ปล่อยให้แสงแดดส่องเข้ามา

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ FedEx Ground® ใน Maui ต้นแบบพลังงานแห่งอนาคต

 

15 กันยายน 2563


ในรัฐฮาวาย พลังงานไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับปิโตรเลียมที่นำเข้ามา ซึ่งมีราคาสูงและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ที่ฮาวายก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่อย่างหนึ่งคือดวงอาทิตย์ เมือง Maui ในรัฐฮาวายมีวันที่มีแดดจัดโดยเฉลี่ย 276 วันในแต่ละปี ดังนั้นจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งในการควบคุมพลังแสงอาทิตย์ และที่สถานี FedEx Ground ในเมืองนี้ก็กำลังทำเช่นนั้น

แบตเตอรี่ Tesla

สะอาดและเชื่อถือได้

แผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานที่ติดตั้งในโรงงานแสดงให้เห็นถึงพลังงานหมุนเวียนรุ่นต่อไป การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์นอกสถานที่หลายแห่งจะใช้แผงเพื่อควบคุมพลังงานจากแสงอาทิตย์และจ่ายพลังงานให้กับอาคารโดยตรง แต่ระบบแบตเตอรี่จำเพาะ เช่น Tesla Powerwall 6 เครื่องที่โรงงาน Maui จะเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ไว้นอกสถานที่เพื่อให้ใช้งานได้ แม้ในเวลาที่ไม่มีแสงดวงอาทิตย์ 

นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่กักเก็บไว้ในชุดแบตเตอรี่เพื่อช่วยลดความเครียดในโครงข่ายไฟฟ้า เมื่อมีความต้องการพลังงานสูงสำหรับโครงข่ายไฟฟ้า เช่น ในหน้าร้อนที่มีผู้คนจำนวนมากใช้เครื่องปรับอากาศ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันนี้ทำให้เกิดปัญหา และอาจทำให้บริษัทสาธารณูปโภคด้านพลังงานผลิตไฟฟ้าโดยใช้วิธีที่มีการปล่อยคาร์บอนสูง

แบตเตอรี่ Tesla

ระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับความจุของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จซ้ำได้ที่ล้ำสมัย ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและหลีกเลี่ยงการปล่อยมลพิษ แต่ยังสร้างความยืดหยุ่นในกรณีที่กริดไฟฟ้าขัดข้อง

แผงโซลาร์เซลล์เรียงบนพื้นดิน

เล็กแต่ทรงพลัง

ในปีที่แล้ว ระบบแผงจำนวน 163 แผงสร้างพลังงานได้เกือบ 75,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าของอาคารสถานที่ขนาด 1,115 ตารางเมตรเกือบ 100% แม้ว่าจะไม่ใช่หนึ่งในอาคารสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดของเราที่มีอยู่ทั่วโลก แต่ก็เหมาะสำหรับการทดสอบแผงโซลาร์เซลล์ + การกำหนดค่าการจัดเก็บแบตเตอรี่ในระดับที่สามารถจัดการได้ก่อนที่จะขยายไปยังอาคารสถานที่ของ FedEx เพิ่มเติม หรือแบ่งปันการเรียนรู้ของเรากับลูกค้าและคนอื่นๆ ซึ่งเราได้มีมีการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานที่อื่นๆ อีก 25 แห่งทั่วโลก และจนถึงตอนนี้ โรงงานดังกล่าวเป็นเพียงแห่งเดียวที่มีการกักเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ แต่เราหวังว่าโรงงานนี้จะเป็นต้นแบบที่มีประโยชน์สำหรับในอนาคต

แผงโซลาร์เซลล์ในระยะใกล้

พลังงานเพื่ออนาคต

ตั้งแต่ปี 2561 ระบบ Maui ได้แสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาว่าเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ด้านพลังงานหมุนเวียนของเราทั่วทั้ง FedEx ซึ่งช่วยให้เราสนับสนุนเป้าหมายด้านพลังงานของลูกค้า และนำเสนอแบบจำลองสำหรับธุรกิจอื่นๆ ในการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานที่ยั่งยืน ด้วยกรณีทดสอบด้านนวัตกรรมใหม่นี้ เรากำลังประเมินว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในอาคารสถานที่ของ FedEx เพิ่มเติมได้อย่างไร เพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางการขนส่งและการส่งมอบสินค้า หรือการดำเนินงานในสำนักงาน

การมีแหล่งพลังงานหมุนเวียนจะมีความสำคัญมากขึ้น เมื่อเราเพิ่มจำนวนยานพาหนะไฟฟ้าให้กับกลุ่มยานพาหนะของเราทั่วโลก การลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียนเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้เราแน่ใจว่ายานพาหนะไฟฟ้าของเราใช้พลังงานสะอาด โดยการใช้แหล่งคาร์บอนต่ำช่วยให้เราลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เราให้บริการ

FedEx Ground กำลังวางแผนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการนำร่องไมโครกริดแบบพอเพียง ในขณะที่ FedEx Express กำลังพัฒนากลยุทธ์สำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าของกลุ่มยานพาหนะ และร่วมมือกับกลุ่มงานสาธารณูปโภค ผู้ผลิต และหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง

แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา

จุดเปลี่ยน

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ได้มาถึงจุดเปลี่ยน และเรากำลังดำเนินการเพื่อก้าวไปสู่อีกระดับ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ + แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในโรงงาน Maui แสดงถึงพลังงานรูปแบบใหม่และความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น โดยใช้การเรียนรู้ของระบบในการช่วยปฏิวัติแนวทางการจัดการพลังงานและการลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆ เราสามารถช่วยให้แนวทางนี้ใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนและชุมชน รวมทั้งกำลังดำเนินการขั้นตอนต่อไปสู่กลยุทธ์ด้านพลังงานที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนยิ่งขึ้นไปด้วยกัน