Kanada

Porozumienie o wolnym handlu Unia Europejska–Kanada

Porozumienie o wolnym handlu Unia Europejska–Kanada

Czy wiesz, że możesz płacić mniej za przesyłki międzynarodowe wysyłane do lub odbierane z Kanady? Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) to porozumienie o wolnym handlu zawarte między Unią Europejską a Kanadą, którego celem jest stymulowanie handlu i wzrostu gospodarczego oraz tworzenie nowych możliwości zatrudnienia. Umowa znosi około 98% opłat celnych za importowane towary pochodzące z Unii Europejskiej lub Kanady, dzięki czemu import i eksport staje się łatwiejszy i tańszy. Wystarczy załączyć proste oświadczenie do faktury handlowej. Porozumienie obowiązuje od września 2017 roku. Szacuje się, że sami eksporterzy z Europy oszczędzają dzięki temu nawet 590 mln EUR rocznie na opłatach celnych1.

Dowiedz się, jakie korzyści oferuje CETA.

Jakie korzyści może odnieść moja firma?

Euro

Mniejsze koszty

Zniesiono opłaty celne na niemal wszystkie produkty i obniżono progi zwolnienia z opłat. 

Międzynarodowe

Łatwiejszy dostęp

Łatwiejszy dostęp do rynków w Kanadzie i Europie może stworzyć nowe możliwości inwestycyjne dla Twojej firmy i zwiększyć jej konkurencyjność. 

Dokument

Prostsze regulacje

Teraz firmy z Unii Europejskiej i Kanady mogą łatwiej współpracować, na przykład dzięki temu, że certyfikaty oceny zgodności i wiele innych profesjonalnych atestów jest obecnie uznawanych przez obie strony.

Odprawa celna

Uproszczone i nowoczesne procedury celne

Nowoczesne procedury celne pozwalają na szybkie i łatwe zwolnienie towarów.

UWAGA: umowy handlowe dotyczą opłat celnych, a nie podatków. Wciąż konieczne jest opłacanie wszelkich stosownych podatków GST/HST za towary importowane do Kanady oraz podatku VAT za towary importowane do Unii Europejskiej.

Jakie korzyści mogę odnieść?

Produkty, w przypadku których może przysługiwać zmniejszenie lub zniesienie opłat, muszą pochodzić z Kanady lub Unii Europejskiej („Kanada/Unia Europejska”). Wymagane jest jedynie złożenie oświadczenia. Nie ma potrzeby uzyskiwania formalnej certyfikacji. Wystarczy dodać do faktury handlowej (lub innego dokumentu o podobnym charakterze) następujące informacje wraz z dołączanym zwyczajowo szczegółowym opisem towarów: 

Przykładowe oświadczenie o pochodzeniu:

(Okres: od___________ do __________)
 

Eksporter produktów, których dotyczy niniejszy dokument (nr pozwolenia celnego______), oświadcza, że są to produkty preferencyjnego pochodzenia z Kanady/Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

__________________________________
(Miejscowość i data)
 

_________________________________
(Podpis oraz imię i nazwisko drukowanymi literami)

Ważna informacja: należy zadbać o poprawne wypełnienie oświadczenia, w przeciwnym razie może zostać odrzucone przez agentów celnych. Zachęcamy do zapoznania się z oficjalną treścią oświadczenia o pochodzeniu, które opatrzono objaśnieniami i udostępniono we wszystkich stosownych językach.  

W przypadku eksporterów z Unii Europejskiej nr pozwolenia celnego oznacza numer zarejestrowanego eksportera (REX). Jest on wymagany w przypadku wszystkich przesyłek o wartości przekraczającej 6000 EUR.

Jak otrzymać numer REX

  • Zarejestruj się online na stronie krajowego urzędu celnego. Można również wypełnić ten formularz i przesłać go do urzędu.
     
  • Jeśli zamierzasz użyć numeru REX po raz pierwszy, zalecamy zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi REX.
     
  • Po otrzymaniu numeru zarejestrowanego eksportera można go dodawać do faktur handlowych dołączanych do przesyłek do Kanady o wartości przekraczającej 6000 EUR.

Produkty, w przypadku których może przysługiwać zmniejszenie lub zniesienie opłat, muszą pochodzić z Kanady lub Unii Europejskiej („Kanada/Unia Europejska”). Wymagane jest jedynie złożenie prostego oświadczenia przez eksportera z Kanady. Nie ma potrzeby uzyskiwania formalnej certyfikacji. Wystarczy zadbać o to, by eksporter dodał następujące informacje do faktury handlowej (lub innego dokumentu o podobnym charakterze): 

Przykładowe oświadczenie o pochodzeniu:

(Okres: od___________ do __________)
 

Eksporter produktów, których dotyczy niniejszy dokument (nr pozwolenia celnego ______), oświadcza, że są to produkty preferencyjnego pochodzenia z Kanady/Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. 

__________________________________
(Miejscowość i data)
 

_________________________________
(Podpis oraz imię i nazwisko drukowanymi literami)

Ważna informacja: należy zadbać o poprawne wypełnienie oświadczenia, w przeciwnym razie może zostać odrzucone przez agentów celnych. Zachęcamy do zapoznania się z oficjalną treścią oświadczenia o pochodzeniu, które opatrzono objaśnieniami i udostępniono we wszystkich stosownych językach.  

W przypadku eksporterów z Kanady nr pozwolenia celnego oznacza numer spółki w rejestrze kanadyjskiego urzędu podatkowego (Canada Revenue Agency).

W czym może pomóc FedEx?

samolot FedEx

Szybkie przesyłki międzykontynentalne

Pomagamy Twojej firmie w pełni zrealizować swój potencjał. Nasze ekspresowe usługi dostawy pozwalają na import z Kanady w ciągu zaledwie 2 dni i eksport do Kanady w ciągu od 1 do 3 dni*.

praca na laptopie

Przystępne narzędzia celne

Ułatw sobie odprawę celną dzięki naszym narzędziom. Rozwiązanie FedEx Electronic Trade Documents pozwala na elektroniczne przesyłanie dokumentacji, co zmniejsza ryzyko opóźnień.

* Dostępność usług i czasy transportu mogą się różnić w zależności od rodzaju przesyłki, pochodzenia i miejsca przeznaczenia. Zastosowanie mają warunki i postanowienia FedEx

Przed wysyłką należy zawsze zapoznać się z warunkami i przepisami obowiązującymi w kraju będącym źródłem lub miejscem docelowym przesyłki. Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej