Singapur

Umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a Singapurem

Umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a Singapurem

Czy wiesz, że możesz płacić mniej za przesyłki międzynarodowe wysyłane do lub nadawane z Singapuru? Umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a Singapurem (FTA) daje duże możliwości firmom z obu regionów, ułatwiając import i eksport oraz obniżając ich koszty. Aby skorzystać ze zwolnienia z opłat celnych, wystarczy załączyć proste oświadczenie do faktury handlowej.

Dowiedz się, jakie korzyści oferuje umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a Singapurem (FTA).

Jakie korzyści może odnieść Twoja firma?

Euro

Mniejsze koszty

Zniesiono opłaty celne i obniżono bariery pozataryfowe dla niemal wszystkich produktów.

Międzynarodowe

Łatwiejszy dostęp

Łatwiejszy dostęp do rynku singapurskiego stwarza nowe możliwości dla Twojej firmy.

Dokument

Prostsze regulacje

Teraz firmy z UE i Singapuru mogą łatwiej współpracować, na przykład w kontekście dostosowywania standardów bezpieczeństwa produktów.

Odprawa celna

Uproszczone i nowoczesne procedury celne

Nowoczesne procedury celne pozwalają na szybkie i łatwe zwolnienie towarów.

UWAGA: umowy handlowe dotyczą opłat celnych, a nie podatków. Wciąż konieczne jest opłacanie wszelkich stosownych podatków GST za towary importowane do Singapuru oraz podatku VAT za towary importowane do Unii Europejskiej.

Jakie korzyści mogę odnieść?

Produkty, w przypadku których może przysługiwać zmniejszenie lub zniesienie opłat, muszą pochodzić z Unii Europejskiej. Wymagane jest jedynie złożenie oświadczenia. Nie ma potrzeby uzyskiwania formalnej certyfikacji. Wystarczy dodać do faktury handlowej (lub innego dokumentu o podobnym charakterze) następujące informacje wraz z dołączanym zwyczajowo szczegółowym opisem towarów:

Przykładowe oświadczenie o pochodzeniu:

(Okres: od___________ do __________)
 

Eksporter produktów, których dotyczy niniejszy dokument (nr pozwolenia celnego lub rządowego ______), oświadcza, że są to produkty, których miejscem preferencyjnego pochodzenia jest UE, o ile nie wskazano inaczej.

__________________________________
(Miejscowość i data)
 

_________________________________
(Podpis eksportera; dodatkowo drukowanymi literami imię i nazwisko osoby podpisującej oświadczenie)

Deklaracje pochodzenia towarów w przypadku eksportu do Singapuru będą ważne przez 12 miesięcy od daty sporządzenia.

Ważna informacja: należy zadbać o poprawne wypełnienie oświadczenia – w przeciwnym razie może zostać ono odrzucone przez agentów celnych. Zachęcamy do zapoznania się z oficjalną treścią oświadczenia o pochodzeniu, które opatrzono objaśnieniami i udostępniono we wszystkich stosownych językach.

Nr pozwolenia celnego lub rządowego to numer zatwierdzonego eksportera. Jest on wymagany w przypadku wszystkich przesyłek o wartości przekraczającej 6000 EUR.

Jak otrzymać numer zatwierdzonego eksportera

  • Aby uzyskać status zatwierdzonego eksportera, skontaktuj się z krajowym urzędem celnym.
     
  • Informacje o tym, jak uzyskać ten status na terenie Unii Europejskiej, znajdują się również w tym poradniku.

Produkty, w przypadku których może przysługiwać zmniejszenie lub zniesienie opłat, muszą pochodzić z Singapuru. Wymagane jest jedynie złożenie oświadczenia przez eksportera z Singapuru. Nie ma potrzeby uzyskiwania formalnej certyfikacji. Wystarczy zadbać o to, aby eksporter dodał następujące informacje do faktury handlowej (lub innego dokumentu o podobnym charakterze):

Przykładowe oświadczenie o pochodzeniu:

(Okres: od___________ do __________)
 

Eksporter produktów, których dotyczy niniejszy dokument (nr pozwolenia celnego lub rządowego ______), oświadcza, że są to produkty, których miejscem preferencyjnego pochodzenia jest Singapur, o ile nie wskazano inaczej.

__________________________________
(Miejscowość i data)
 

_________________________________
(Podpis eksportera; dodatkowo drukowanymi literami imię i nazwisko osoby podpisującej oświadczenie)

Deklaracje pochodzenia towarów w przypadku eksportu do UE będą ważne przez 12 miesięcy od daty sporządzenia.

Ważna informacja: należy zadbać o poprawne wypełnienie oświadczenia – w przeciwnym razie może zostać ono odrzucone przez agentów celnych. Zachęcamy do zapoznania się z oficjalną treścią oświadczenia o pochodzeniu, które opatrzono objaśnieniami i udostępniono we wszystkich stosownych językach.

W przypadku eksporterów z Singapuru numer autoryzacji celnej lub rządowej stanowi numer identyfikacyjny firmy (UEN). Jest on wydawany przy rejestracji przez władze Singapuru i wymagany dla wszystkich przesyłek uzyskujących status preferencyjnego pochodzenia, niezależnie od ich wartości.

W czym może pomóc FedEx?

samolot FedEx

Szybkie przesyłki międzykontynentalne

Pomożemy Twojej firmie w pełni zrealizować swój potencjał. Nasze ekspresowe usługi dostawy pozwalają na import z i eksport do Singapuru w ciągu zaledwie 2 dni*.

praca na laptopie

Przystępne narzędzia celne

Ułatw sobie odprawę celną dzięki naszym narzędziom. Rozwiązanie FedEx Electronic Trade Documents pozwala na elektroniczne przesyłanie dokumentacji, co zmniejsza ryzyko opóźnień.

* Dostępność usług i czasy transportu mogą się różnić w zależności od rodzaju przesyłki, pochodzenia i miejsca przeznaczenia. Obowiązują warunki ogólne – odwiedź stronę fedex.com, aby uzyskać pełne informacje dotyczące naszych usług.

Przed wysyłką należy zawsze zapoznać się z warunkami i przepisami obowiązującymi w kraju będącym miejscem pochodzenia lub miejscem docelowym przesyłki. Więcej informacji znajduje się w treści umowy o wolnym handlu UE–Singapur.