Japonia

Porozumienie o wolnym handlu Unia Europejska–Japonia

Porozumienie o wolnym handlu Unia Europejska–Japonia

Czy wiesz, że możesz płacić mniej za przesyłki międzynarodowe wysyłane do lub odbierane z Japonii? Umowa o partnerstwie gospodarczym (EPA) Unia Europejska–Japonia stwarza duże możliwości dla firm z obu regionów, dzięki zniesieniu ceł na niemal wszystkie produkty pochodzące z Unii Europejskiej i Japonii. Pozwala to na łatwiejszy i tańszy import oraz eksport. Wystarczy załączyć proste oświadczenie do faktury handlowej. Porozumienie obowiązuje od lutego 2019 roku. Oczekuje się, że sami eksporterzy z Europy oszczędzą dzięki temu nawet 1 mld EUR na opłatach celnych1.

Dowiedz się, jakie korzyści oferuje umowa o partnerstwie gospodarczym Unia Europejska–Japonia.

Jakie korzyści może odnieść moja firma?

Euro

Mniejsze koszty

Zniesiono opłaty celne na niemal wszystkie produkty i obniżono progi zwolnienia z opłat. 

Międzynarodowe

Łatwiejszy dostęp

Łatwiejszy dostęp do rynku japońskiego może stworzyć nowe możliwości inwestycyjne dla Twojej firmy i zwiększyć jej konkurencyjność.

Dokument

Prostsze regulacje

Teraz firmy z Unii Europejskiej i Japonii mogą łatwiej współpracować, na przykład w kontekście dostosowywania standardów bezpieczeństwa produktów.

Odprawa celna

Uproszczone i nowoczesne procedury celne

Nowoczesne procedury celne pozwalają na szybkie i łatwe zwolnienie towarów.

UWAGA: umowy handlowe dotyczą opłat celnych, a nie podatków. Wciąż konieczne jest opłacanie podatku konsumpcyjnego za towary importowane do Japonii oraz podatku VAT za towary importowane do Unii Europejskiej.

Jakie korzyści mogę odnieść?

Produkty, w przypadku których może przysługiwać zmniejszenie lub zniesienie opłat, muszą pochodzić z Unii Europejskiej. Wymagane jest jedynie złożenie oświadczenia. Nie ma potrzeby uzyskiwania formalnej certyfikacji. Wystarczy dodać do faktury handlowej (lub innego dokumentu o podobnym charakterze) następujące informacje wraz z dołączanym zwyczajowo szczegółowym opisem towarów: 

Przykładowe oświadczenie o pochodzeniu:

(Okres: od___________ do __________)
 

Eksporter produktów, których dotyczy niniejszy dokument (nr ref. eksportera ______), oświadcza, że są to produkty preferencyjnego pochodzenia z Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. 

__________________________________
(Zastosowane kryteria oceny pochodzenia)

___________________________________
(Miejscowość i data)
 

_________________________________
(Nazwa eksportera drukowanymi literami)

Ważna informacja: należy zadbać o poprawne wypełnienie oświadczenia, w przeciwnym razie może zostać odrzucone przez agentów celnych. Zachęcamy do zapoznania się z oficjalną treścią oświadczenia o pochodzeniu, które opatrzono objaśnieniami i udostępniono we wszystkich stosownych językach. 

Jako nr ref. eksportera należy wprowadzić numer eksportera zarejestrowanego (REX). Jest on wymagany w przypadku wszystkich przesyłek o wartości przekraczającej 6000 EUR. 

Jak otrzymać numer REX

  • Zarejestruj się online na stronie krajowego urzędu celnego.
     
  • Jeśli zamierzasz użyć numeru REX po raz pierwszy, zalecamy zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi REX.
     
  • Po otrzymaniu numeru zarejestrowanego eksportera można go dodawać do faktur handlowych dołączanych do przesyłek do Japonii o wartości przekraczającej 6000 EUR. 

Produkty, w przypadku których może przysługiwać zmniejszenie lub zniesienie opłat, muszą pochodzić z Japonii. Wymagane jest jedynie złożenie oświadczenia przez eksportera z Japonii. Nie ma potrzeby uzyskiwania formalnej certyfikacji. Wystarczy zadbać o to, aby eksporter z Japonii dodał następujące informacje do faktury handlowej (lub innego dokumentu o podobnym charakterze):

Przykładowe oświadczenie o pochodzeniu:

(Okres: od___________ do __________)
 

Eksporter produktów, których dotyczy niniejszy dokument (nr ref. eksportera ______), oświadcza, że są to produkty preferencyjnego pochodzenia z Japonii, o ile nie wskazano inaczej.

__________________________________
(Zastosowane kryteria oceny pochodzenia)

__________________________________
(Miejscowość i data)

_________________________________

(Nazwa eksportera drukowanymi literami)

Ważna informacja: należy zadbać o poprawne wypełnienie oświadczenia, w przeciwnym razie może zostać odrzucone przez agentów celnych. Zachęcamy do zapoznania się z oficjalną treścią oświadczenia o pochodzeniu, które opatrzono objaśnieniami i udostępniono we wszystkich stosownych językach.  

W przypadku japońskich eksporterów jako nr ref. eksportera należy wprowadzić japoński numer korporacyjny spółki. Jest on wymagany w przypadku wszystkich przesyłek o wartości przekraczającej 6000 EUR.

W czym może pomóc FedEx?

samolot FedEx

Szybkie przesyłki międzykontynentalne

Pomagamy Twojej firmie w pełni zrealizować swój potencjał. Nasze usługi doręczeń ekspresowych pozwalają na import z Japonii w ciągu zaledwie 1–2 dni i eksport do Japonii w ciągu 2 dni*.

praca na laptopie

Przystępne narzędzia celne

Ułatw sobie odprawę celną dzięki naszym narzędziom. Rozwiązanie FedEx Electronic Trade Documents pozwala na elektroniczne przesyłanie dokumentacji, co zmniejsza ryzyko opóźnień.

* Dostępność usług i czasy transportu mogą się różnić w zależności od rodzaju przesyłki, pochodzenia i miejsca przeznaczenia. Zastosowanie mają warunki i postanowienia FedEx

Przed wysyłką należy zawsze zapoznać się z warunkami i przepisami obowiązującymi w kraju będącym źródłem lub miejscem docelowym przesyłki. Więcej informacji znajduje się w treści umowy o partnerstwie gospodarczym Unia Europejska–Japonia