Mrakodrap v Dubaji

Komplexní průvodce… přeshraniční přepravou

Komplexní průvodce… přeshraniční přepravou

Poznámka: Informace uvedené na těchto stránkách nelze považovat za právní, daňové, finanční, účetní ani obchodní rady. Poskytují pouze obecné informace vztahující se k obchodu a e‑commerce. Uvedený obsah, informace a služby nejsou náhradou za poradenství od kompetentních profesionálů, například licencovaného právníka, právní firmy, účetního nebo finančního poradce.

Prostředí e‑commerce roste rychleji než kdy dříve a firmám se otevírají dveře k novým zákazníkům po celém světě.

Také objevují efektivnější způsoby, jak vylepšit plnění svých objednávek a doručování zásilek. Přeshraniční přeprava je jeden z důležitých faktorů.

Co přesně přeshraniční přeprava znamená?

Je to strategie, při které máte všechno své zboží na skladě v domovské zemi, nikoli v zemích, kam zasíláte. Když tedy obdržíte objednávku od zahraničního kupujícího, přepravíte mu zboží přes hranice ze země, kde vaše firma sídlí.

Výhody takové přepravy: 

Ceny

Nákladová efektivita: Příprava a provoz skladů v  jiných zemích může být nákladná záležitost.

Americký dolar

Rychlejší reakce: Pokud se vyskytnou problémy s dodavatelským řetězcem, může být snazší se s nimi vypořádat, pokud vznikají na jediném místě.

Místa

Efektivnější řízení: Když budete mít sklad, zaměstnance a infrastrukturu na jednom místě, může to být snazší než řízení více různých pracovišť.

Přeshraniční přeprava navíc vykazuje výjimečné indicie růstu:

Košík

Přeshraniční e‑commerce tržby by měly v roce 2020 dosáhnout globálně objemu 1 bilion $.1

Skupiny uživatelů

V roce 2020 mělo přeshraničně nakupovat 943 milionu lidí – velký nárůst oproti 361 milionům v roce 2015.1

Místa

67 % globálních spotřebitelů přispívá alespoň 10 % svých měsíčních online útrat do objemu přeshraničních e‑commerce nákupů.1

Přeshraniční e‑commerce přeprava však podnikům přináší několik zásadních výzev.2 Na této stránce se podíváme, jak se s nimi vypořádat.


balení

Dodržování celních předpisů

Každá země má vlastní celní postupy, jejichž dodržení je naprosto zásadní. Nesrovnalosti u vašich zásilek, například nesprávné informace o produktu nebo chybějící údaje příjemce, mohou ovlivnit její včasné doručení.

Tyto kroky vám pomohou zajistit hladký průchod vašeho zboží celním odbavením:

Zjistěte si celní požadavky

Vyhledejte si informace o celních (a dalších zákonných) požadavcích v zemi, kam své zásilky zasíláte. Mnoho užitečných informací o vývozu z EU najdete na těchto stránkách Evropské komise.

Vyplňte potřebnou dokumentaci

Pokud má být zboží ze zemí EU rychle odbaveno na mezinárodních trzích, je nutné vyplnit určité dokumenty.

Potřebná dokumentace se odvíjí od země určení, nejčastěji jsou však potřeba tyto dokumenty:

 • Obchodní faktura: Toto je záznam o transakci mezi zasílatelem a příjemcem. Tento dokument, který se běžně používá k celním účelům, slouží k výpočtu tarifů a určení mezinárodních obchodních podmínek. Příklad najdete zde.
   
 • Letecký nákladní list: Doprovází zboží přepravované letecky a obsahuje čárový kód pro snadné sledování. Příklad najdete zde.
   
 • Vývozní licence: Uděluje oprávnění k přepravě zboží, které by jinak mohlo být omezeno/zakázáno.
   

Pokud potřebujete pomoc s odesíláním celních dokumentů, podívejte se na náš online nástroj FedEx® Electronic Trade Documents. Poskytne vám asistenci před celním odbavením a umožní vám elektronicky nahrát vlastní dokumenty nebo vyplnit obchodní dokumenty připravené společností FedEx.

Přesně popište své zboží

Klíčem k hladké přepravě je poskytnutí jasných a přesných informací ve všech dokumentech. Tyto informace zahrnují jasné uvedení toho, o jaké zboží se jedná, kolik kusů se přepravuje, z čeho je zboží vyrobeno a jaké je jeho zamýšlené použití.

Díky jasným popisům získají celní úřady informace, které potřebují k vyměření cel a daní a ověření, zda je dovoz vašeho zboží do cílové země povolen.

Zajistěte zaplacení cla a DPH

Zásilky je možné doručit pouze v případě, že byla zaplacena příslušná cla a DPH. Tyto platby mohou zahrnovat:

 • Dovozní clo: Tuto daň vybírá vláda u zboží, které je dováženo z jiných zemí. Odvíjí se od hodnoty dováženého zboží.
   
 • DPH: Platí se u většiny dováženého zboží. V některých případech ji platí odesílatel, většinou však příjemce. Pokud očekáváte, že DPH zaplatí zákazník při převzetí zboží, transparentně to uveďte v průběhu nákupního procesu.
   

Ve svých smluvních podmínkách uveďte všechny relevantní informace o těchto nákladech, aby měl příjemce jasno v tom, kdo za platbu cel a daní odpovídá.

Pokud chcete zamezit tomu, aby zákazníci platili neočekávané poplatky, můžete do ceny svých produktů ve většině zemí clo a daně započítat. Proces můžete pro sebe i své zákazníky zjednodušit také tím, že se při přípravě přepravního štítku označíte za stranu, která je zodpovědná za platbu cel a daní.

Využijte osvobození od cel

Evropská unie má obchodní dohody s mnoha zeměmi po celém světě. Tyto dohody mohou umožňovat plné nebo částečné osvobození vašeho zboží od platby cel. Pokud chcete využít osvobození od platby cel, musíte prokázat, že je vaše zboží původem z EU nebo cílové země. Způsob, jak to udělat, se může lišit v závislosti na případné obchodní dohodě mezi EU a protistranou.

Informace o tom, zda má EU obchodní dohodu s příslušnou cílovou zemí, a pokyny k vyplnění prohlášení o původu najdete na stránkách EU zde.

Poskytněte plnou moc (pokud je to relevantní)

Za určitých okolností budete muset připravit plnou moc – písemnou autorizaci, prostřednictvím které pověřujete jmenovanou společnost (například FedEx) k tomu, aby v záležitostech týkajících se celního odbavení jednala vaším jménem. V takovém případě připojte plnou moc k ostatním přepravním dokumentům.


Sledování přeshraničních zásilek

Když budete mít velké množství zásilek putujících do různých míst určení, budete potřebovat přehled o jejich aktuální poloze. To vám pomůže řešit problémy se ztracenými/zpožděnými zásilkami a informovat vaše zákazníky o aktuálním stavu doručení.

Výzkumy však ukazují, že mnoho firem v oblasti umožnění sledování zásilek příjemcům zaostává.

Pouze 30 % online spotřebitelů uvedlo, že jim bylo sledování zásilky nabídnuto vždy. 47 % tvrdí, že většinou, a 16 %, že někdy.3

Informujte své zákazníky o každém kroku přepravního procesu

Při přepravě s FedExem získáte přístup k široké škále sledovacích online nástrojů. Co vám nabízí:

 • Přehled takřka v reálném čase
   
 • Možnosti přizpůsobení
   
 • Průběžné aktualizace
   
 • Užitečné poznatky

rozbalování

Jak splnit a předčit očekávání v oblasti doručení zboží

Zákazníci ze zahraničí mají stejně vysoká očekávání ohledně vašich služeb jako zákazníci ve vaší zemi. Zde uvádíme několik způsobů, jak zajistit splnění těchto očekávání – a dokonce je i předčit.3

Neslibujte příliš krátkou dobu přepravy

Co se týče doby doručení, buďte realističtí. Průzkum IPC ukazuje, že 18 % zákazníků obdrželo svou poslední přeshraniční objednávku do 3 dnů, zatímco 48 % do týdne.3

Pokud máte možnosti, jak tento tržní průměr překonat, může tím vaše firma vyniknout. Když využijete rychlých a flexibilních mezinárodních služeb od společnosti FedEx, včetně možnosti doručení následující den, urychlíte svůj doručovací proces.

Nabídněte konkurenční ceny

Pokud je to možné, zahrňte dopravu do svých nákladů a poskytněte ji zákazníkům zdarma. Pokud to není trvale udržitelné, nabízejte místo toho dopravu zdarma v rámci příležitostných akcí.

Dopravu zdarma také můžete nabídnout pouze zákazníkům, kteří si objednají více produktů nebo překročí určitou částku. To je často povzbudí k tomu, aby v touze po levnější dopravě nakoupili více. Populární online platforma Etsy nedávno uvedla, že zákazníci utrácí více a mají o 20 % vyšší šanci na dokončení nákupu, pokud jim je nabídnuta doprava zdarma.4

Snazší doručování zásilek

Podle studie společnosti Oracle 85 % zákazníků souhlasí s tvrzením, že by jim měli maloobchodníci v čase objednávky poskytnout volbu výběru možnosti doručení. 47 % z nich má však v současné době pocit, že tato možnost je dostupná pouze občas, zřídka, nebo dokonce nikdy.5

Tím vzniká příležitost nabízet pohodlnější možnosti doručení. Náš online nástroj FedEx® Delivery Manager vám přesně toto umožňuje – poskytuje například možnost poslat zásilky na jinou adresu, k sousedovi nebo na pobočku FedExu.


Řízení přeshraniční logistiky

Pokud nemůžete uchovávat zboží na skladech v cílové zemi, může být náročné potýkat se s prudkými návaly objednávek nebo neočekávanými žádostmi o rychlé dodání. Můžete se na to však určitým způsobem připravit.

Například:

 • Zaveďte pevné interní procesy: Zajistěte, aby byl váš tým připraven na každou eventualitu a abyste měli jasný plán pro případ náhlého nárůstu poptávky.
   
 • Prodávejte přes online platformy: Delegujte určité logistické záležitosti na zavedené platformy. Ušetříte čas a dostanete se k širšímu počtu zákazníků.
   
 • Zjednodušte proces vracení zboží: Využijte služby, které vám umožní rychlé vrácení zboží na sklad, například FedEx® Global Returns.
   
 • Spojte se s prověřeným poskytovatelem logistických služeb: Spolupracujte s poskytovatelem, který má desítky let praxe s přepravou zboží do zahraničí – například společností FedEx.
   

Pokud chcete zjednodušit přeshraniční logistiku a čerpat z odborných znalostí skutečných expertů na celní procesy, zasílejte na nové trhy s FedExem. Kromě standardního celního odbavení nabízíme i komplexní škálu řešení s přidanou hodnotou pro zásilky, které mají zvláštní požadavky na odbavení.