Korea Południowa

Porozumienie o wolnym handlu Unia Europejska–Korea Południowa

Porozumienie o wolnym handlu Unia Europejska–Korea Południowa

Czy wiesz, że możesz płacić mniej za przesyłki międzynarodowe wysyłane do lub odbierane z Korei Południowej?

Porozumienie o wolnym handlu (FTA) Unia Europejska–Korea Południowa znosi niemal 99% opłat celnych na wszystkie importowane towary pochodzące z Unii Europejskiej lub Korei Południowej1, dzięki czemu import i eksport staje się łatwiejszy i tańszy. Obowiązuje od 2011 roku i na jego mocy wymagane jest dołączenie prostego oświadczenia do faktury handlowej. Dzięki temu europejskie firmy zyskały przeważnie bezcłowy dostęp do lukratywnego rynku koreańskiego. W efekcie w okresie 2010–2018 odnotowano wzrost eksportu towarów z Unii Europejskiej do Korei Południowej o 77%2.

Dowiedz się, jakie korzyści oferuje Porozumienie o wolnym handlu Unia Europejska–Korea Południowa.

Jakie korzyści może odnieść moja firma?

Euro

Mniejsze koszty

Zniesiono opłaty celne za niemal wszystkie produkty i obniżono progi zwolnienia z opłat. 

Międzynarodowe

Łatwiejszy dostęp

Łatwiejszy dostęp do rynku koreańskiego może stworzyć nowe możliwości inwestycyjne dla Twojej firmy i zwiększyć jej konkurencyjność.

Dokument

Prostsze regulacje

Teraz firmy z Unii Europejskiej i Korei Południowej mogą łatwiej współpracować. 

Odprawa celna

Uproszczone i nowoczesne procedury celne

Nowoczesne procedury celne pozwalają na szybkie i łatwe zwolnienie towarów.

UWAGA: umowy handlowe dotyczą opłat celnych, a nie podatków. Wciąż konieczne jest opłacanie wszelkich stosownych podatków VAT za towary importowane do Unii Europejskiej lub Korei Południowej.

Jakie korzyści mogę odnieść?

Produkty, w przypadku których może przysługiwać zmniejszenie lub zniesienie opłat, muszą pochodzić z Unii Europejskiej. Wymagane jest jedynie złożenie oświadczenia. Nie ma potrzeby uzyskiwania formalnej certyfikacji. Wystarczy dodać do faktury handlowej (lub innego dokumentu o podobnym charakterze) następujące informacje wraz z dołączanym zwyczajowo szczegółowym opisem towarów:

Przykładowe oświadczenie o pochodzeniu:

(Okres: od___________ do __________)
 

Eksporter produktów, których dotyczy niniejszy dokument (nr pozwolenia celnego______), oświadcza, że są to produkty preferencyjnego pochodzenia z Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

__________________________________
(Miejscowość i data)
 

_________________________________
(Podpis eksportera; dodatkowo imię i nazwisko drukowanymi literami)

Ważna informacja: należy zadbać o poprawne wypełnienie oświadczenia, w przeciwnym razie może zostać odrzucone przez agentów celnych. Zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym brzmieniem oświadczenia o pochodzeniu, które znajduje się w załączniku III oficjalnego porozumienia. Opatrzono je objaśnieniami i udostępniono we wszystkich stosownych językach. 

Nr pozwolenia celnego to numer zatwierdzonego eksportera. Jest on wymagany w przypadku wszystkich przesyłek o wartości przekraczającej 6000 EUR.

Jak otrzymać numer zatwierdzonego eksportera

  • Aby uzyskać status zatwierdzonego eksportera, skontaktuj się z krajowym urzędem celnym.
     
  • Informacje o tym, jak uzyskać ten status na terenie Unii Europejskiej, znajdują się również w tym poradniku.

Produkty, w przypadku których może przysługiwać zmniejszenie lub zniesienie opłat, muszą pochodzić z Korei Południowej. Wymagane jest jedynie złożenie prostego oświadczenia przez eksportera. Nie ma potrzeby uzyskiwania formalnej certyfikacji. Wystarczy zadbać o to, by eksporter z Japonii dodał następujące informacje do faktury handlowej (lub innego dokumentu o podobnym charakterze): 

Przykładowe oświadczenie o pochodzeniu:

(Okres: od___________ do __________)
 

Eksporter produktów, których dotyczy niniejszy dokument (nr pozwolenia celnego ______), oświadcza, że są to produkty preferencyjnego pochodzenia z Korei Południowej, o ile nie wskazano inaczej.

__________________________________
(Miejscowość i data)
 

_________________________________
(Podpis eksportera; dodatkowo imię i nazwisko drukowanymi literami)

Ważna informacja: należy zadbać o poprawne wypełnienie oświadczenia, w przeciwnym razie może zostać odrzucone przez agentów celnych. Zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym brzmieniem oświadczenia o pochodzeniu, które znajduje się w załączniku III oficjalnego porozumienia. Opatrzono je objaśnieniami i udostępniono we wszystkich stosownych językach. 

Nr pozwolenia celnego to numer zatwierdzonego eksportera przyznany firmie. Jest on wymagany w przypadku wszystkich przesyłek o wartości przekraczającej 6000 EUR.

W czym może pomóc FedEx?

samolot FedEx

Szybkie przesyłki międzykontynentalne

Pomożemy Twojej firmie w pełni zrealizować swój potencjał. Nasze usługi ekspresowe pozwalają na import z Korei Południowej w ciągu zaledwie 1–2 dni i eksport do Korei Południowej w ciągu 2 dni*.

praca na laptopie

Przystępne narzędzia celne

Ułatw sobie odprawę dzięki naszym bezpłatnym narzędziom. Rozwiązanie FedEx Electronic Trade Documents pozwala na elektroniczne przesyłanie dokumentacji, co zmniejsza ryzyko opóźnień.

* Dostępność usług i czasy transportu mogą się różnić w zależności od rodzaju przesyłki, pochodzenia i miejsca przeznaczenia. Zastosowanie mają warunki i postanowienia FedEx

Przed wysyłką należy zawsze zapoznać się z warunkami i przepisami obowiązującymi w kraju będącym źródłem lub miejscem docelowym przesyłki. Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.