มีความรับผิดชอบ

ไอคอนการจัดการโครงการ
 • การออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ

การออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ

ไอคอนแนวคิด
 • อัพเกรดระบบไฟ

อัพเกรดระบบไฟ

ไอคอนพลังงานหมุนเวียน
 • การใช้พลังงานหมุนเวียนในอาคารสถานที่ 

การใช้พลังงานหมุนเวียนในอาคารสถานที่ 

ดูผลลัพธ์*

ไอคอนเครื่องหมายถูก
 • การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงงาน
  • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 26 แห่งสร้างพลังงานสะอาดมากกว่า 24.5 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงงาน

 • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 26 แห่งสร้างพลังงานสะอาดมากกว่า 24.5 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

ผลลัพธ์นี้เทียบเท่ากับปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในพื้นที่ป่ากว่า 53,115 ไร่ ในระยะเวลา 1 ปี

ไอคอนเครื่องหมายถูก
 • การปรับเปลี่ยนแสงไฟและระบบการจัดการพลังงาน:
  • ประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่า 238 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2563
  • ลดปริมาณการปล่อย CO2e 193,462 เมตริกตัน

การปรับเปลี่ยนแสงไฟและระบบการจัดการพลังงาน:

 • ประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่า 238 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2563
 • ลดปริมาณการปล่อย CO2e 193,462 เมตริกตัน

ผลลัพธ์นี้เทียบเท่ากับการลดปริมาณการปล่อย CO2e จากการใช้ไฟฟ้าในบ้านกว่า 35,000 หลังเป็นเวลา 1 ปี

การดำเนินงานด้านนวัตกรรม

รูปภาพอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

ระบบควบคุมสภาพอากาศแบบใหม่

ดูวิธีที่ FedEx Office ประหยัดพลังงาน 22 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงใน 1 ปีด้วยระบบการจัดการพลังงาน

ภาพแผงโซลาร์เซลล์ที่สถานี FedEx Ground ในรัฐ Florida

การรักษาความเย็นของเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับสถานี FedEx Ground ในรัฐ Florida ที่ใช้แสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์เพื่อลดอุณหภูมิ 

ภาพแผงโซลาร์เซลล์ที่ FedEx Ground ใน Maui

กล่าวทักทายกับพลังงานแสงอาทิตย์

เรียนรู้วิธีที่เราให้พลังงานกับ FedEx Ground แห่งหนึ่งใน Maui ด้วยแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่

ไอคอนอีเมล

ด้วยบรรจุภัณฑ์ของเรา: ใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิลได้ และทำจากวัสดุรีไซเคิล

เราจัดส่งพัสดุภัณฑ์โดยเฉลี่ยมากกว่า 15 ล้านชิ้นในแต่ละวันทำการ และบรรจุภัณฑ์แบรนด์ FedEx คิดเป็น 72% ของวัสดุที่เราจัดซื้อ ซึ่งเป็นหมวดหมู่ที่มีปริมาณมากที่สุด 

มีความรับผิดชอบ

ไอคอนบรรจุภัณฑ์ (เวอร์ชั่น 1)
 • ใช้วัสดุในบรรจุภัณฑ์ของเราให้น้อยที่สุด

ใช้วัสดุในบรรจุภัณฑ์ของเราให้น้อยที่สุด

ไอคอนน้ำหนักในหน่วย LBS
 • ดำเนินการร่วมกับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขนาดและน้ำหนักบรรจุภัณฑ์

ดำเนินการร่วมกับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขนาดและน้ำหนักบรรจุภัณฑ์

ไอคอนรีไซเคิล
 • เพิ่มการรีไซเคิลให้มากที่สุดเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและลดปริมาณของเสีย

เพิ่มการรีไซเคิลให้มากที่สุดเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและลดปริมาณของเสีย

ดูผลลัพธ์*

ไอคอนเครื่องหมายถูก
 • ลังกระดาษแบรนด์ FedEx สามารถรีไซเคิลได้ 100% และประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิล 45%

ลังกระดาษแบรนด์ FedEx สามารถรีไซเคิลได้ 100% และประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิล 45%

มือกำลังเปิด FedEx pak

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระดาษและบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม

บรรจุภัณฑ์แบรนด์ FedEx:

 • ได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการภายนอก 80% ซึ่งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการจัดการป่าไม้ ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า และสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ

เราเลือกกระดาษที่ได้รับการรับรอง

 • 99.8% ของกระดาษทั้งหมดที่จัดซื้อโดยสำนักงานของ FedEx ในช่วง FY20 ได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการภายนอก

เราทำการรีไซเคิลอย่างแข็งขัน

 • 69% ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของเรามีการนำมารีไซเคิล

