Umowa handlowa między Unią Europejską a Wielką Brytanią

Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską a Wielką Brytanią

Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską a Wielką Brytanią

Czy wiesz, że możesz płacić mniej za przesyłki międzynarodowe wysyłane do lub nadawane z Wielkiej Brytanii?

Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską a Wielką Brytanią (EU-UK Trade and Cooperation Agreement, TCA) weszła w życie 1 stycznia 2021 r., po opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Mimo, że handel z Wielką Brytanią jest inny niż dotychczas, umowa TCA gwarantuje kontynuację bezcłowego obrotu towarami. Wystarczy załączyć proste oświadczenie do faktury handlowej.

Dowiedz się, jakie korzyści wynikają z Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską a Wielką Brytanią.

Jakie korzyści może odnieść moja firma?

Euro

Mniejsze koszty

Wszystkie towary wciąż mogą być przedmiotem bezcłowego handlu, a bariery pozataryfowe ograniczono do minimum.

Międzynarodowe

Ciągły dostęp

Odnowiony dostęp do rynku brytyjskiego stwarza nowe możliwości dla Twojej firmy.

Odprawa celna

Uproszczone i nowoczesne procedury celne

Nowoczesne procedury celne pozwalają na szybkie i łatwe zwolnienie towarów.

UWAGA: Umowa handlowa dotyczy opłat celnych, a nie podatków. Wciąż konieczne jest opłacanie wszelkich stosownych podatków VAT za towary importowane do Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej.

Jakie korzyści mogę odnieść?

Produkty, w przypadku których może przysługiwać zmniejszenie lub zniesienie opłat, muszą pochodzić z Unii Europejskiej. Wymagane jest jedynie złożenie oświadczenia. Nie ma potrzeby uzyskiwania formalnej certyfikacji. Wystarczy dodać do faktury handlowej (lub innego dokumentu o podobnym charakterze) następujące informacje wraz z dołączanym zwyczajowo szczegółowym opisem towarów:

Przykładowe oświadczenie o pochodzeniu:

(Okres: od___________ do __________)
 

Eksporter produktów, których dotyczy niniejszy dokument (nr ref. eksportera ______), oświadcza, że są to produkty preferencyjnego pochodzenia z Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

__________________________________
(Miejscowość i data)
 

_________________________________
(Nazwa Eksportera)

Deklaracje pochodzenia towarów, w przypadku eksportu do UE, będą ważne przez 24 miesiące od daty ich sporządzenia.

Ważna informacja: Należy zadbać o poprawne wypełnienie oświadczenia — w przeciwnym razie agenci celni mogą je odrzucić. Zachęcamy do zapoznania się z oficjalną treścią oświadczenia o pochodzeniu wraz z objaśnieniami.

Jako nr ref. eksportera należy wprowadzić numer eksportera zarejestrowanego (REX). Jest on wymagany w przypadku wszystkich przesyłek o wartości przekraczającej 6000 EUR.

Jak otrzymać numer REX

  • Zarejestruj się online na stronie krajowego urzędu celnego.
     
  • Jeśli zamierzasz użyć numeru REX po raz pierwszy, zalecamy zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi REX.
     
  • Po otrzymaniu numeru zarejestrowanego eksportera można go dodawać do faktur handlowych dołączanych do przesyłek do Wielkiej Brytanii o wartości przekraczającej 6000 EUR.

Aby skorzystać z obniżonych lub zerowych stawek celnych, produkty muszą być „pochodzenia brytyjskiego”. Wymagane jest jedynie złożenie oświadczenia przez eksportera z Wielkiej Brytanii. Nie ma potrzeby uzyskiwania formalnej certyfikacji. Wystarczy zadbać o to, aby eksporter dodał następujące informacje do faktury handlowej (lub innego dokumentu o podobnym charakterze):

Przykładowe oświadczenie o pochodzeniu:

(Okres: od___________ do __________)
 

Eksporter produktów, których dotyczy niniejszy dokument (nr ref. eksportera ______), oświadcza, że są to produkty preferencyjnego pochodzenia z Wielkiej Brytanii, o ile nie wskazano inaczej.

__________________________________
(Miejscowość i data)
 

_________________________________
(Nazwa Eksportera)

Deklaracje pochodzenia towarów, w przypadku importu z Wielkiej Brytanii, będą ważne przez 12 miesięcy od daty ich sporządzenia.

Ważna informacja: Należy zadbać o poprawne wypełnienie oświadczenia — w przeciwnym razie agenci celni mogą je odrzucić. Zachęcamy do zapoznania się z oficjalną treścią oświadczenia o pochodzeniu wraz z objaśnieniami.

Numer referencyjny eksportera oznacza numer EORI przedsiębiorstwa. Jest on wymagany dla wszystkich przesyłek niezależnie od wartości.

Jak uzyskać numer EORI?

  • Podmioty gospodarcze chcące uzyskać numer EORI mogą odwiedzić specjalną stronę internetową rządu Wielkiej Brytanii.

  • Uwaga: Jeśli Twój nadawca ma już numer EORI i nie zaczyna się on od liter "GB", będzie musiał złożyć wniosek o nowy numer.

Handel z Irlandią Północną

Warto zauważyć, że dla firm unijnych prowadzących handel z Irlandią Północną nic się nie zmieniło. Zgodnie z postanowieniami protokołu, w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej do Umowy o wystąpieniu między UE a Wielką Brytanią, towary przewożone między UE a Irlandią Północną są uznawane za towary wewnątrzunijne i nie podlegają kontroli celnej.

Oznacza to, że nie trzeba dopełniać żadnych formalności celnych przy przewozie towarów do lub z Irlandii Północnej i można nadal prowadzić działalność handlową bez ograniczeń, tak jak dotychczas.

W czym może pomóc FedEx?

samolot FedEx

Szybkie przesyłki międzykontynentalne

Pomożemy Twojej firmie w pełni zrealizować jej potencjał. Nasze ekspresowe usługi doręczenia pozwalają na import z i eksport do Wielkiej Brytanii w ciągu zaledwie 1–2 dni*.

praca na laptopie

Przystępne narzędzia celne

Ułatw sobie odprawę celną dzięki naszym narzędziom. Rozwiązanie FedEx Electronic Trade Documents pozwala na elektroniczne przesyłanie dokumentacji, co zmniejsza ryzyko opóźnień.

* Dostępność usług i czasy transportu mogą się różnić w zależności od rodzaju przesyłki, pochodzenia i miejsca przeznaczenia. Obowiązują warunki ogólne – odwiedź stronę fedex.com, aby uzyskać pełne informacje dotyczące naszych usług.

Przed wysyłką należy zawsze zapoznać się z warunkami i przepisami obowiązującymi w kraju, który jest miejscem pochodzenia lub miejscem docelowym przesyłki. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską a Wielką Brytanią.