การดำเนินงานด้านนวัตกรรม

กองเครื่องแบบเก่ามีการนำกลับมาใช้ใหม่

จากการสวมใส่สู่ความอบอุ่น

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสมาชิกในทีม São Paulo ประเทศบราซิล ซึ่งดำเนินการร่วมกับธุรกิจในท้องถิ่นนำเครื่องแบบเก่ามาทำเป็นผ้าห่ม

คู่รักในครัวกำลังเปิดกล่องบรรจุภัณฑ์ Liviri

บรรจุภัณฑ์ที่ทั้งสร้างและรับผลกระทบ

ดูวิธีที่ผู้ค้าปลีกรายนี้ทำงานร่วมกับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ของ FedEx (FedEx Packaging Lab) เพื่อพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ไวน์ที่มีการปกป้องและยั่งยืน

ไอคอนบริการระหว่างประเทศ

5 ภูมิภาคกับจุดมุ่งหมายเดียวกัน

การมุ่งมั่นไปที่ความยั่งยืนของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามจุดที่เรากำลังดำเนินการอยู่ มาดูกันว่าเราทำงานอย่างไรในทั่วโลกเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

แผนที่ที่เน้นตรงประเทศแคนาดา

แคนาดา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่ของเราใช้แนวทางปฏิบัติ "การขับขี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ที่ช่วยประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยมลพิษ และช่วยปกป้องอากาศที่เราหายใจเข้าไป ในแคนาดา ผู้ขับขี่ของเรากำลังสร้างความแตกต่างด้วยการเร่งความเร็วอย่างช้าๆ แล้วค่อยๆ ผ่อนคันเร่งก่อนเบรก และไม่มีการติดเครื่องไว้เฉยๆ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังจะทำในประเทศแคนาดา 

แผนที่ที่เน้นตรงละตินอเมริกาและแคริบเบียน

ละตินอเมริกาและแคริบเบียน

การจราจรอาจจะแย่ในเมืองใหญ่ๆ และรถบรรทุกมีส่วนทำให้คุณภาพอากาศไม่ดี เรากำลังใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์เชื้อเพลิงทางเลือกในประเทศบราซิลและประเทศชิลี รวมถึงกำลังอัปเกรดรถพ่วง รถบรรทุก และรถแทรกเตอร์ของเราในประเทศบราซิล เพื่อการประหยัดเชื้อเพลิงและการปล่อยมลพิษที่น้อยลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดริเริ่มในละตินอเมริกาและแคริบเบียน 

แผนที่ที่เน้นตรงทวีปยุโรป

ยุโรป

เรากำลังจำกัดยานพาหนะและการปล่อยมลพิษของเราในใจกลางเมืองที่พลุกพล่านของอัมสเตอร์ดัม แฟรงก์เฟิร์ต ลอนดอน มิลาน มาดริด และปารีส แนวทางใหม่ล่าสุดของเรา เช่น จักรยานขนส่งสินค้าจะช่วยเราปรับปรุงความแออัด จำกัดผลกระทบต่างๆ และนำทางไปตามถนนแคบๆ ในเมืองต่างๆ ของยุโรปได้ถึง 600 เมือง ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้และกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในยุโรป 

แผนที่ที่เน้นตรงตะวันออกกลาง อินเดีย และแอฟริกา

ตะวันออกกลาง อินเดีย และแอฟริกา

เราออกแบบอาคารเพื่อให้ใช้พลังงาน น้ำ และเศษวัสดุน้อยที่สุด สำนักงานใหญ่ FedEx Express ประเทศอินเดีย เมือง Mumbai ได้รับการรับรองระดับทองโดย LEED เราได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 ใน 9 ประเทศ และยังมีอาคารสถานที่พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศแอฟริกาใต้อีกด้วย ดูว่าเรากำลังทำอะไรอย่างอื่นอีกในตะวันออกกลาง อินเดีย และแอฟริกา  

แผนที่ที่เน้นตรงเอเชียแปซิฟิก

เอเชียแปซิฟิก

เครือข่ายร้านค้าปลีกที่กำลังเติบโตในพื้นที่บริเวณนี้ช่วยลดผลกระทบ อย่างการปล่อยมลพิษและการจราจรแออัด นอกจากนี้ เรากำลังใช้เชื้อเพลิงทางเลือก ติดตั้งยานพาหนะไฟฟ้า และเปิดอาคารสถานที่พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในกว่า 30 ประเทศและอาณาเขตในภูมิภาคนี้ เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดริเริ่มเพื่อความยั่งยื่นอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  

*แหล่งที่มา: รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลประจำปี 2564 (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลครอบคลุมถึงแต่ละบริษัทที่ดำเนินการในทุกภูมิประเทศของปีงบประมาณ 2563 ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563)